In Nederland overtreden bijna alle veehouders de wetten met betrekking tot dierenwelzijn alsmede de Europese richtlijnen hiervoor. Miljoenen dieren zijn hier jaarlijks de dupe van. Dat blijkt een literatuurstudie van Stichting Varkens in Nood en Stichting Dier & Recht.

MegastalSaillant detail is dat de overheid weet heeft van deze overtredingen.

 “De overheid is vaak opdrachtgever van de wetenschappelijke onderzoeken. Het departement laat zelfs weleens percentages in het rapport vervangen door termen als ‘een substantieel aantal’, waardoor de echte cijfers niet bekend worden.”

Aldus Hans Baaij, directeur van beide stichtingen.

Jaarlijks gaat het om 1 tot 2,5 miljard overtredingen waarvan vaak meerdere overtredingen per dier.

De ergste misstanden worden aangetroffen bij de zogenaamde plofkippen waarvan meer dan de helft nauwelijks meer kan lopen door hun gewicht. Van biggen worden staarten afgebrand en dieren worden ziek omdat ze geen toegang hebben tot schoon drinkwater of omdat de luchtkwaliteit in de stal enorm slecht is.

Vanuit de Tweede Kamer is al lange tijd kritiek op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) die belast is met het controleren van de vee-industrie. Er werken echter te weinig mensen, er is te weinig expertise en er wordt te weinig gecontroleerd bij bedrijven. Daarbij is het huidige kabinet altijd uitgegaan van zelfregulering en zelfcontrole.

Het huidige kabinet hecht veel waarde aan die zelfregulering en zelfcontrole. Demissionair staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) beloofde vorig jaar 20 tot 30 inspecteurs extra in te zetten, maar dat dit geen oplossing is bij zoveel overtredingen kan een kleuter natuurlijk berekenen.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl