De provincie Limburg heeft besloten om wasberen te gaan afschieten. Volgens de provincie is de populatie wasberen te groot en vormen de dieren een bedreiging voor het ecosysteem. Tot nu toe werden de wasberen opgevangen bij stichting AAP, maar die opvang is nu vol. Volgens bioloog en roofdierspecialist Jaap Mulder is het afschieten van de dieren onnodig en zal het geen effect hebben.

Een wasbeer
De wasbeer is sinds 2018 weer terug in Limburg | Foto: publiek domein

“In Duitsland worden er 200.000 wasberen per jaar afgeschoten en dit heeft geen enkel effect”, aldus roofdierspecialist Mulder. Hij doet al veertig jaar onderzoek naar roofdieren en geeft adviezen over de omgang met deze soorten. “De wasbeer blijft zich voortplanten en verspreiden, vanuit België en Duitsland komen ze zo Nederland weer binnen. Door het afschieten van wasberen worden de overlevingskansen van hun jongen (drie à vier per jaar) groter, dus zal de populatie gelijk blijven. Om de reproductie tegen te gaan, zouden jagers in Duitsland zes keer zoveel inspanning moeten leveren.”

In Duitsland jaagt men al vijftig jaar op het dier, maar dit heeft niet geleid tot afname van de wasbeerpopulatie en zelfs niet tot vertraging van zijn uitbreiding.

“Tot nu toe is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat wasberen schadelijk zijn voor de natuur.”

Wasberen niet schadelijk

De wasbeer komt van nature uit Noord- en Zuid-Amerika, maar komt nu ook voor in Duitsland, Wallonië, Noord-Frankrijk en Limburg. De ‘invasieve exoot’ zou een bedreiging vormen voor onze inheemse diersoorten zoals broedvogels, amfibieën, kleine zoogdieren en overwinterende vleermuizen. Maar dit lijkt meer berust op aannames dan daadwerkelijk bewijs.

“Tot nu toe is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat wasberen schadelijk zijn voor de natuur, ook niet als je kijkt naar de Ardennen, Noord-Frankrijk en naar Duitsland, waar de wasbeer al sinds de Tweede Wereldoorlog voorkomt. De wasbeer is geen jager, maar een alleseter. De populaties van prooidieren die de wasbeer eet gaan niet achteruit. De wasbeer vormt dus geen bedreiging voor de natuur”, aldus Mulder.

EU-regelgeving

Er wordt vaak gedacht dat Europese regels omtrent exotenbeheer provincies verplichten om wasberen af te schieten, maar volgens Mulder klopt dit niet. Provincies vatten de regelgeving ten onrechte op als een bevel tot uitroeiing, maar gaan hierbij voorbij aan het feit dat er geen ecologische noodzaak is voor grootschalige bestrijding.

“Als we aantonen dat bestrijden niet helpt (dat is heel gemakkelijk, kijk naar het beheer in Duitsland) dan hoeft het niet. Wat nu gebeurt, is alleen maar dat de wasbeer wordt toegevoegd aan de lijst van dieren waar de jagers op kunnen schieten.”

En dit zal echter geen effect hebben. Mulder pleit dan ook voor het maken van een goede risicoanalyse en van daaruit pas te handelen. Een beter idee is om aan het samenleven met de wasbeer te wennen, en eventuele overlast bestrijden door aan preventie te doen: voedselbronnen voor wasberen ontoegankelijk maken en onze gebouwen ontoegankelijk maken.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee