De Centrale Commissie Dierproeven heeft in de periode van 2015 tot en met april 2018 in totaal 139 van de 144 projectaanvragen voor de veehouderij goedgekeurd, aldus minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren. Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat jaarlijks tienduizenden proefdieren gebruikt worden in dierproeven voor de veehouderij. Robert Molenaar van Animal Rights: “Het gaat om kalfjes die alleen in een te kleine box worden vastgebonden zonder stro, gezonde biggetjes van 7 dagen oud die opzettelijk ziek worden gemaakt en kippen die na de test de nek wordt gebroken.”

dierproeven
Dierproeven voor de veehouderij massaal goedgekeurd | Foto: publiek domein

Big Business
De dierproeven worden jaarlijks uitgevoerd door universiteiten, commerciële proefdiercentra en voederbedrijven. Volgens Animal Rights worden de experimenten gedaan zodat meer dieren de erbarmelijke condities in de intensieve veehouderij kunnen overleven, terwijl het juist deze condities zijn die dieren ziek maken.

Ernstig lijden
Uit de Kamervragen blijkt dat bij 18 van de 144 projectaanvragen proefdieren ernstig lijden. Hiervan is slechts één projectvergunning geweigerd. Het gaat met name over de ontwikkeling en testen van vaccins tegen verschillende ziekteverwekkers bij kippen, varkens en runderen. In de vergunde aanvragen loopt het percentage dieren dat ernstig ongerief zou kunnen ondervinden op tot 50% van alle dieren in het project.

Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren:

“De vee-industrie is een onhoudbaar systeem. Het is onacceptabel dat dierproeven ertoe leiden dat dieren nòg verder worden aangepast aan die houderij. We moeten de vee-industrie afbouwen; daar hebben we geen dierproeven voor nodig.”

Persbericht Animal Rights