Tot 2018 zal staatssecretaris Joop Atsma van Milieu niets ondernemen om het bestrijdingsmiddel Roundup te verbieden. Dat werd 2 juli 2012 duidelijk nadat de Tweede Kamer de staatssecretaris in 2011 had gevraagd het voor mens en milieu schadelijke middel te verbieden.

roundup

Roundup is in Nederland en de landen daar buiten een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen. Roundup wordt in tuincentra aan particulieren verkocht als zijnde veilig. Nu echter door wetenschappers steeds vaker getwijfeld wordt aan deze veiligheid, zou het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden dit middel opnieuw moeten beoordelen. Het College toetst namelijk in Nederland de veiligheid van onder meer de gebruikte herbiciden.

Het bestrijdingsmiddel Roundup valt onder de herbiciden en bevat de werkzame stof glyfosaat. In de jaren ’70 bracht het Amerikaanse bedrijf Monsanto Roundup op de markt, sindsdien heeft het middel grote bekendheid verworven. Particulieren gebruiken dit middel veelvuldig en ook de land- en tuinbouw maakt er gretig gebruik van. Pas de laatste jaren is men gaan beseffen welke schadelijke effecten Roundup heeft: het kan de oorzaak zijn van bepaalde geboorteafwijkingen en vormen van kanker veroorzaken, het verstoort de hormonen en tast het zenuwstelsel aan.

Er zijn voldoende alternatieven voor Roundup: het onkruid kan weggebrand worden of verwijderd middels zeer warm water of extreem hete stoom.

In Amsterdam heeft heeft de wethouder afgelopen week duidelijk gemaakt dat de stadsdelen Centrum, Oost en Zuid-Oost hebben toegezegd te gaan stoppen met Roundup. Onduidelijk is nog wanneer. Stadsdeel Nieuw-West had al eerder toegezegd op zoek te gaan naar alternatieven.

Bron: Amsterdam Gifvrij ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils