Karen’s blog: Nauwelijks controle op drachtige koeien bij slacht

Iedereen die de horrorbeelden heeft gezien van het mishandelen van varkens in het slachthuis van Tielt in België, na een ellendig leven te hebben gehad in de mestfabriek waar de dieren tegen zo laag mogelijke kosten zo snel mogelijk vetgemest worden, was hevig (en terecht) verontwaardigd. De beelden brachten weer de standaardreacties teweeg: excuses slachthuis, verbeteren situatie en verscherpt toezicht.

drachtige

Terecht verontwaardigd | Foto: Animal Rights

Vaak wordt nog een enkele medewerker ontslagen en/of vervolgd en in Nederland wordt direct door de sector en de NVWA aangegeven (ja echt, dit zijn 2 verschillende organisaties, althans dat wordt beweerd) dat dit soort situaties in Nederland niet voorkomt, want er is toezicht en elk dier wordt, voordat het gedood wordt, levend gekeurd. Nog eens wordt door de sector extra benadrukt dat het dierenwelzijn hoog in het vaandel staat. Alles wordt in het werk gesteld om de burger maar gerust te stellen, met als enig doel om de verkoop van het dagelijkse stukje vlees niet in gevaar te brengen.

Laat ik vooropstellen dat ook in het Belgische slachthuis toezicht is en dat het gewoon Europese regelgeving is die verplicht dat dieren altijd levend moeten zijn gekeurd alvorens ze mogen worden geslacht. Ook in België oreert de sector dat dierenwelzijn van groot belang is. Dus dat dit de argumenten zijn om te onderbouwen dat soortgelijke situaties niet in Nederland zouden voorkomen en dat wij het qua dierenwelzijn goed op orde hebben, is niet erg steekhoudend en doen mij juist het tegenovergestelde vrezen. Een vrees die helaas steeds weer bewaarheid wordt, want een dier is tot een ding verworden in de industrie, waar in zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld aan verdiend moet worden.

Dit houdt in dat het financieel erg prettig is voor de eigenaar als een dier voor de slacht zo zwaar mogelijk is. Zwangere dieren zijn per definitie zwaarder, ook door de veranderde hormoonhuishouding. Dus dan zorg je ervoor dat een dier, voordat zij geslacht wordt, zo lang mogelijk zwanger is met alle gevolgen van dien voor het kalfje. Dus kassa. Logisch nietwaar?

drachtige

Met alle gevolgen van dien voor het kalfje

Is dat dan niet verboden, kun je je afvragen. Het schokkende antwoord is dat dit niet verboden is. Het is alleen verboden om koeien te transporteren waarvan de dracht meer dan 90 procent is gevorderd.

Om het even in perspectief te zetten: een baby is levensvatbaar vanaf 6 maanden, dus vanaf 60 procent van de zwangerschap. In het verlengde hiervan kan gesteld worden dat een kalfje in principe ook levensvatbaar is vanaf 60 procent. Het Is natuurlijk in dit geval juist niet de bedoeling dat het kalfje het overleeft. Het diertje dient alleen om de moeder zwaarder te laten worden, verder niets. Het kalfje moet gewoon overlijden.

Dat de World Organisation for Animal Health (OIE) al richtlijnen opgenomen heeft om het lijden van het kalfje in het slachthuis zoveel mogelijk te beperken, maakt duidelijk dat het geen incident is maar standaardpraktijk. Alleen in Nederland zijn in 2016 zo’n 510.000 koeien geslacht. Stel dat hiervan 75 procent zwanger is (ik ga aan de lage kant zitten), dan zijn er afgelopen jaar minimaal 310.00 kalfjes een ellendige zinloze dood gestorven.

Volgens Magreet Steendijk, senior inspecteur bij Eyes on Animals, stikken de kalveren nadat ze uit de dode moederkoe worden gehaald. Dat kan wel twintig minuten duren. Hoe ziek kun je zijn als sector?

drachtige

Drachtige koe in slachthuis

Eyes on Animals vroeg, via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), de gegevens op van de inspecties van dierenartsen van de NVWA tussen januari 2014 en 2015. Het resultaat is ronduit schokkend. In totaal zijn in  267 gevallen overtredingen geconstateerd. Daarop werden 258 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Waarschuwingen worden gegeven bij de eerste overtreding. Wanneer het nog een keer gebeurt, volgt vaak een boete, maar dus blijkbaar niet eens in alle gevallen.

En om wat voor een soort overtredingen gaat het dan? 216 dieren hadden meer dan 90 procent van hun draagtijd erop zitten. Onder deze dieren bevond zich ook een schaap dat in het slachthuis begon met aflammeren. De draagtijd bij koeien varieerde van 90 tot 100 procent. Er was zelfs een koe die op 104 procent van haar draagtijd zat. Dierenartsen in het slachthuis constateerden volgroeide kalveren, in sommige gevallen zelfs tweelingen.

52 dieren werden binnen 7 dagen na de bevalling vervoerd. 10 koeien waren door het recente afkalven ook niet ‘transportwaardig’. De dieren waren ziek en hadden pijn.

drachtige

Het stikken kan wel 20 minuten duren

Naast schriftelijke waarschuwingen is maar in 8 gevallen een rapport van bevindingen opgemaakt en op basis daarvan werden slechts 5 boetes uitgedeeld. Zoals 1500 euro voor een veehouder waarvan de koe vlak na afkalven was afgevoerd. Hij had bewust haar doodgeboren kalf bij een ander dier opgegeven zodat hij de moederkoe kon afvoeren.

Ook werd een boete uitgeschreven van 750 euro voor een melkveehouder die 2 koeien had afgevoerd die over 90 procent van hun draagtijd waren. 5500 euro boete ging naar een melkveehouder die een ziek dier heeft vervoerd (hij heeft haar dus niet passend verzorgd) dat over 90 procent van haar draagtijd en dus hoogdrachtig was. Hij had verder medische info achtergehouden (op het VKI formulier overal nee ingevuld). Dus 3x in overtreding. En er was 1500 euro voor een melkveehouder die een ziek dier vlak na afkalven heeft vervoerd. Zij was zelfs zo ziek dat ze ongeschikt was voor humane consumptie. Hij had al eerder ook een waarschuwing gehad.

Verder is er 1 rapport opgemaakt over een boer die twee hoogdrachtige koeien had afgevoerd waarvan hij beweerde niet te weten dat ze zwanger waren. Voor zover ik uit de documenten kan afleiden is er geen boete uitgeschreven.

De veehouders zelf wassen hun handen natuurlijk in onschuld. Ze hadden het dier gekocht om vet te mesten, of de vorige veehouder/veehandelaar had beweerd dat het dier gust was (niet drachtig). Ze hadden de inseminatie niet genoteerd en wisten hierdoor niet dat ze hoogdrachtig was, enzovoort, enzovoort…

Conclusie? Meer dan 75 procent (lage inschatting) van de koeien gaat drachtig naar de slacht. Alleen als de dracht over de 90 procent is word er door dierenartsen van de NVWA melding van gemaakt. De kalveren stikken als ze uit de buik van hun geslachte moeder zijn gehaald en dat kan wel 20 minuten duren. De kans dat je als veehandelaar een boete krijgt is uiterst klein (5 boetes in 2 jaar tijd). Veel kalveren met een draagtijd van minder dan 90 procent sterven, terwijl hun dode moeder al aan de vleeshaak hangt.

Welkom in Nederland. Het land waar we ontzettend trots mogen zijn op onze vee-industrie

Karen Soeters – Hoofdredacteur Animals Today

©Animals Today

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. waarom zorgt een boer er niet voor, dat zijn koe niet op ver transport Gaat?
  dat alleen al zou een hoop dierenleed minder zijn. En als ze het vlees overal even duur maken en geen kiloslagers en geen vlees in de reclame dan moet iedereen duur betalen wordt het een stuk beter in de wereld en ook vlees meer halen ui t buitenland

  • geen vlees uit buitenland

  • Inge, verreweg de meeste runderen van NL oorsprong worden binnen NL vervoerd of geslacht, en als ze al naar het buitenland gaan is dat vaak Dld of België. Immers, vanuit Zuid NL is Belgie dichterbij als Leeuwarden of Amsterdam. Idem vanuit Oost NL, daar zijn Duitse slachterijen vaak veel dichterbij als Nederlandse.
   Tevens heeft de boer vanaf het moment dat het dier het erf verlaat eigenlijk geen invloed meer op het hoe en waar.
   Transportkosten worden meestal doorberekend aan de boer, dus hij/zij heeft alle belang bij korte transportafstanden.

   En geen buitenlands vlees ? daar zal elke boer het mee eens zijn, maar helaas, de supermarkten halen liever goedkoop vlees uit verweggistan………..

 2. hj loopt hier weer lekker te trollen. Zonder enige kritiek verdedigt hij samen met zijn maatje Lodewijk altijd alles wat in die verschrikkelijke vee-industrie en landbouw gebeurt. Iedereen die enige kritiek heeft noemt hij permanent leugenaar. Hij beweert ook altijd dat er helemaal niet wreed met dieren omgegaan wordt tijdens het in en uit vrachtwagens jagen van dieren voor transport en in slachthuizen. Landbouwgiffen zijn volgens hem helemaal niet schadelijk en de boeren zijn “ontzettend duurzaam” bezig. Volgens hem is iedereen die enige kritiek heeft op de gangbare landbouw en grootschalige veeteelt een leugenaar. En als er een keer iets naar buiten komt wat niet deugt dan noemt hij het weer “een uitzondering” of “zwaar overdreven” of hij ontkent het alsnog.

  Gelukkig dringt het tot steeds meer mensen door hoe verschrikkelijk en afschuwelijk die hele vlees-, melk- en eierbranche is. Ik ken fervente vleeseters die tegenwoordig ook geen vlees meer serveren op een feestje en in het algemeen steeds minder vlees gaan eten. En dan kiezen zij nog voor vlees met een goede afkomst, zoals biologisch. Behalve dat die omslag enorm veel leed en onrecht voor talloze dieren bespaart is het ook véél gezonder voor hen zelf. En het is véél beter voor natuur en milieu en om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Vlees eten heeft net als roken echt alleen maar enorme nadelen. Het is ouderwets en uit de tijd. We wonen ook niet meer in een hol.

  • Jeroen, ik trollen?
   Ik heb NOOIT beweerd dat landbouwgiffen niet schadelijk zijn.
   En ik roep jou hierbij op om met FEITEN mijn kritiek op allerlei reacties te ontkrachten.
   En dat er fervente vleeseters zijn die….. , dat is hun eigen keus, en als dat op feiten is gebaseerd respecteer ik dat volledig.
   Ik ken er overigens ook die na jaren vegetariër zijn geweest weer vlees eten…………
   Jij bent degene die trollt, niet ik.

 3. De boerenorganisatie ZLTO zegt dat de berichtgeving over het slachten van drachtige koeien niet juist is.

 4. willem zegt:

  hj,
  Ik ben het totaal eens met je antwoord op de onzin die deze “diervriendelijke” Karin neerpent. Maar ik vermoed dat jouw commentaar niet gegoord word.
  Mensen die dit soort nonsens schrijven geloven zichzelf en de nonsens die ze horen en schrijven het meest, niet de feiten.

 5. huibert zegt:

  Wat een walgelijk gelogen verhaal van jou karen
  Klopt op geen enkel punt je hadden je eerst eens goed moeten verdiepen maar ja dat hoeven jullie als zogenaamde dier rechten activisten niet onzin roepen en toeteren gelooft wordt je toch wel Door achterban die niets anders wil horen
  Je moet je kapot schamen om zo te oordelen over onze boeren! Bah

 6. Jansnuffel@hotmail.com zegt:

  Afschuwelijk dat mensen denken dat boeren hoogdrachtige dieren laten slachten omdat het meer op levert! Mijn collega Inge Regeling schreef dit en ik sta er volledig achter:
  Om te huilen dit… Letterlijk…. De grote stoere landbouwhuisdierendokter zit te huilen achter haar computer… En waarom? Omdat ik het niet meer trek dat dat soort organisaties leugens mogen vertellen. Leugens over een keten waar ik onderdeel van ben en waarvan ik dus uit eerste hand weet hoe het er aan toe gaat.
  In het stuk wordt beweerd dat er geen regels zijn die voorkomen dat koeien drachtig van volgroeide kalveren op het slachthuis terecht komen en dat de boer dit zelfs het liefste wil omdat hij dan meer betaald krijgt. Hoe kunnen mensen geloven dat boeren (en dus veeartsen/CRV die de drachtcontroles doen) zulke monsters zijn?!
  Ten eerste wordt een veehouder betaald naar kg’s geslacht gewicht. Dit betekend het lege karkas zonder organen zoals hart/longen/darmstelsel EN baarmoeder. De boer krijgt dus geen cent extra als de koe drachtig is.
  Ten tweede mag een koe niet meer geslacht worden als de dracht 70% gevorderd is, dit komt neer op ongeveer 5,5 maand dracht, deze kalveren zijn niet levensvatbaar. Ja dat is nog steeds vreselijk en een enkeling zal zo’n koe laten slachten maar het merendeel zeer zeker niet.
  Als dierenarts ben ik op veel bedrijven verantwoordelijk voor de drachtcontroles. Meestal doe ik dat met de scan en het is dan mogelijk om een dracht vanaf een week of 5 te herkennen. Als een veehouder een koe heeft die naar de slacht moet vragen ze wel 3x of ze echt niet drachtig is, ze willen dat heel graag zeker weten. Als ik in sommige gevallen twijfel of ze wel of niet drachtig is, blijft zo’n koe rustig nog 6 weken lopen om bij de volgende controle nog een keer te checken voordat ze weg gaat. Dit hoef ik niet op te leggen, dit doen veehouders zelf, niet uit angst voor boetes maar omdat ze hart voor hun dieren hebben.

  Boeren zijn geen op geld beluste monsters die niets om hun dieren geven!
  Mocht je ooit een artikel tegenkomen waarvan je denkt; “dit kan toch niet waar zijn?” Vraag het me! Stuur me een pb-tje oid, ik vertel graag mijn invalshoek. Ik hoop (en vindt) dat ik als dierenarts het best in staat ben om een neutrale blik te hebben omdat ik meerdere verantwoordelijkheden heb. Ja de veehouder is onze cliënt en betaald voor onze diensten maar ook dierwelzijn en voedselveiligheid vallen onder mijn verantwoordelijkheden en een ieder die mij kent weet dat ik integer ben en niet mijn verantwoordelijkheden uit de weg ga voor druk en/of geld.

 7. Jansnuffel@hotmail.com zegt:
 8. Jaap van Overbeeke zegt:

  Ik ben het met bovenstaand eens, deze man , heeft er verstand van, vast een goede boer ( de meeste zijn goed ).

  Karin wat heb je eraan omzoveel kritiek te spuien, ga zelf boeren dan zal je het ondervinden, hoe de werkelijkheid is.
  De meeste boeren zijn echt geen dieren beulen, maar nuchtere hardwerkende personen die ons voedsel produceren

 9. Verdiep je eens in de ware tragedie die schuil gaat achter de drachtige koeien die geslacht worden. Boeren worden ertoe gedwongen omdat de overheid het onmogelijk voor ze maakt met de nieuwe fosfaatwet. Dit is inmiddels al zo vaak in het nieuws geweest dat ik mij af vraag onder welke steen je hebt geleefd en waar je het lef vandaan haalt om de boeren, die veel liefde voor hun dieren hebben, zo negatief neer te zetten. Het is bovendien niet waar wat je schrijft.

  Ik vind dit echt onvoorstelbaar… en ik kan er niet bij dat een mens niet verder kijkt dan zijn neus lang is.

  • Cor Bastinck zegt:

   “…….om de boeren, die veel liefde voor hun dieren hebben, zo negatief neer te zetten….”
   Enne kalfjes gelijk na de geboorte weghalen bij de moeder dan?

   • Ja, daar is zeer diep over nagedacht, zijn duizenden onderzoeken naar gedaan, en alle serieuze wetenschap is er over eens dat dit het beste voor koe en kalf is.

 10. Niet gehinderd door enige kennis noem ik zo’n blog. om te beginnen met wat wél klopt; ja er eindigen soms hoogdrachtige dieren bij de slachterij. Het gaat om 0,04% van de aangeleverde dieren ( 4 op elke 10.000 koeien) en dan gaat dit met name om noodslachtingen, dwz de koe heeft een dermate trauma door een val, mastitis oid, dat de dracht niet afgemaakt kan worden omdat de koe dreigt te overlijden.

  Helaas staat er ook grote kolder in deze blog. Een dier hoogdrachtig aanleveren omdat het dier dan zwaarder is en meer opbrengt, is grote onzin.
  Had de blogger er zich in verdiept ipv te schrijven uit de losse pols had zij geweten dat er altijd wordt uitbetaald op NETTO gewicht.
  Dat betekent dat er alleen betaald wordt voor het geslacht karkas minus ingewanden, kop en koten.

  Heel jammer, deze wederom ongefundeerde blog welke gruwelijk mank gaat op vele punten en blijkbaar alleen geschreven is om de veehouderij in een kwaad licht te zetten.

 11. Rieke Borstrok zegt:

  Echt bullshit. Ik ben een echte dierenvriend, vegetariër en heb daarnaast Dier-en Veehouderij gestudeerd, en ik kan oprecht bevestigen dat dit nergens op slaat. Puur een stukje om mensen in rep en roer te krijgen en zich tegen de veehouder te keren. Alles wat HJ zegt kan ik bevestigen. Daarnaast is het illegaal om koeien die meer dan 5 maanden drachtig zijn naar de slacht te brengen. Overigens weet je de individuele verhalen van de veehouder niet. Vele boeren waar het toch mis gaat op dit punt maken al jarenlang zware tijden mee. Vrijwel geen inkomen, overlijden in de familie en hogere werkdruk, vergrijzing, door de bomen het bos niet meer zien met alle nieuwe wetgeving en alles per computer. Sorry maar ga niet praten over zaken en maar 1 kant belichten. Ga ook eens met de veehouder om de tafel zitten. Dan zul je zien dat we allemaal hetzelfde willen.

  • Cor Bastinck zegt:

   kalf (babykoetje) gelijk na de geboorte weghalen bij de moeder heb je daar ook iets over geleerd?

 12. stefan geuns zegt:

  KUT VOLK ALLES VOOR HET GELD

 13. Verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd ik heb het niet eens allemaal gelezen.Arme arme dieren.Mijn hart huilt.

 14. nancy janssens zegt:

  schandalig zouden zeer zware boetes mleten krijgen die boeren dierenvrienddn kun je dat niet noemen

  • Dat had idd gemoeten als het verhaal zou kloppen.

  • boetes zijn al behoorlijk hoog vergeleken met de opbrengst van een slachtkoe, 1500 euro op een opbrengst van 6a700 euro.(die een boer dan ook nog niet krijgt, koe wordt terecht afgekeurd,en de vernietigingskosten gaan ook naar die boer. De totale schade/boete is dus minimaal 2500 euro.

 15. Oh ja, dit jaar hanteert de NVWA een direct boetebeleid( dus geen waarschuwingen meer) en een drachttijd van 5.5 maand.Dus geen 90% van de drachttijd van 9 maand

 16. Karen, wat een volslagen onzin, ik durf zelfs te stellen leugens.
  Een drachtige koe wordt niet zwaarder van extra vlees, eerder lichter,het kalf vraagt veel energie.
  Een boer wordt uitbetaald op geslacht gewicht, niet op totaal gewicht.
  En los daar van, een drachtige koe vreet meer, en een koe drachtig maken kost geeld, dus om economische redenen zal een boer NOOIT een slachtkoe expres drachtig maken.
  Die 75% van jou slaat nergens op,allereerst om voorgenoemde redenen, en ten tweede,uitstootkoeien worden BEWUST gust gelaten om meer vleesaanzet te krijgen…..
  En die foto,s van drachtige koeien op het slachthuis, hoe oud zijn die, en gaat het niet om noodslachtingen? bijvoorbeeld omdat er zware complicaties zijn bij de bevalling?
  Waarom zou een boer die hoogdrachtige koe laten slachten? eerst laten kalven brengt financieel meer op(waarde kalf)
  Op ELK slachthuis in NL staat een NVWA controleur levende dieren te keuren, en 267 overtredingen op 510000 slachtingen is relatief niets.( natuurlijk is elk geval er 1 te veel , maar dat ten zijde)
  En kalveren op 60% van de draagtijd levensvatbaar ? volslagen gelogen, onder de 7,5 maand dracht overleeft geen enkel kalf de geboorte, en onder de 8 maand maar sporadisch.
  En 20 minuten voordat het kalf gestikt is? nee, een niet voldragen kalf heeft niet ontwikkelde longen, het kan niet eens stikken. deze kalveren zijn vrijwel per direct dood.
  Bah, wat een naar suggestief stukje, Karen.

  • De plaatjes laten wat anders zien hj

   • wat dan ?
    Er staat niet bij waar, wanneer en op welke plaats deze gemaakt zijn.

    • Cor Bastinck zegt:

     dat waar, wanneer en op welke plaats doet er helemaal niet toe, dat het gebeurt (is) daar gaat het om, maw steek je hoofdje niet in het zand, zoek geen uitvluchten, dat maakt je positie/verweer allen maar zwakker, wij zijn niet gek.

     • Cor, jawel, doet er heel erg toe, op een reguliere slachtplaats in NL mogen deze dingen idd niet gebeuren, maar op een noodslachtplaats, waar dieren die een trauma hebben opgelopen, of op andere manieren in levensgevaar zijn kunnen idd hoogdrachtige koeien in nood geslacht worden, dat is onvermijdelijk en het meest humaan.
      Ook is het relevant of deze foto,s oud zijn(andere regelgeving in het verleden) of uit het buitenland komen(veel minder of zelfs geen regelgeving.)

     • Michiel, ja, wat moet ik met die link?
      Zeker niet objectief, zeer suggestief, en bovenal, Meneer van den Berg kan niet eens rekenen, de getallen kloppen van geen kant.

  • hj sinds wanneer heeft een boer respect voor een kalf? Ik heb nog nooit gehoord en of gezien dat een kalf ook maar enig vorm van waarde heeft voor een boer. Juist is het bekend dat het kalf slechts een economisch schade post is voor de boer, maar noodzakelijk is om melk te kunnen winnen van de koe. De boer heeft een hekel aan het kalf, ziet het als een afvalproduct voor zijn melkindustrie, en kost hem relatief veel geld, en levert hem niets op. Al met al is de kalf een schadepost die de boer het liefst meteen dood schiet.
   En dat het kalf een massa afval product is zien we dan ook bij het slachthuis in Apeldoorn waar deze pasgeboren kindjes massaal spelend de slachtlijn in huppelen. Maar niet alleen in Apeldoorn, ook in Amsterdam zien we massaal dat de kalveren daar geslacht worden.
   Dus voor dat je zegt een leugen tegen iemand, vertel dan graag zelf de waarheid.

   Een kalf is voor de boer niets, bijzaak, kost geld, en moet zo snel mogelijk wijken, verkocht worden voor amper geld en het liefst meteen gedood worden, hoe eerder hoe beter hoe minder schade de boer heeft, want het kalf zal toch maar per ongeluk melk drinken bij zijn moeder, dat kost geld en de melk gaat verloren.

   Dus HJ de echte waarheid is niet jouw waarheid, maak de boeren wereld niet mooier dan die is, een boer is nog nooit goed geweest voor zijn dier, laat staan voor een kalf. Alles draait om geld, en een kalf kost geld en dat is de vijand van de melkboer, maar noodzakelijk voor zijn product.

   • Arie, kort gezegd: jij spuit hier alleen maar leugens!!
    Wat een droefheid dat een mens dit soort gorigheid op durft te schrijven.
    Ik neem niet eens de moeite om dit soort leugens te weerleggen.

   • Een hele domme reactie. Hoezo heeft het kalf geen waarde? De helft is vrouwelijk en wordt opgefokt als toekomstige melkkoe.
    Dus die zijn broodnodig op een melkveebedrijf.
    De andere helft is mannelijk en gaat met 2-3 weken weg naar de kalverhouderij. Ze brengen dan grofweg 100-200 euro op.

    Ik ben benieuwd waar jij je ‘wijsheden’ vandaan hebt…

    • ach laat ik het zo zeggen….. we waren zelf ooit een groot melkboer in de familie. Moet ik nog meer vertellen.
     En precies wat je zegt het kalf levert niets op, of reken jij de kosten niet mee die gemaakt zijn voor de geboorte van de kalf, inseminatie, label, etc etc….en dan pakt dat kalf ook nog na de eerste biest de melk af. Moet het kalf in een apart box staan, wat ook geld kost, naast het voeren van het dier en reken zomaar door.
     En de toekomstige melkkoe……..die dieren die nu massaal geslacht worden bedoel je?

     Trouwens een kalf kost vandaag de dag ( een vrouwtje) een euro of 50 vaak nog net iets minder, en een zeer goed vleeskalf zal rond de 300 liggen, mocht je die prijzen halen vandaag de dag. Dus per saldo, ze leveren niets op

     Alleen al in 2016 zijn er ruim 1.525.500 kalveren geslacht in Nederland. Cijfers van SBS statline, waarvan 1.366.800 kalveren jonger dan 9 maanden was.

     Licht kalf kost boer geld
     De handel in nuchtere kalveren zit in moeilijk vaarwater. Prijzen zijn flink gedaald in de afgelopen weken en er moet soms zelfs geld bij om de kalveren op te laten halen. Zwartbonte vaarskalveren noteren zelfs tot maximaal €0. ……………………….

     De probleemkalveren blijven daardoor staan bij de melkveehouders. Melkveehouders hebben dan de keuze om ze aan te houden en aan te laten sterken of om een kalf dood te laten spuiten. Het direct laten slachten van nuka’s gebeurt ook, maar dit is vaak geen oplossing omdat de kosten van het slachten hoger zijn dan de opbrengsten. Slachterijen staan dan ook niet te springen om deze lichte kalveren aan te nemen.

     Bron http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2016/1/Licht-kalf-kost-boer-geld-2749453W/

     Dus maak je wereld niet mooier dan die is…….ze leveren niets op en kosten alleen maar geld

     • Volslagen onzin Arie, een kalf levert WEL wat op, tussen de 50 en 300 Euro, per bedrijf is dit jaarlijks een substantieel bedrag
      Geboorte kost niets, hooguit wat (prachtig) werk, inseminatie za och moeten als je melk wilt produceren,oormerk kost praktisch niets,eerste biest MAG niet eens geleverd worden aan de fabriek,boxen zijn er al voor de aan te houden kalveren,voeren is de eerste dagen die biest, die kost niets, enz,enz.
      De slacht van de koeien is een overheidsbeslissing, dar heeft de sector niets over in te brengen,en het is eenmalig.
      Aantal geslachte dieren is niet relevant in deze, dat is de vlleskalversector,en als we die niet hadden kregen we dezelfde situaties als in sommige andere landen, daar worden de kalveren bij gebrek aan kalverbedrijven idd doodgemaakt.
      Die probleemkalveren was iets van enkele maanden eind 2016,en dan nog ging het over 0,2% van de overtollige vaarskalveren.

      ik maak de wereld niet mooier dan ze is, jij maakt de wereld slechter dan ze is door pertinente leugens te verspreiden.

   • Arie, van het eerste tot het laatste woord gelogen, jammer dat je je zo laat kennen.