Het verhaal hoe wilde grijze wolven werden gedomesticeerd tot de hond zoals we die nu kennen heeft een nieuwe wending gekregen. Nieuw onderzoek suggereert dat onze harige metgezellen niet uit één populatie wolven zijn ontstaan, maar uit twee.

Honden ontstaan uit verschillende wolvenpopulaties
Nieuw onderzoek toont aan dat onze honden niet uit één, maar uit twee populatie wolven zijn ontstaan | Foto (basenji): publiek domein

Uit de DNA-analyse van de onderzoekers blijkt dat honden genetisch het meeste op oude Siberische wolven lijken, maar het zijn geen directe voorouders en er blijven nog veel vragen open. Eerder werd gedacht dat honden uitsluitend in gedomesticeerd zouden zijn in Azië.

Als eerste gedomesticeerd

Honden zijn de eerste dieren die door de mens werden gedomesticeerd, een gebeurtenis die vermoedelijk ergens tussen 15.000 en 30.000 jaar geleden plaatsvond, toen de mens nog als jager-verzamelaar leefde. De meeste andere dieren werden gedomesticeerd na de komst van de landbouw. Dr. Anders Bergström, eerste auteur van het onderzoek aan het Francis Crick Institute, vindt het zeer fascinerend dat mensen in de ijstijd deze relatie zijn aangegaan met dit ‘woeste’ roofdier. Maar hoe dit proces is verlopen, blijft onduidelijk. Bergström:

“We weten niet waar het gebeurde, welke groep mensen dit deed, of het één of meerdere keren gebeurde, enzovoort. Het blijft dus een van de grote mysteries in de menselijke prehistorie.”

.

Honden ontstaan uit verschillende wolvenpopulaties
Honden zijn ontstaan uit verschillende wolvenpopulaties | Foto: publiek domein

Dubbele afstamming

Bergström en collega’s schreven in het tijdschrift Nature hoe zij 72 genomen (de complete genetische samenstelling van een organisme) analyseerden van oude wolven die tot 100.000 jaar geleden in Europa, Siberië en Noord-Amerika leefden. Hiervan werden er 66 voor de eerste keer in kaart gebracht. Het team vergeleek deze met de genomen van vroege en moderne honden.

Honden ontstaan uit verschillende wolvenpopulaties
De zoektocht om de exacte herkomst van honden te achterhalen gaat door | Foto: publiek domein

Terwijl de voorouders van sommige vroege honden, zoals die in Siberië, Noord- en Zuid-Amerika, Oost-Azië en Noordoost-Europa, uitsluitend geworteld bleken te zijn in Azië, bleken anderen, met name hondenrassen uit Afrika en het Midden-Oosten, en in mindere mate Europa, een extra genetische bijdrage te hebben van een populatie westelijke grijze wolven. De grootste hoeveelheid van deze tweede bron werd gevonden in een oude hond van 7.000 jaar oud, uit Israël. Bovendien worden genetische bijdragen van deze westerse populatie van wolven waargenomen in alle honden van vandaag – hoewel deze bijdrage het grootst is bij hondenrassen het Midden-Oosten en Afrika, zoals het Basenji ras.

Honden ontstaan uit verschillende wolvenpopulaties
Domesticatie leidde tot doorfokken en ernstige gezondheidsproblemen | Foto: publiek domein

Proces van vermenging onbekend

Er blijven wel vragen die nog niet beantwoord zijn. Bergström:

“We weten nog steeds niet of er twee onafhankelijke domesticatieprocessen hebben plaatsgevonden, gevolgd door een samensmelting van deze twee populaties, of dat er slechts één domesticatieproces heeft plaatsgevonden, gevolgd door vermenging met wilde wolven.”

Bergström voegde eraan toe dat er nog werk moet worden verricht om de geografische oorsprong van onze harige metgezellen vast te stellen. De zoektocht om de exacte herkomst van honden te achterhalen gaat door.

Bron:

Chihuahua’s en dwergkezen hebben altijd hoofdpijn

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee