Het Presidium van de Tweede kamer heeft in antwoord op vragen van Marianne Thieme laten weten dat de deelname van de keukenbrigade aan een drijfjacht op uitnodiging van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) voorkomen had moeten worden.

KNJV
KNJV

Het aanvaarden van de uitnodiging heeft tot ongewenste en onjuiste publiciteit van de zijde van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging geleid. Anders dan de jagersvereniging suggereerde kan er geen sprake van zijn dat de uitnodiging van enige invloed zou zijn op de menu-samenstelling van de Kamer, laat het hoofd bedrijfsvoering weten naar aanleiding van de uitspraak van het presidium.

Uit het blad De Nederlandse Jager d.d. 1 november 2012 werd duidelijk dat de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging de voltallige keukenbrigade van het Kamerrestaurant (managers, koks, bediening en leerlingen van de restaurants) heeft gefêteerd tijdens een drijfjacht in de Hoekse Waard.

De KNJV was zeer duidelijk over het doel van deze lobby-activiteit:

“De KNJV wil wild eten onder de aandacht brengen van de volksvertegenwoordiging, omdat in de Tweede kamer wordt beslist of ook in de toekomst de Nederlander een stukje duurzaam geoogst wild van eigen bodem kan genieten”.

De Partij voor de Dieren had het Presidium van de Kamer laten weten dat de integriteit van de politieke besluitvorming daarmee op een zeer bedenkelijke wijze in diskrediet is gebracht.

Bekend is dat de drijfjacht zeer ter discussie staat. In 2002 besloot de Tweede kamer tot een verbod op de drijfjacht op wilde zwijnen, en een meerderheid van de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen heeft een verbod op de plezierjacht aangekondigd.

De Partij voor de Dieren is blij met de uitspraak van het Presidium. Bekend is dat de KNJV een zeer actieve lobby organiseert om politici te fêteren met wilddiners, maar duidelijk is nu dat dit op geen enkele wijze binnen het Kamergebouw kan plaatsvinden, en zeker niet via het Kamerpersoneel.

Persbericht Partij voor de Dieren