Op vrijdagavond 5 augustus kwamen kalveren om bij een stalbrand bij een melkveebedrijf in Oldeberkoop (Friesland). Volgens AgriHolland gaat het om een tiental kalveren, maar precieze aantallen zijn niet bekend. De brandweer meldt dat een nabijgelegen schuur met honderd koeien behouden is gebleven. Het totale aantal dieren dat dit jaar is omgekomen bij stalbranden is enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er zijn nu al 10 keer zoveel dieren overleden bij dergelijke branden als in 2021.

kalveren
Kalveren dood bij stalbrand in Oldeberkoop | Foto: publiek domein

Rond 00:30 uur was de brand geblust en kon een deel van de kalveren gered worden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daarnaast moest een kalf door een dierenarts afgemaakt worden door de ernstige verwondingen dat het dier opliep. Een andere kalf belandde in een sloot door de stress en de sirenes.

In juni kwamen 7.000 eendenkuikens om bij een stalbrand bij een pluimveebedrijf in Markelo (Twente). Op 11 mei woedde een brand bij een pluimveebedrijf in Varsen (Overijssel) waar 25.000 kippen stierven. Bovendien kwamen op maandag 25 april 43.000 kippen om bij een brand in twee kippenstallen in Heusden (Noord-Brabant). De teller van slachtoffers van stalbranden staat dit jaar al op 75.000. Dat is bijna 10 keer meer ten opzichte van 2021, toen er in het hele jaar 6.915 dieren omkwamen bij stalbranden.

Daling?

Uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars in april publiceerde, bleek dat het aantal stalbranden juist flink was gedaald de afgelopen tijd. In 2020 ging het nog om 54 stalbranden, met de dood van 108.794 dieren als gevolg. Animal Rights noemt daarom de cijfers uit 2021 atypisch:

“Vanwege corona en de uitbraak van de vogelgriep was 2021 een atypisch jaar. Veel (kippen)stallen stonden leeg. Dan loopt het aantal slachtoffers al snel terug, maar dat zegt niets over eventuele verbeteringen in brandveiligheid. Er is geen enkele garantie dat hiermee een trend is ingezet.”

In 2021 werd er naar aanleiding van de vele stalbranden en hoge aantallen omgekomen dieren in de jaren daarvoor nog onderzoek gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de brandveiligheid in Nederlandse stallen. In een snoeihard rapport concludeerde de Raad dat de overheid te weinig doet om stalbranden te voorkomen. Er is daarnaast nauwelijks wet- en regelgeving om de brandveiligheid te verbeteren. De branden ontstaan in de stallen door problemen met elektra of defecte apparatuur. Bovendien kan door ammoniakdampen kortsluiting ontstaan.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer, eindredacteur