Vorige week kwam bij ons op de redactie onderstaande foto van geverfde paaskuikens voorbij. Wij deelden deze op de PiepVandaag Facebook-pagina. In verschillende Aziatische landen en ook in Amerika zijn deze gekleurde kuikens te koop op markten, in het bijzonder met Pasen. Gewoon omdat het zo gezellig staat met de feestdagen zo’n gekleurd vogeltje huppend door je tuin of in je huis.

gekleurde paaskuikens

Zie hier onder een video van gekleurde kuikentjes op een markt in China:

Op Facebook kregen we een enorme hoeveelheid reacties. Afschuw, maar ook vragen over hoe het precies zat. En de nodige opmerkingen dat het allemaal wel mee zou vallen met de schadelijkheid van het geverfde verendek van de diertjes en dat ze er al helemaal niet aan zouden sterven. Dat hangt er dus van af.

Er zijn namelijk twee manieren om kuikens te verven. De verfstof wordt in het ei geïnjecteerd tijdens het broedproces, zodat het kuiken bij geboorte de gewenste kleur heeft. Pluimveehouders beweren inderdaad dat het de dieren absoluut niet schaadt, mits er gebruik gemaakt wordt van een kleurstof die ook in voedsel wordt gebruikt. Een andere manier is het kuiken na de geboorte te verven. Dat gebeurt onder andere op deze wijze, zie hier beeldmateriaal uit Iran:

LET OP: beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Buiten de hardhandigheid waarmee de dieren worden behandeld, zal het ook geen verbazing schetsen dat het chemische goedje waarmee ze hier worden gekleurd, allesbehalve de gezondheid zal bevorderen.

Wetgeving Amerika
In de Verenigde Staten is het verven van dieren in zeker de helft van alle staten verboden. In Florida laaide de discussie hierover vorig jaar weer in alle hevigheid op, toen daar een wet werd aangepast die er voor zorgt dat, na een verbod van 45 jaar, het verven van dieren weer is toegestaan. Aanleiding was een hondenkapper, die voor shows en wedstrijden zijn honden niet alleen wilde knippen, maar ook verven. Het bracht een stormvloed aan boze reacties teweeg.

In staten waar de verkoop van gekleurde kuikens wél is toegestaan, hebben dierenbeschermingsorganisaties hun handen vol aan de opvang van de duizenden kuikens die met Pasen als impulsaankoop zijn gedaan en die bij nader inzien niet zo ‘leuk’ blijken. Inmiddels zijn veel pluimveehouders gestopt met het kleuren van kuikens omdat er (gelukkig) veel minder vraag naar is. De pluimveehouders die nog wel adverteren met de gekleurde diertjes ontkenden na een rondje bellen door een journalist van de New York Times in alle toonaarden. Ze blijken allemaal bang voor represailles. Veel zogenaamde kuikenververs werken om die reden nu ondergronds.

Wetgeving Nederland
In april 2012 stelde de Partij voor de Dieren Kamervragen over het verven van dieren voor het vermaak van mensen. Aanleiding was toen een bedrijf dat geverfde duiven voor bruiloften en partijen aanbiedt met als nieuwste service de mogelijkheid fluitjes te monteren in de staart van de vogels, zodat bij het wegvliegen een ‘mystieke fluittoon’ ten gehore brengen.

Uit de antwoorden op de Kamervragen blijkt dat er geen wettelijke beperkingen zijn gesteld aan het verven van dieren:

“In artikel 36 van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren is een verbod op dierenmishandeling opgenomen. Op grond van dat artikel kan worden opgetreden tegen situaties waarin de gezondheid en het welzijn van dieren onnodig wordt geschaad. Daarbij dient het belang van het dier te worden afgewogen tegen andere belangen, waaronder het belang van het uitoefenen van bepaalde activiteiten met dieren ter vermaak.”

Tja, en daar zit dus in dit geval de crux. Die andere belangen zoals de activiteiten met dieren ter vermaak winnen nog veel te vaak. Want als het inderdaad dan waar is dat de dieren zonder gevaar voor hun gezondheid te verven zijn, dan wordt het welzijn op alle andere mogelijke manieren nog steeds ernstig geschaad. Het verven van vogels, of dat nu kuikens of duiven zijn, levert immers altijd stress op. De dieren worden ter decoratie en als impulsaankoop aangeschaft. Binnen no time is de lol er af en kijkt vaak niemand er meer naar om. Met betrekking tot de kuikens is de leeftijd natuurlijk ook een belangrijke factor.

In het geval van de geverfde duiven, die ook nog eens een fluitje aan hun staart gebonden kregen, vond de toenmalige staatssecretaris dat er “geen aanwijzingen zouden zijn dat er sprake is van een dusdanige aantasting van het welzijn of de gezondheid van het dier dat hiertegen opgetreden zou moeten worden.” Op de foto, zoals wij die plaatsten op Facebook, staat geschreven dat de kuikens, als ze eenmaal zijn geverfd, als gevolg hiervan na een paar dagen overlijden. De vele berichten die op internet te vinden zijn van mensen die een gekleurd kuikentje aanschaften en het diertje na een paar dagen dood aantroffen, laat zien dat lang niet alle kuikenververs de dieren verven met kleurstoffen die ook in voedsel worden gebruikt en gezien de beelden uit Iran zal niemand dat verbazen.

Al zouden de kuikentjes op een zogenaamd ‘veilige’ manier kunnen worden geverfd, het feit dat dieren die ter decoratie of vermaak van ons worden geverfd is toch al bespottelijk en in het gunstigste geval ervaren ze dan ongerief en stress en in het ongunstigste geval overleven ze onze laatste feesttrend domweg niet. Daarom deze praktijken zo snel mogelijk aan banden!

Mocht je in aanloop naar Pasen ergens al dan niet gekleurde kuikens ter decoratie tegenkomen, mail dan onze redactie: info@piepvandaag.nl.