Eergisteren heeft het Verenigd Koninkrijk via een officiële verklaring aangekondigd de verkoop van ivoor te gaan verbieden. Met het verbod wil de overheid helpen de olifant te beschermen.

verkoop ivoor
Het Verenigd Koninkrijk gaat verkoop van ivoor verbieden| Foto: thisbrokenwheel via Compfight cc

Het verbod zal gaan gelden voor alle ivoor, dus niet alleen onbewerkte slagtanden of nieuwe voorwerpen (deels) gemaakt van ivoor, maar ook oude spullen met ivoor mogen straks niet meer worden verkocht. Op overtreding van het verbod staat een onbeperkte geldboete of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Michael Gove, Staatssecretaris van Milieu:

“Ivoor mag nooit worden gezien als handelswaar voor financieel gewin of als statussymbool. Daarom zullen we een van wereld strengste verboden op de verkoop van ivoor invoeren om zo de olifanten te beschermen voor de toekomstige generaties. Met dit verbod versterkt het Verenigd Koninkrijk haar leiderspositie op zo’n zorgwekkend onderwerp. Hiermee laat zij zien dat de afschuwelijke handel in ivoor tot het verleden zou moeten behoren.”

Voor voorwerpen die ivoor bevatten maar geen bijdrage zullen leveren aan het stropen van olifanten zal een uitzondering worden gemaakt. Deze uitzonderingen zullen nog nader worden vastgesteld. Ook de Verenigde Staten en China kennen uitzonderingen op het verbod in de handel in ivoor dat in die landen geldt. Zo mag in de Verenigde Staten ivoor worden verkocht dat meer dan honderd jaar oud is, net als voorwerpen die maximaal voor 50 procent uit ivoor bestaan. China heeft relikwieën vrijgesteld van het verbod.

Volgens CEO John Stephenson van Stop Ivory is dit een belangrijke dag voor de toekomst van de olifant.

“Het Verenigd Koninkrijk heeft een belangrijke stap genomen. Het voorgenomen verbod, met zijn kleine en duidelijke uitzonderingen, plaatst het Verenigd Koninkrijk in de voorhoede van de internationale vastberadenheid om de uitroeiing van olifantenpopulaties een halt toe te roepen door de handel in ivoor te verbieden. Met het verbod op de handel in ivoor wordt er een krachtige boodschap de wereld ingestuurd, namelijk dat ivoor niet langer kan worden gezien als handelswaar. Ivoor hoort bij de olifant en wanneer het verkopen van ivoor stopt zal het stropen van de olifanten ook stoppen.”

De afgelopen tien jaar is de wereldwijde populatie olifanten met een derde afgenomen en worden er jaarlijks zo’n 20.000 olifanten gestroopt voor hun ivoor.

Een consultatie onder meer dan 70.000 respondenten heeft de overheid doen beslissen om het verbod af te kondigen, omdat 88 procent van de ondervraagden voor een verbod op de handel in ivoor is.

Bron: World Animal News ©AnimalsToday.nl Lianne Raat