Iedere keer raakt het mij in mijn hart als ik lees dat er weer dieren zijn omgekomen bij een stalbrand. Zo ook gisteren, toen ik las dat bij een stalbrand in Zeewolde meer dan 100 veelal drachtige geiten zijn omgekomen. Maar alsof dat niet genoeg was kwam er ook nog een man met een jachtgeweer…

Zeewolde
Stalbrand in Zeewolde kost 100 geiten het leven | Foto: 1037againstanimalcruelty

Omgekomen houdt in dat de dieren dus dood zijn, overleden door een zoveelste brand waarvan klaarblijkelijk doordat het schering en inslag is, niemand meer wakker ligt.

Maar toen ik onderstaande beelden zag, gemaakt 5 uur en een kwartier na de brand, dacht ik alleen maar: hoe is het in vredesnaam mogelijk?? Naast dode, verbrande dieren, was er gewoon nog een geit die probeerde op te staan, aangetast door de pijn van de opgelopen brandwonden en/of ingeademde rook. Niet 1 minuut na de brand maar dik 5 uur erna!! En wat er toen gebeurde is te vreselijk voor woorden, dus kijk zelf maar:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Alvorens in te gaan op het doodschieten van de geit, zoals te zien in bovenstaand filmpje van 1037againstanimalcruelty, eerst wat eraan vooraf ging. Want het kan toch niet weerlegd worden dat deze geit sterk hulpbehoevend was en om een of andere duistere reden gewoon aan haar lot is overgelaten?? Dit is wettelijk geregeld:

Wet dieren:

Art 2.1 Dierenmishandeling
Art 2.1.1 Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen (*1).
Art 2.1.6: Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg (*2).

Besluit Houders van dieren:

Art 1.7 Verzorgen van dieren (*3)
C: Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier dat ziek of gewond is, ONMIDDELLIJK op passende wijze wordt verzorgd.

Conclusie:

Het lijkt mij overduidelijk. De beelden laten zien dat op geen enkel moment ook maar in de verste verte voldaan is aan de eis dat de gewonde dieren onmiddellijk op passende wijze worden verzorgd. Er is geen enkel doel, laat staan een redelijk doel, te bedenken waarmee beargumenteert zou kunnen worden dat in dit specifieke geval ernstig gewonde dieren dik 5 uur aan hun lot kunnen worden overgelaten. Er was geen paniek, de dieren konden allen benaderd worden, er was geen gevaar voor eigen leven, dus…

Alle bovenstaande eisen dienen er juist voor om het welzijn van de dieren te waarborgen en om ervoor te zorgen dat elke houder en burger weet wat zijn verantwoordelijkheid is.

Zeewolde
Een van de geiten probeert in de pootjes te komen | Foto: 1037againstanimalcruelty

De geitenhouder had de wettelijke en morele plicht om onmiddellijk een dierenarts in te schakelen. Hij had meteen alle dieren moeten laten onderzoeken en de dieren de passende verzorging moeten laten geven waar ze recht op hebben (*1,*3). De dierenarts is degene die kan besluiten in het belang van het dier welke verzorging het dier nodig heeft of dat het dier geëuthanaseerd dient te worden.

Naast de geitenhouder liepen er ook mensen van de politie en brandweer rond in Zeewolde. Ook deze mensen hebben ALLEN de wettelijke verplichting de dieren in nood te helpen en de nodige zorg te verlenen.

Maar hoor ik al weer veel mensen denken ‘dit zijn geen dierenartsen’. Nee, dat klopt, maar het bieden van hulp houdt niet alleen in dat er diergeneeskundige zorg moet worden gegeven! Hulp kan ook zijn dat de dieren apart worden gelegd op een laag stro, dat er een dierenarts wordt gebeld, dat de dieren beschutting wordt verleend, enzovoort. Als het de bedoeling zou zijn geweest van de wetgever dat alleen dierenartsen hulp kunnen bieden had hij geen ‘een ieder’ opgenomen (*2).

Er is hier sprake van pure dierenmishandeling en de aanwezigen dienen op grond hiervan te worden vervolgd. Wat er gebeurd is, is dat de dieren meer dan 5 uur voor oud vuil zijn blijven liggen, terwijl er heel rustig allerlei mensen zijn begonnen met het verzamelen van – ongetwijfeld – verzekeringstechnisch belangrijke informatie.

Foto: 1037againstanimalcruelty

En dan: na een dikke 5 uur komt een BOA met een jachtgeweer aanlopen die, alsof het niets is, op zijn dooie gemak richting het arme dier loopt en door haar kop schiet. Voor alle zekerheid nog maar een keer, en vervolgens wegloopt.

Hoezo??? Deze man mag helemaal niet zomaar op landbouwhuisdieren schieten. Dat een dier met een kogel gedood mag worden klopt, maar daarmee is het nog niet een BOA die dat mag doen. Eerst zal er toch echt door een dierenarts een diagnose gesteld moeten worden en vervolgens is de dierenarts degene om te besluiten welke methode de voorkeur heeft, als het in het belang van het dier zou zijn om het dier te euthanaseren. Er was op dat moment helemaal geen sprake van een acute situatie waarbij, vanwege een gevaar voor mens of dier, het dier met de kogel gedood zou moeten worden.

En sinds wanneer is niet het hart maar het hoofd het lichaamsdeel dat geraakt moet worden om het dier per direct uit zijn lijden te verlossen??? Ik heb de beelden aan meerdere deskundigen voorgelegd en zij onderschrijven mijn analyse van wat er gebeurde.

Het schieten door een hoofd kan, als het op de juiste manier gebeurt, gelijk staan met het schietmasker waarmee dieren bedwelmd worden voor de slacht. Ja, dat lees je goed: BEDWELMD. Met andere woorden, het schieten door het hoofd is sowieso geen methode om dieren te doden.

Nu nog de plek waar het dier wordt geraakt. Het dier wordt alleen maar bedwelmd als het hoofd van voren wordt geraakt en juist NIET van achteren. En van achter door de kop van het dier schieten is dus precies wat deze man doet.

Een slachter in het slachthuis kan hiervoor worden ontslagen!!! Als je namelijk het dier op de verkeerde plek in zijn hoofd raakt, wordt het dier niet eens bedwelmd. Dit is echt dierenmishandeling.

De enige trefzekere methode zou een schot door het hart zijn geweest. Het is nu niet zo dat het dier niet te benaderen was lijkt me. Vervolgens heeft hij het dier voor dood achtergelaten. Grote kans dat de geit dus gewoon niet dood was. Het feit dat hij 2x van achteren heeft geschoten spreekt boekdelen en maakt dat het dier dus blijkbaar tekenen van leven gaf, zelfs voor een leek.

Er is hier dus sprake van ernstige en opzettelijke dierenmishandelingen gepleegd door de geitenhouder en de BOA. Dit is een misdrijf. Het feit dat de overige personen hebben nagelaten hun wettelijke plicht te vervullen met betrekking tot al die levende dieren is  een overtreding van het Besluit houders van dieren en is het zoveelste bewijs dat dieren niet meer gezien worden als dieren.

Alsof er niets gebeurd is | Foto: 1037againstanimalcruelty

Het doet mij overigens denken aan een stalbrand in 2016 in waar maar liefst 10.000 varkens omkwamen.

De brandweer was vertrokken en mensen van de verzekeringsmaatschappij waren zo druk bezig met het opnemen van de schade en dergelijke dat niemand wilde luisteren naar fotograaf Jack Tummers die op de locatie aanwezig was. Hij hoorde nog steeds het gegil van varkens.

Maar dat was volgens de verzekeringsmensen het ‘bamboe bij de buren’ waar de wind doorheen ging. Tummers hield echt vol dat hij echt varkens hoorde waarop de verzekeringsman toegaf dat er inderdaad nog levende varkens op het terrein aanwezig waren.

Zwaargewonde dieren die die 20 uur na de brand nog steeds gewoon aan hun lot werden overgelaten. Uiteindelijk zijn de zwaargewonde varkens afgemaakt. Na een lijdensweg van 21 uur…

Ik ga naar aanleiding van Zeewolde in ieder geval aangifte doen.

©AnimalsToday.nl Karen Soeters