Ondanks dat het bij wet verboden is heeft vandaag in het Limburgse Grevenbicht, gemeente Sittard-Geleen, wederom het gruwelijke ganstrekken plaatsgevonden. Bij het ganstrekken hangt men een speciaal voor dit evenement geprepareerde en gedode gans ondersteboven aan een touw en ‘stoere’ mannen te paard rijden daar onderdoor en proberen de kop van het dier af te trekken.

ganstrekken
Illegaal ganstrekken in Grevenbicht, 28 februari 2017 | Foto: ©Animals Today

Ter verduidelijking: het zelf doden van katten en honden door particulieren is per 1 juli 2014 strafbaar. Door een maas in de wetgeving was dit, hoe onvoorstelbaar ook, voorheen niet strafbaar. Alleen wanneer aangetoond kon worden dat het dier slachtoffer was geworden van mishandeling werd het strafbaar. Om een einde te kunnen maken aan het dit bizarre Gawstrèkke, oftewel ganstrekken, in het Limburgse Grevenbicht, is in de bepaling die per 1 juli 2014 geldt ook de gans opgenomen.

Daar trekken de ganstrekkers in Grevenbicht zich echter niks van aan. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven gaan zij ondanks dit wettelijke verbod gewoon door met hun gruwelijke praktijken, zo blijkt uit door ons gemaakt beeldmateriaal:

Als ik hier naar kijk kan ik mij eigenlijk niet voorstellen dat dit in 2017 is gemaakt en al helemaal niet dat dit beeld in Nederland is gemaakt. Er staan gewoon kinderen bij. Wat doet dit met hun beeld hoe je met dieren om kunt gaat. Het is toch meer dan onvoorstelbaar?

ganstrekken
Illegaal ganstrekken in Grevenbicht, 28 februari 2017 | Foto: ©Animals Today
ganstrekken
Illegaal ganstrekken in Grevenbicht, 28 februari 2017 | Foto: ©Animals Today
ganstrekken
Illegaal ganstrekken in Grevenbicht, 28 februari 2017 | Foto: ©Animals Today

Op basis van de Kamervragen van de Partij voor de Dieren zei zelfs toenmalig staatssecretaris Bleker dat het ganstrekken niet getuigt van respect voor het leven van dieren en van respect voor het dode dier.

In 2013 organiseerden wij een petitie tegen het ganstrekken die door 13,463 mensen werd getekend.

Beroepscode
Al veel eerder heeft de beroepsvereniging van dierenartsen, de KNMvD, zich ook faliekant tegen het ganstrekken uitgesproken, en veroordeelde daarbij ook de dierenarts die eerder een gans voor dit spektakel heeft gedood en geprepareerd:

 “De KNMvD, beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, heeft met ongeloof en afschuw kennis genomen van het bericht dat een dierenarts betrokken is bij het carnavalsspektakel ‘ganstrekken’ in het Limburgse plaatsje Grevenbicht. Het doden en prepareren van een dier louter en alleen met vermaak als doel past niet binnen de beroepscode die de leden van de KNMvD onderling hebben afgesproken.”

Dierenartsen hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om de omgang met dieren. Zij worden geacht de belangen van het dier te bewaken en dieren met respect te behandelen. Daarin past absoluut niet het doden van een dier voor een luguber spel.”

Ethiek
Toen ik Statenlid van de Partij voor de Dieren in Limburg, Pascalle Plusquin, belde hierover zei ze het volgende:

“Tradities dienen daar te eindigen daar waar dierwelzijn en ethiek in het gedrang komen. In alle overige Limburgse plaatsen worden folkloristische tradities met een houten of papier-maché vogel gevierd. Bij onze oosterburen wordt er ook een kunstgans gebruikt vanuit respect voor het dier. Ik begrijp ook niet dat de burgemeester van gemeente Sittard-Geleen zich niet inzet om hier een einde aan te maken. Het is absoluut onaanvaardbaar dat men zich in Grevenbicht niet aan de wet houdt.”

Aangifte
Mensen in het dorp verklaarde aan ons (undercover) team dat de ganzen niet worden doodgeschoten, zoals rond Schiphol maar worden doodgespoten door een dierenarts. ‘Veel minder erg voor die gans’, zo beargumenteerden ze. Maar dit is dus precies in strijd met de wetgeving anno 2017. Daarom ga ik morgen aangifte doen bij de politie. Deze keer niet van bedreiging door de ganstrekkers, zoals vorige keer (ze wilden mij graag aan de hoogste boom hangen) maar nu wegens het overtreden van de wet.

De ganstrekkers in Grevenbicht denken dan misschien boven de Nederlandse wet te kunnen staan, maar wij gaan door tot dit walgelijke evenement helemaal is gestopt. Zoals Ghandi zei: de beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaan met dieren…

ganstrekken
Illegaal ganstrekken in Grevenbicht, 28 februari 2017 | Foto: ©Animals Today

Karen Soeters – Hoofdredacteur Animals Today

©Animals Today