In November 2012 bestond 144 Red een Dier al weer 1 jaar. De organisatie heeft veel succes: mensen kunnen echt iets doen voor verwaarloosde en of mishandelde dieren. Het succes is paradoxaal: liever ontvangt 144 geen telefoontjes, maar de noodzaak is er. Per maand wordt er zo’n 15.000 keer gebeld.

144 Red een Dier

De Meldkamer is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Speciaal opgeleide politiemensen werken aan de zo’n 180.000 meldingen binnen 1 jaar. Afhankelijk van de melding wordt de Dierenpolitie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) of de Nieuwe Voedsel en Aaren Autoriteit (nVWA) ingeschakeld. Dieren in nood worden opgevangen door de Dierenbescherming.

In 48.000 gevallen is er in het 1-jarig bestaan van 144 daadwerkelijk ingegrepen en zijn dieren in beslag genomen, mensen beboet of zijn er met controles acties ingang gezet, om een einde te maken aan de mishandeling of verwaarlozing.

Bronnen: 144 Red een Dier, Dierenbescherming ©PiepVandaag.nl Mirjam Roenhorst