Karen’s blog: Geit krijgt na stalbrand geen zorg maar een kogel

Iedere keer raakt het mij in mijn hart als ik lees dat er weer dieren zijn omgekomen bij een stalbrand. Zo ook gisteren, toen ik las dat bij een stalbrand in Zeewolde meer dan 100 veelal drachtige geiten zijn omgekomen. Maar alsof dat niet genoeg was kwam er ook nog een man met een jachtgeweer…

Zeewolde

Stalbrand in Zeewolde kost 100 geiten het leven | Foto: 1037againstanimalcruelty

Omgekomen houdt in dat de dieren dus dood zijn, overleden door een zoveelste brand waarvan klaarblijkelijk doordat het schering en inslag is, niemand meer wakker ligt.

Maar toen ik onderstaande beelden zag, gemaakt 5 uur en een kwartier na de brand, dacht ik alleen maar: hoe is het in vredesnaam mogelijk?? Naast dode, verbrande dieren, was er gewoon nog een geit die probeerde op te staan, aangetast door de pijn van de opgelopen brandwonden en/of ingeademde rook. Niet 1 minuut na de brand maar dik 5 uur erna!! En wat er toen gebeurde is te vreselijk voor woorden, dus kijk zelf maar:

Alvorens in te gaan op het doodschieten van de geit, zoals te zien in bovenstaand filmpje van 1037againstanimalcruelty, eerst wat eraan vooraf ging. Want het kan toch niet weerlegd worden dat deze geit sterk hulpbehoevend was en om een of andere duistere reden gewoon aan haar lot is overgelaten?? Dit is wettelijk geregeld:

Wet dieren:

Art 2.1 Dierenmishandeling
Art 2.1.1 Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen (*1).
Art 2.1.6: Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg (*2).

Besluit Houders van dieren:

Art 1.7 Verzorgen van dieren (*3)
C: Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier dat ziek of gewond is, ONMIDDELLIJK op passende wijze wordt verzorgd.

Conclusie:

Het lijkt mij overduidelijk. De beelden laten zien dat op geen enkel moment ook maar in de verste verte voldaan is aan de eis dat de gewonde dieren onmiddellijk op passende wijze worden verzorgd. Er is geen enkel doel, laat staan een redelijk doel, te bedenken waarmee beargumenteert zou kunnen worden dat in dit specifieke geval ernstig gewonde dieren dik 5 uur aan hun lot kunnen worden overgelaten. Er was geen paniek, de dieren konden allen benaderd worden, er was geen gevaar voor eigen leven, dus…

Alle bovenstaande eisen dienen er juist voor om het welzijn van de dieren te waarborgen en om ervoor te zorgen dat elke houder en burger weet wat zijn verantwoordelijkheid is.

Zeewolde

Een van de geiten probeert in de pootjes te komen | Foto: 1037againstanimalcruelty

De geitenhouder had de wettelijke en morele plicht om onmiddellijk een dierenarts in te schakelen. Hij had meteen alle dieren moeten laten onderzoeken en de dieren de passende verzorging moeten laten geven waar ze recht op hebben (*1,*3). De dierenarts is degene die kan besluiten in het belang van het dier welke verzorging het dier nodig heeft of dat het dier geëuthanaseerd dient te worden.

Naast de geitenhouder liepen er ook mensen van de politie en brandweer rond in Zeewolde. Ook deze mensen hebben ALLEN de wettelijke verplichting de dieren in nood te helpen en de nodige zorg te verlenen.

Maar hoor ik al weer veel mensen denken ‘dit zijn geen dierenartsen’. Nee, dat klopt, maar het bieden van hulp houdt niet alleen in dat er diergeneeskundige zorg moet worden gegeven! Hulp kan ook zijn dat de dieren apart worden gelegd op een laag stro, dat er een dierenarts wordt gebeld, dat de dieren beschutting wordt verleend, enzovoort. Als het de bedoeling zou zijn geweest van de wetgever dat alleen dierenartsen hulp kunnen bieden had hij geen ‘een ieder’ opgenomen (*2).

Er is hier sprake van pure dierenmishandeling en de aanwezigen dienen op grond hiervan te worden vervolgd. Wat er gebeurd is, is dat de dieren meer dan 5 uur voor oud vuil zijn blijven liggen, terwijl er heel rustig allerlei mensen zijn begonnen met het verzamelen van – ongetwijfeld – verzekeringstechnisch belangrijke informatie.

En dan: na een dikke 5 uur komt een BOA met een jachtgeweer aanlopen die, alsof het niets is, op zijn dooie gemak richting het arme dier loopt en door haar kop schiet. Voor alle zekerheid nog maar een keer, en vervolgens wegloopt.

Hoezo??? Deze man mag helemaal niet zomaar op landbouwhuisdieren schieten. Dat een dier met een kogel gedood mag worden klopt, maar daarmee is het nog niet een BOA die dat mag doen. Eerst zal er toch echt door een dierenarts een diagnose gesteld moeten worden en vervolgens is de dierenarts degene om te besluiten welke methode de voorkeur heeft, als het in het belang van het dier zou zijn om het dier te euthanaseren. Er was op dat moment helemaal geen sprake van een acute situatie waarbij, vanwege een gevaar voor mens of dier, het dier met de kogel gedood zou moeten worden.

En sinds wanneer is niet het hart maar het hoofd het lichaamsdeel dat geraakt moet worden om het dier per direct uit zijn lijden te verlossen??? Ik heb de beelden aan meerdere deskundigen voorgelegd en zij onderschrijven mijn analyse van wat er gebeurde.

Het schieten door een hoofd kan, als het op de juiste manier gebeurt, gelijk staan met het schietmasker waarmee dieren bedwelmd worden voor de slacht. Ja, dat lees je goed: BEDWELMD. Met andere woorden, het schieten door het hoofd is sowieso geen methode om dieren te doden.

Nu nog de plek waar het dier wordt geraakt. Het dier wordt alleen maar bedwelmd als het hoofd van voren wordt geraakt en juist NIET van achteren. En van achter door de kop van het dier schieten is dus precies wat deze man doet.

Een slachter in het slachthuis kan hiervoor worden ontslagen!!! Als je namelijk het dier op de verkeerde plek in zijn hoofd raakt, wordt het dier niet eens bedwelmd. Dit is echt dierenmishandeling.

De enige trefzekere methode zou een schot door het hart zijn geweest. Het is nu niet zo dat het dier niet te benaderen was lijkt me. Vervolgens heeft hij het dier voor dood achtergelaten. Grote kans dat de geit dus gewoon niet dood was. Het feit dat hij 2x van achteren heeft geschoten spreekt boekdelen en maakt dat het dier dus blijkbaar tekenen van leven gaf, zelfs voor een leek.

Er is hier dus sprake van ernstige en opzettelijke dierenmishandelingen gepleegd door de geitenhouder en de BOA. Dit is een misdrijf. Het feit dat de overige personen hebben nagelaten hun wettelijke plicht te vervullen met betrekking tot al die levende dieren is  een overtreding van het Besluit houders van dieren en is het zoveelste bewijs dat dieren niet meer gezien worden als dieren.

Alsof er niets gebeurd is | Foto: 1037againstanimalcruelty

Het doet mij overigens denken aan een stalbrand in 2016 in waar maar liefst 10.000 varkens omkwamen.

De brandweer was vertrokken en mensen van de verzekeringsmaatschappij waren zo druk bezig met het opnemen van de schade en dergelijke dat niemand wilde luisteren naar fotograaf Jack Tummers die op de locatie aanwezig was. Hij hoorde nog steeds het gegil van varkens.

Maar dat was volgens de verzekeringsmensen het ‘bamboe bij de buren’ waar de wind doorheen ging. Tummers hield echt vol dat hij echt varkens hoorde waarop de verzekeringsman toegaf dat er inderdaad nog levende varkens op het terrein aanwezig waren.

Zwaargewonde dieren die die 20 uur na de brand nog steeds gewoon aan hun lot werden overgelaten. Uiteindelijk zijn de zwaargewonde varkens afgemaakt. Na een lijdensweg van 21 uur…

Ik ga naar aanleiding van Zeewolde in ieder geval aangifte doen.

©AnimalsToday.nl Karen Soeters

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. Gerlinde zegt:

  Het is verschrikkelijk dat er een brand uitbreekt in een stal en dat dit vele geiten het leven kost. Meer dan verschrikkelijk.
  Wat mij stoort zijn de vele aannames in je blog en daarnaast de stemmingmakerij.
  Ben je het gesprek aangegaan? Heb je vragen gesteld? Wie heeft jou verteld dat er geen dierenarts aanwezig is geweest die een diagnose heeft gesteld? Wie heeft jou verteld dat de boer zijn verplichtingen niet is nagekomen? Wie heeft jou verteld dat de meneer die op de geit schiet dit niet heftig vindt? Makkelijk oordelen vanaf de zijlijn.
  Volgens mij mag je mensen niet zomaar beschuldigen als je de feiten niet hebt gecheckt.
  Als laatste, het zou je sieren als je iets meer uitging van het goede in de mens, zoals je ook uitgaat van het goede in de dieren. Een dergelijke vreselijke situatie kent geen winnaars, geen enkele……..

  • Beste Gerlinde,

   In feite doe je nu hetzelfde, er vanuit gaan dat de feite niet zijn gecheckt, en ga je niet uit van de goedheid van Karin! Als dan had je alleen de vraag gesteld!

   Ik denk sowieso dat de strekking van dit hele gebeuren is dat dit soort grote branden en daarbij het vele dierenleed te vaak gebeurd en dat er te weinig wettelijke verplichtingen zijn waar aan voldaan dient te worden om dit te voorkomen. En als ze er wel zijn dat er ook een strenge controle op is. Wat je nu bijvoorbeeld ook vaak hoort is dat dierenartsen het leed in de slachterijen niet durven te melden of dat er samen onder een hoedje wordt gespeeld waarbij geld vaak een grote rol speelt. Er is te weinig openheid.

   Waar ik het wel mee eens ben is dat je schrijft dat zo’n situatie geen winnaars kent, en waar ik ook in geloof is dat dit voor een boer vreselijk is om mee te maken en dat wat die dieren hebben meegemaakt hem aan het hart gaat.

   • De “feiten” zijn zeker niet door Karen onderzocht. Ik ken de eigenaar van deze boerderij toevallig. Hij ging na het horen van het slechte nieuws direct naar zijn boerderij toe en… was zeer ontstemd omdat hij ZIJN EIGEN TERREIN NIET OP MOCHT. Je kan dan praten als Brugman of boos worden maar ze laten je gewoon niet door! De eigenaar van de geiten heb ik niet over gesproken maar die zie ik ook niet op de beelden, niet onwaarschijnlijk gold voor hem hetzelfde. Dus tot zover het eigen handelen van de betrokkenen.

    “zoveelste brand waarvan klaarblijkelijk doordat het schering en inslag is, niemand meer wakker ligt.”… ? Zou Karen de mensen even gebeld hebben? Duidelijk niet. Deze mensen hebben er slecht van geslapen, waren ontdaan en vertelden emotioneel over de gevolgen voor de dieren.

    Verzamelen van informatie dat “ongetwijfeld verzekeringstechnisch belangrijk” zou zijn? De eigenaar van de geiten was NIET VERZEKERD en ” – ongetwijfeld – ” ? Zijn die “feiten” dan onderzocht of heeft Karen er dan niet aan getwijfeld dat het verzerkeringstechnisch zou zijn? Want het gaat die mensen alleen om GELD GELD GELD en de dieren interesseren ze per definitie van idealistische generaliserende bloggende Karens helemaal niks?

    Heeft Karen zelf wel eens een brand meegemaakt? Ik vermoed sterk van niet, gezien haar uitspraken. Ik wel, op mijn toenmalige werk. Geen boerderij maar een horecazaak met woningen erboven. De brand was ontstaan in een door een installatiebedrijf aangelegde meterkast voor de bovenwoningen. Dus geen boerderij waar in het hoofd van idealistische Karens per definitie alles laks gebeurd, maar een pand waar mensen wonen en alles volgens de mensenregeltjes gedaan werd. Klote he? Gebeurt alles volgens de voorschriften en dan gaan er toch nog wel eens dingen mis! Zo gaat dat soms in de ECHTE wereld. Wij mochten zelf pas na ruim een halve week het pand in toen het nablussen, controleren op veiligheid van het gebouw en onderzoek naar de oorzaak van de brand waren afgerond. De verzekering kwam nog veel later pas in beeld!

    Zou Karen ook het logo op de bedrijfskleding van die informatieverzamelaars gezien hebben en even gekeken hebben op http://www.pjmilieu.nl/ wat die zoal doen? Zouden die mensen van PJMilieu na een brand komen voor bodemonderzoek, bodemsanering, geohydrologisch advies wat PJMileu tevens doet… of blijft er met enig logisch denken – dat niet lukt met een in voorbarige conclusies vastgerot brein – alleen de ASBEST INVENTARISATIE over? Er was – aldus de eigenaar van de boerderij – inderdaad sprake van asbest; Maar volgens Karen was er geen gevaar en MOESTEN die mensen – ongetwijfeld – voor de verzekering informatie verzamelen terwijl PJMilieu daar geen ene teringmoer mee te maken heeft! Misschien zou Karen beter wel eens ergens aan kunnen twijfelen om zich zo’n afgang te besparen?

    Dan over het schieten; “Voor alle zekerheid nog maar een keer” en later “Het feit dat hij 2x van achteren heeft geschoten spreekt boekdelen en maakt dat het dier dus blijkbaar tekenen van leven gaf, zelfs voor een leek.” Wat was het nou, voor alle zekerheid nog maar een keer, of spreekt het boekdelen en is het zelfs voor een leek gemaakt dat het dier dus blijkbaar tekenen van leven gaf? Zijn “dus blijkbaar” WEZELWOORDEN die getuigen van voorbarige conclusies, of getuigt dat van onderzochte “feiten”? Zou deze man binnen drie seconden twee keer geschoten hebben om niet af te hoeven wachten of het dier nog tekenen van leven zou geven terwijl het nogmaals schieten op een dood dier zeker geen kwaad kan, om vervolgens even te wachten op het verstrijken van de stuiptrekkingen? Zou een leek – als Karen – sowieso het verschil zien tussen tekenen van leven en stuiptrekkingen na dood? Welke drogredenen kan je allemaal aandragen om je voorbarige en onterechte conclusie door te drammen?

    “En sinds wanneer is niet het hart maar het hoofd het lichaamsdeel dat geraakt moet worden om het dier per direct uit zijn lijden te verlossen???” Sinds wanneer is het WEL het hart dat geraakt MOET worden om het dier per direct uit zijn lijden te verlossen? Sinds NIET, Karen kletst hier uit haar nek zonder kennis van zaken; Schieten in het hart wordt niet eens GENOEMD in de onderzoeken van de WUR, in de regels van de NVWA voor (nood)slachting, of in de wet.

    “Deze man mag helemaal niet zomaar op landbouwhuisdieren schieten. Dat een dier met een kogel gedood mag worden klopt, maar daarmee is het nog niet een BOA die dat mag doen. ” ZEKER WEL, maar niet “zomaar” en hij zal dat ook echt niet “zomaar” doen. Waar Karen mogelijk op doelt met haar dierenarts gaat over noodSLACHT op het bedrijf dat onder de regelgeving van de NVWA valt en waarbij een dierenarts het dier moet keuren, danwel het artikel over het doden van dieren als in het Besluit houders van dieren waarvan de reikwijdte is vastgesteld voor ganzen, honden en katten. En dus niet geiten. De Wet dieren kent geen ALGEMEEN verbod voor de houder om een dier te doden; Een geitenhouder mag wel degelijk ZELF overgaan tot euthanasie met een geweer, mits die daar de wapenvergunning voor heeft. Of het overlaten aan iemand die daar een wapenvergunning voor heeft.

    Bijschrift foto; “Alsof er niets gebeurd is”? Wat verwacht Karen nou, dat de man kaarsjes meebrengt en uitvaartmuziek gaat afspelen? Zie je de man huppelen van plezier? Of zie je hem naar de grond kijkend weglopen? Waar HEEFT ze het over?

    Dan de bedwelming; Inderdaad is bedwelming verplicht oa in slachthuizen, echter het besluit Houders van dieren voorziet duidelijk in uitzonderingen op die verplichting. Niet alleen middels artikel 1.13 lid 1a waar Karen op kan doelen met haar “vanwege een gevaar voor mens of dier”, maar ook middels artikel 1.13 lid 2b: ter beëindiging van ondraaglijk lijden van het dier. Maar Karen heeft niet verder gekeken dan haar neus lang was en is duidelijk niet op de hoogte van de wet die van toepassing is in deze situatie. Schieten met schietmasker op de plek voor bedwelming is dus niet van toepassing, wel het zo snel mogelijk doden van het dier. Zoals het stukschieten van de hersenstam van een geit. Vinden deze mensen dat LEUK om te doen? Nee! Waar deze mensen dingen doen die ze bepaald niet leuk vinden om het lijden van het dier te beëindigen, daar gaat een duidelijk slecht geinformeerde dierenactivist laf vanuit de luie stoel er nog kritiek op hebben en stennis over maken ook? Hoe belachelijk wil je het hebben!?

    “Ik heb de beelden aan meerdere deskundigen voorgelegd en zij onderschrijven mijn analyse van wat er gebeurde.” Meer wezelwoorden: Karen heeft “meerdere deskundigen” geraadpleegd. Flauwekul: Die hebben even snel onderzoek gedaan en Karen rapport uitgebracht, terwijl daar gewoonlijk weken overheen gaat. En zo binnen een halve dag haar analyse onderschreven die bol staat van de fouten… vast wel. Waarschijnlijker is Karen een fantast die dingen verzint om haar voorbarige conclusie die, slechts in haar hoofd, wel waar MOET zijn ook als waarheid te kunnen presenteren. Of misschien waren het vriendjes die deskundig waren op het gebied van rioolpijpen en met haar meebabbelden en zo in haar rioolblog belandden.

    In IEDER GEVAL is Karen slecht geinformeerd en doet met grote stelligheid allerlei uitspraken die pertinent onjuist zijn. Zij heeft geen uren en dagen nodig voor enig onderzoek, nee, een persberichtje en een blogje zijn voldoende!

    Ik laat me in in ieder geval niet op stang laten jagen door dit soort blogs. Aangifte doen is ieders goed recht, ik wens haar veel succes en ben benieuwd naar het resultaat.

  • kengai zegt:

   Nou Gerlinde, dat is wel heel moeilijk om het goede van de mens te zien, vooral in de veehouderij.
   Veeboeren kiezen bewust voor mishandeling en het laten vermoorden van over de 500 miljoen dieren per jaar, alleen voor geld en dan produceren ze ook nog eens vrij ongezonde producten, dus waarvoor.
   Zoveel mensen die werken in deze massa destructie en dus nee, ik geloof niet in het goede van de mens, helaas, hebzucht en egoisme staan blijkbaar nog fier bovenaan, met dank aan de overheid.

 2. Dierenvriendin zegt:

  Walgelijk en onbegrijpelijk dat dit steeds kan blijven gebeuren. In de wet zou moeten worden opgenomen dat brandveiligheid op orde is, alvorens groepen dieren mogen worden gehouden.

  Gelukkig zijn er mensen die zich nog wel om dieren(leed) bekommeren. Keep up the good work!!

 3. Verschrikkelijk wederom wat hier is gebeurd. Voor die ene geit die 5 uur lang heeft moeten lijden en de vele andere die via een afschuwelijke manier om het leven zijn gekomen.
  Wat ik echt nooit begrijp is dat er zoveel beesten ineens omkomen. Dat bedrijven niet verplicht zijn nooduitgangen met een omheinde noodopvang ruimte buiten moeten hebben.
  En wat ik hier boven ook heb gelezen; Karin respect voor jou met alles wat je doet!

 4. kengai zegt:

  Hier zie je maar weer hoe walgelijk en corrupt de veehouderij is en ook deze kwal gaat straks met een nog grotere hoeveelheden geiten verder en de overheid helpt wel een handje en schijt aan de mensen met Q-koorts.
  Hier zie je ook steeds weer de bevestiging hoe gevoelsloos veehouder en BOA zijn en straks zich weer verdedigen dat ze het beste voor hadden met de dieren.

 5. Frederique zegt:

  Ik voel diepe, diepe bewondering voor Jou, Karen…om dit vreselijke leed kenbaar te maken en aan de kaak te stek/aangifte te doen met al jouw verstand van zaken!!
  Ik voel evenzo grote pijn in mijn hart vanwege dit lijden, alle dierenlijden. Ik wenste dat ik mijn leven mocht geven voor het stoppen van de bio-industrie 🙏

 6. marjolein zegt:

  En wie een dier doodschiet, doet dat ook met een mens. Datzelfde geldt voor onnodig laten lijden. Dierenmishandeling is mensenmishandeling, wetenschappelijk aangetoond.
  Dit toont dus ook ons lot, als we even niet in het stramien passen… Doodeng.

 7. Ad Buscher zegt:

  Ongelofelijk maar zoals ik reeds vele malen heb genoemd is de verzekeringstechnische/financiële afhandeling kennerlijk de handelings bepalende factor, schandalig walgelijk,verwerpelijk en onacceptabel!!

  • h straet laurey helene zegt:

   AANGIFTE DOEN + bekendheid bij het grote publiek/ tv sbs 6 /koffietijd /politieke partijen vragen laten stellen in de kamer over deze afschuwelijke lijdensweg voor de dieren/co wat betreft brandveiligheid dierverblijven en hoge boetes bij het niet nakomen van de gestelde eisen/ verzekeringsmaatschappijen inschakelen/ houders van de dieren verplicht leren hoe een dier af te schieten in een soortgelijke situatie en eisen stellen over het aantal mensen per aantal dieren binnen het bedrijf EN opdoeken deze grootschalige veehouderijen !

  • De geitenhouder was niet verzekerd voor de geiten en de zogenaamde informatieverzamelaars zijn mensen van PJMilieu die onderzoek doen naar ASBEST. Plank dubbel misgeslagen. Hou er rekening mee dat je, zeker zodra je woorden ziet als “ongetwijfeld” of “kennelijk”, je te maken hebt met voorbarige conclusies.

 8. Elly Schipper-Franse zegt:

  Hoe respectloos gaat men om met productie dieren! Ze verdienen veel beter!
  Aangifte doen is belangrijk!

 9. Karen kleinhout zegt:

  Wat verschrikkelijk wreed om dieren met brandwonden zo lang te laten lijden, dat is zowat de ergste pijndie er bestaat.En dan dat geitje, waarom ?Waar haalt die kerel het recht vandaan .De dieren zijn nog minder dan vuil voor sommige ,wat voor mensen zijn dat totaal geen empathie voor levende wezens,

 10. Ben van Bennekom zegt:

  Zijn deze beelden voldoende om tot vervolging over te gaan?

 11. heel goed dat je aangifte gaat doen, het moet maar eens afgelopen zijn met het gedogen van dierenleed/mishandeling

 12. Anoniem zegt:

  Natuurlijk is het vreselijk als zoiets gebeurt! Maar als ik het zo lees, was die geit heel ziek en had dat dier enorm veel pijn. Dan is het misschien beter dat zij meteen uit haar lijden is verlost, dan dat zij nog eerst op hulp van de dierenarts moest wachten. (Ook al is het dus inderdaad tegen de wet in). Maar als het inderdaad zo’n 5 uur na de brand was, dan is het inderdaad misdadig om die geit zo lang te laten lijden!! (Want er is geen enkele reden toe toch)? Daar moet inderdaad maar eens onderzoek naar gedaan worden…