Insecten voelen en reageren hoogstwaarschijnlijk op pijn; zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het insectenbrein zou beschikken over dezelfde hersencontroles als mensen en zoogdieren bij het ervaren van pijn.

insecten
Insecten reageren waarschijnlijk op pijnprikkels | Foto: Pixabay

Uit een onderzoek dat deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences is gepubliceerd, is gebleken dat naar hoge waarschijnlijkheid insecten controle hebben over nociceptieve informatie in het centrale zenuwstelsel. Met andere woorden, insecten zijn in staat om weefselschade te detecteren en indien nodig ook te onderdrukken. Het is daarom aannemelijk dat zij via deze signalen, eveneens als mensen en andere zoogdieren, ook pijn kunnen voelen. Volgens de hoofdauteur van het artikel, Matilda Gibbons van de School of Biological and Behavioral Sciences aan de Queen Mary University of London (QMUL), resulteert nociceptie doorgaans in een reflex, zoals een snelle terugtrekking of ontsnapping aan schadelijke prikkels.

Matilda Gibbens:

“Dergelijke reflexen bestaan zelfs bij relatief eenvoudige dieren zoals wormen en hoeven niet per sé gepaard te gaan met een subjectieve ervaring van pijn of lijden. Maar hoe bepaal je de waarschijnlijkheid van het ervaren van pijn in bij een dier, in relatie tot de basale nociceptie?”

Pijnervaring

Nociceptie gaat vaak gepaard met het ervaren van pijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Pijn is een negatieve subjectieve ervaring die door de hersenen wordt geproduceerd. Daar het lastig is om bij insecten te achterhalen of zij pijn voelen, is het mechanisme van de neurobiologische activiteit bij insecten vergeleken met die van mensen en andere zoogdieren. Uit het onderzoek is gebleken dat insecten waarschijnlijk over een neuraal systeem beschikken en controle hebben over hoe zij reageren op pijnprikkels. Net als bij zoogdieren zouden zij pijn kunnen onderdrukken, bijvoorbeeld om te overleven. Matilda Gibbens:

“Bij mensen is de functie van het onderdrukken van nociceptie om de pijn te verminderen wanneer dit storend is. Dus als insecten dit vermogen ook hebben, is het denkbaar dat insecten een soortgelijk pad hebben ontwikkeld om met pijngevoelens om te gaan.
We kunnen deze dieren niet vragen naar hun ervaringen, noch kunnen we manifestaties waarnemen zoals huiveringwekkende of verwrongen gezichten, zoals we zouden kunnen bij een hond die pijn ervaart, dus het bestaan van neurale mechanismen die pijn bij insecten kunnen interfereren, is een belangrijke bevinding.”

Belangrijke bevinding

Onlangs is er in verschillende landen erkend dat kreeften en andere schaaldieren wezens met gevoel zijn. Daarom mogen zij in die landen niet meer levend in kokend water worden bereid. Zouden insecten daadwerkelijk gevoel hebben, dan zou de nieuwste trend van insectenteelt wel eens een andere weg kunnen inslaan. De Verenigde Naties stimuleert al enige tijd de commerciële productie van insecten voor menselijke consumptie, ter vervanging van veeteelt. Insecten blijken rijk te zijn aan proteïnen en daarom zou het een uitkomst zijn om insecten te telen met als doel de groeiende wereldpopulatie van genoeg en voedzaam etenswaar te voorzien.

In VK geen levende kreeften meer in de pan omdat ze pijn en leed ervaren

Bedreiging insecten

Het aantal wilde insecten neemt exponentieel af, waardoor het ecosysteem ernstig wordt verstoord. Deze zijn niet alleen van groot belang voor het natuurbehoud, maar ook voor de mens. Dankzij het bestuiven van gewassen, leveren zij ons onder andere voedsel. Echter gebruiken wij in de landbouw zulke grote hoeveelheden pesticiden, dat de wilde populaties drastisch zijn gedaald. Omwille ethische redenen, zouden de bevindingen van het onderzoek de hedendaagse technieken van voedselproductie wel eens sterk kunnen beïnvloeden.

Bron:

Insecten kunnen chronische pijn ervaren

©AnimalsToday.nl Jennie Cools