Het ministerie van sociale rechten van Spanje en het actieplan duurzaamheid Agenda 2030 beogen het nog uit te werken wetsvoorstel in november voor te leggen aan de ministerraad. De omvangrijke nationale dierenwet moet een eind maken aan het ongegrond slachten van dieren, de uitbuiting van wilde dieren in evenementen, het etaleren van huisdieren in dierenwinkels en aan de lijst van gevaarlijke hondensoorten. Daarnaast zal er een register komen met mensen die ongeschikt zijn voor het houden van dieren. 

dierenbeschermingswet
Dierenbeschermingswet op komst in Spanje | Foto: Pixabay

Eenheid in het land

Spanje is opgedeeld in verschillende autonome regio´s waar maatregelen en wetten onderling veel van elkaar verschillen. De zeventien verschillende dierenbeschermingswetten zorgen voor vele ongelijkheden. Het wetsvoorstel dat in november zal worden gepresenteerd, moet daarom voor meer eenheid in het land zorgen. Bij goedkeuring zal het de eerste nationale dierenbeschermingswet zijn in het land, waarin de volgende punten zijn opgenomen:

  • Verbod op slachten en inzet bij spektakels

Het slachten van dieren wordt verboden indien de reden hiervoor ongegrond is. Indien de slachting wordt uitgevoerd in het openbaar kunnen de boetes oplopen tot 600.000 euro. Redenen voor slachting zijn ongeneeslijke ziektes, gezondheids- of milieuproblemen.

Ook het dodelijk misbruik van dieren voor publiekelijk vermaak wordt beboet. In Spanje komen er nog regelmatig illegale hanengevechten voor en spektakels waarin je voor het plezier een duif kunt afschieten. Daders komen er vaak ongestraft mee weg. Wilde dieren zullen daarnaast beschermd worden tegen uitbuiting in circusoptredens en andere evenementen.

  • Fokken en verkoop

Het fokken van wilde uitheemse dieren wordt net als de handel hierin verboden. Uitsluitend inheemse dieren mogen nog worden gefokt. Dierentuinen mogen uitheemse dieren slechts fokken indien het onderdeel van een fokprogramma voor bedreigde diersoorten uitmaakt.

Huisdieren mogen voortaan niet meer te koop staan in dierenwinkels of worden geëtaleerd. Bij overtreding kunnen boetes van 3001 tot 30 duizend euro worden opgelegd. Dezelfde sanctie geldt voor mensen die zonder vergunning en registratie dieren fokken.

Giraffen in dierentuin | Foto: publiek domein
  • Honden niet langer dan 24 uur alleen

Huisdieren mogen niet verwaarloosd worden. In het geval van honden, mogen deze niet langer dan 24 uur achter elkaar alleen blijven. Ook mogen huisdieren niet als reclameclaim worden gebruikt, bijvoorbeeld als beloning of prijs. Allen moeten geregistreerd staan en aangifte van overlijden binnen 48 uur is verplicht.

Achterlating, blootstellen aan excessief of ongeschikt werk van gezelschapsdieren wordt verboden. Indien zij buiten verblijven, moet er een geschikte en veilige omgeving voor hun zijn, waar ze beschut zijn tegen slecht weer.

  • Gekooide dieren

Er zal een reglement worden opgesteld met voorwaarden waaraan moet worden voldaan om bepaalde dieren permanent in kooien, aquaria of terraria te mogen houden, rekening houdend met de grootte en nodige leefomstandigheden van het dier.

  • Evacuatie van dieren bij rampen

Spanje kampt regelmatig met ernstige rampen, zoals bosbranden en vulkaanuitbarstingen. Dieren blijven vaak achter bij evacuaties. Daarom zal een noodplan voor de evacuatie van dieren in de verschillende Spaanse autonome regio´s evenals een register met het aantal dieren en hun locatie zal een vereiste zijn van de nationale dierenwet.

Dierenleed na uitbarsting vulkaan op La Palma

  • Schrappen lijst gevaarlijke honden

Honden zullen voortaan niet meer op ras worden beoordeeld, maar op hun gedrag. Een test moet bepalen of het dier speciaal behandeld moet worden.

  • Jachthonden

Voor het fokken van jachthonden zal het net als bij het fokken van andere dieren verplicht zijn te beschikken over de geschikte faciliteiten. Bij het houden van vijf of meer honden geldt dan een registratieplicht als zoölogische kern, dat door officiële instanties zal worden gecontroleerd met identificatiesystemen. Bovendien zullen alle honden moeten zijn voorzien van de juiste inentingen.

  • Zwarte lijst

Er zal een register worden opgesteld met mensen die strafrechtelijk of administratief ongeschikt zijn bevonden om dieren te houden.

  • Registratie en controle

Er zullen verschillende organen worden gecreëerd om de controle op dierenbescherming uit te voeren, zoals een territoriale commissie en raad van state voor dierenbescherming, een toezichthouder op dierenmishandeling, of een staatssysteem met een register van verschillenden fokkers en dierenbeschermings- entiteiten.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools