In België zijn tussen januari 2008 en juni 2013 in totaal al 486 dode bruinvissen aangetroffen op stranden, binnenwateren en havens. Een groot aantal van deze walvisachtige dieren werd ook dood op zee aangetroffen en aan land gebracht.

Bruinvissen
Bruinvis | Foto: Erik Christensen (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Vastgesteld is dat in 25% van de gevallen de doodsoorzaak verdrinking is, als gevolg van gevolgen van intensieve visserij. Hierbij wordt namelijk gebruik gemaakt van warrelnetten, die honderden meters lang zijn en als een soort zak fungeren, waaruit grote vissen niet kunnen ontsnappen. Ook veel zeehonden raken in deze netten verstrikt.

Oorzaken

Daarnaast zijn aanvaringen, ziektes, maar ook vermoedelijke aanvallen van grijze zeehonden doodsoorzaken. Hetzelfde geldt in Nederland, waar dit jaar al bijna twee keer zoveel bruinvissen dood aangespoeld zijn als in andere jaren. Ook werd er een recordaantal levende exemplaren voor de kust gespot. Tevens in de Waddenzee en de Westerschelde, een gebied waar ze normaal niet voorkomen, worden ze gezien. Blijkbaar komen er steeds meer bruinvissen voor langs de Nederlandse en Belgische kust. Uit onderzoek van dode bruinvissen gevonden in de Oosterschelde, is gebleken dat verhongering en infecties doodsoorzaak nummer 1 vormen.

Beschermingsplan

Ook in de Schelde en de Rupel in België worden dagelijks bruinvissen gezien. Dit avontuur loopt echter voor veel bruinvissen niet goed af, omdat ze zich verwonden aan scheepsschroeven en in de problemen raken wanneer ze door een sluis zijn gezwommen. De terugkeer van deze meest voorkomende walvisachtigen in de Noordzee en het hoge aantal slachtoffers geeft aan dat er dringend behoefte is aan een beschermingsplan. De bruinvis is een Europees beschermde soort die het strengste beschermingsregime kent volgens de Habitatrichtlijn. Toch is er van een concreet plan en bescherming nog weinig sprake.

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker