Dit jaar staat een bijzondere vleermuissoort in de belangstelling. De Zoogdiervereniging heeft 2017 namelijk uitgeroepen tot het jaar van de laatvlieger. In Nederland komen 18 soorten vleermuizen voor, waarvan 7 soorten vrij algemeen zijn. Over het gedrag van de laatvlieger is vrij weinig bekend, ondanks dat het dier zich veel in de omgeving van mensen bevindt. Om de laatvlieger beter te kunnen beschermen is het belangrijk meer kennis te vergaren.

laatvlieger
Laatvlieger op jacht | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Leefgebied
De laatvlieger komt verspreid door Nederland vrij algemeen voor en is als enige soort ook op de Waddeneilanden te vinden. Zo is bekend dat er op Texel een kolonie laatvliegers leeft. Het dier vindt zijn verblijfplaats vooral in steden en dorpen. Overdag is hij meestal te vinden in gebouwen, onder dakpannen, in spouwmuren, onder schoorsteenlood en soms op zolders. Een kolonie laatvliegers bewoont gebouwen die dicht bij elkaar staan, op een afstand van niet meer dan een paar honderd meter. Hoewel ze soms verhuizen, blijven ze liever in hetzelfde gebied en gebruiken het door hun uitgekozen gebouw elk jaar weer als zomer- en winterverblijf. In het voorjaar vormen vrouwtjes kraamkolonies om hun jongen groot te brengen.

Voedsel
Ze jagen in een straal van 1 tot 5 kilometer rondom de kolonie, op 5-10 meter hoogte. Hun jachtgebied strekt zich uit van tuinen tot het platteland en langs water, waar ze op zoek zijn naar insecten zoals muggen, motten en kevers.

Uiterlijk
Laatvliegers zijn de grootse vleermuizen die in Nederland voorkomen. De vliegende zoogdieren hebben een tweekleurige vacht: op de rug is deze koffiebruin en op de buik lichter, als koffie-met-melk. Hun gezicht en relatief kleine oren zijn zwartbruin. Ze wegen zo’n 15-35 gram en hebben vrij lange, brede vleugels met een spanwijdte van 32-38 cm. Ze vliegen ’s avonds later uit dan rosse vleermuizen, een andere grote vleermuissoort, vandaar de naam ‘laatvlieger’. De rosse vleermuis wordt ook wel vroegvlieger genoemd, en leeft voornamelijk in bomen.

Bescherming
Waar de meeste laatvliegers hun winterslaap houden is onvoldoende bekend, evenals hun balts- en paargedrag. De Zoogdiervereniging wil daarom meer over het dier te weten komen en kennis bundelen, om het dier zo beter te kunnen beschermen.

Heb je interesse in vleermuizen? De Zoogdiervereniging organiseert dit jaar diverse activiteiten om aandacht te vragen voor de laatvlieger.

Bronnen: De Zoogdiervereniging, Vleermuis.net ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde