De Europese Unie heeft een transportvoorstel voor dieren gepresenteerd. In de voorgestelde EU-verordening inzake dierenwelzijn tijdens het transport zijn wilde dieren in bepaalde segmenten niet opgenomen. Door regelgeving omtrent het vervoer van wilde dieren buitenwegen te laten, bestaat er geen enkele garantie voor het welzijn van deze dieren tijdens het vervoer. Eurogroup for Animals vraagt de Europese Commissie om een specifieke verordening voor wilde dieren op te nemen in het voorstel.

transportvoorstel
Wilde dieren vallen buiten transportvoorstel EU | Foto: publiek domein

Jaarlijks worden er miljoenen wilde dieren geïmporteerd in de Europese Unie en binnen de lidstaten getransporteerd. Het gaat hierbij om een grote variatie aan diersoorten, zoals verschillende soorten reptielen, vogels en zoogdieren die ofwel in het wild zijn geboren of in gevangenschap. Deze dieren hebben een natuurlijk instinct dat een risico kan vormen tijdens het transport. Vanwege de grote stress die deze dieren ondergaan in een onnatuurlijke omgeving zoals in een bewegend voertuig, kan het dier in paniek raken en letsel oplopen, ziek worden of zelfs sterven. Het vervoeren van wilde dieren vergt daarom een zeer specifieke behandeling. Om deze reden dringt Eurogroup for Animals er bij de EU op aan om een duidelijke regelgeving op te nemen in de verordening inzake het dierenwelzijn van het transportvoorstel, zonder bepaalde segmenten hiervan vrijstelling te geven:

“Wij pleiten ervoor dat de verordening de Europese Commissie de bevoegdheid geeft om verdere regels vast te stellen die specifiek zijn voor het transport van wilde dieren voor elke soort of taxa, op basis van aanbevelingen die moeten worden uitgewerkt door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).”

Risico volksgezondheid

Naast de risico´s voor de wilde dieren zelf, vormt de afwezigheid van een specifieke verordening omtrent het vervoer van wilde dieren ook een ernstig risico voor de publieksveiligheid en volksgezondheid. Het gebrek aan bewegingsruimte en zware stress kunnen leiden tot abnormaal gedrag en de vertoning en verspreiding van pathogenen. Deze kunnen een ernstig gevaar vormen voor diegenen die zich ontfermen om de dieren tijdens het transport. Bovendien bestaat de kans op zoönosen; bij het laden en lossen en tijdens het vervoer kunnen ziektes bij contact overspringen van dier op mens. Europgroup for Animals:

“Het vaststellen van specifieke eisen voor wilde dieren is een essentiële voorwaarde om minimale welzijnsnormen, optimale hygiënische omstandigheden ter voorkoming van ziekte-overloop en een betere veiligheid van transportbedrijven en het grote publiek te garanderen.”

Giraffen in dierentuinen gaan soms op transport door Europa | Foto: publiek domein

Toepassing transportvoorstel

Het huidige transportvoorstel laat het dierenwelzijn omtrent wilde dieren in bepaalde segmenten buitenwegen, waardoor het voorstel ongeschikt is. Eurogroup for Animals vraagt om de toepassing van specifieke voorschriften voor de volgende sectoren die momenteel exclusiviteit genieten: circussen, dierentuinen, en CITES-soorten. Eurogroup for Animals:

“Het voorstel bevat een welkome verduidelijking van het toepassingsgebied van de verordening met betrekking tot wilde dieren, en bevestigt de toepassing ervan wanneer vervoer plaatsvindt in verband met een economische activiteit. De voorgestelde toepassing van de verordening is echter ongepast en slaagt er niet in belangrijke segmenten van het transport van wilde dieren in de EU aan te pakken.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools