Twaalf dode varkens en diverse zieke dieren werden 22 februari aangetroffen bij een biologische varkensboer in Zeeland, Noord-Brabant, door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ‘Een erg kwalijke zaak,’ aldus Skal, toezichthouder van biologische producten.

varkens in modderpoel
Zoals het je bij een biologische varkenshouderij zou mogen verwachten. Foto: Wakker Dier

Diverse overtredingen
De milieupolitie was donderdag 21 februari aanwezig bij het bedrijf vanwege overvolle mestputten en lichtte de NVWA in. Diens inspecteurs beoordeelden vrijdag de welzijnssituatie en zorgden dat de dode dieren een dag later werden afgevoerd. Ondanks de geconstateerde overtredingen vond de NVWA verder ingrijpen niet acuut nodig.  PiepVandaag heeft de NVWA om een toelichting gevraagd:

‘Inspecteurs van de NVWA hebben ter plaatse geconstateerd dat de toestand van de overige dieren niet zo was dat direct ingrijpen noodzakelijk was,’ aldus Benno Bruggink, woordvoerder van de NVWA.

In de missie op www.nvwa.nl is onder meer te lezen dat: de NVWA de gezondheid en het welzijn van dieren bewaakt. De heer Bruggink zegt dat zijn organisatie ingrijpt waar dat nodig is. Na beoordeling van de situatie bij een bedrijf nemen inspecteurs passende maatregelen, in lijn met deze missie. Op de vraag of dit specifieke varkensbedrijf slecht functioneert, zoals de milieupolitie concludeert volgens Omroep Brabant, wil de NVWA niet ingaan: ‘Het bedrijf is ons niet onbekend, maar heeft geen grootschalige problemen met dierenwelzijn.’ 

Biologische boerderij
Aangezien het om een biologische varkensboerderij blijkt te gaan, heeft PiepVandaag ook Skal om een reactie gevraagd. Deze onafhankelijke toezichthouder op biologische producten betreurt het aangetroffen dierenleed, mede omdat dierenwelzijn en natuurlijk leefgedrag tot de belangrijkste pijlers van de biologische sector behoren.

‘Tijdens onze jaarlijkse inspectie op dit bedrijf in november 2012 hebben we geen zaken geconstateerd waarop we de ondernemer moesten decertificeren. We zijn nu in contact met de NVWA en de gemeente Landerd over de schendingen,’ vertelt Mariken de Bruijn, communicatiemedewerker bij  Skal. ‘Skal inspecteert op het naleven van de biologische wet- en regelgeving. Deze is aanvullend op de nationale wetgeving rondom dierenwelzijn, waar de NVWA de hoofdverantwoordelijke voor is. We werken samen om ervoor te zorgen dat het dierenwelzijn in de biologische sector gewaarborgd is. De wanpraktijken in Zeeland vormen hier een pijnlijke uitzondering op.’ 

Volgens mevrouw De Bruijn is deze situatie aanleiding voor Skal om de werkwijze te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

Verwaarlozing
Waaraan de dieren in Zeeland zijn overleden is niet duidelijk, maar aangezien de boer inmiddelsdoor de politie is opgepakt wegens verdenking van onder andere verwaarlozing van varkens, ligt hierin wellicht de oorzaak. Volgens de heer Bruggink daarentegen kan een biologisch bedrijf met gezondheidsproblemen te maken krijgen die in de reguliere varkenshouderij anders worden aangepakt dan in de biologische sector. In hoeverre dat direct betrekking heeft op de ontstane situatie in Zeeland, verduidelijkt hij niet.

Mestregels
Ook nam de boer het niet zo nauw met de mestregels. Zijn mestkelders waren overvol en de bodem van zijn land was verzadigd met mest, waarvoor de boer waarschijnlijk een dwangsom krijgt opgelegd van de gemeente Landerd. Omwonenden klagen over de stank. Eerder deze maand is de boer al tegen de lamp gelopen, vanwege het illegaal dumpen van enkele tonnen mest in het water.

Bronnen: Volkskrant, Westerwolde Groen, Omroep Brabant ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde