In Nederland kwam de eikelmuis in de jaren 50 algemeen voor in Zuid-Limburg, in vijftien gebieden. Maar sinds 2006 staat de eikelmuis bekend als ‘Ernstig bedreigd’. Om de eikelmuis in Nederland te beschermen is kennis nodig over het favoriete leefgebied, zodat het verbeterd kan worden in het kader van het provinciale eikelmuisbeschermingsplan.

eikelmuis
Leefgebied van de eikelmuizen in Nederland omvat gemiddeld twee hectare | Foto: Wesley Overman

In het Jaar van de Eikelmuis startte daarom een zenderonderzoek. Uit de eerste helft van het onderzoek blijkt dat een eikelmuis gemiddeld een leefgebied heeft van bijna twee hectare, dat de meeste eikelmuizen soms meer dan 200 meter afleggen en dat ze graag diep in ondoordringbare wildernis verblijven.

Vier voetbalvelden

De eerste helft van het zenderonderzoek zit erop. En wat blijkt? Floor Konings, één van de onderzoeksstudenten vertelt:

“Eikelmuizen zijn goed te volgen. Nestkasten, boomholten en dicht struikgewas zijn belangrijke slaapplaatsen voor de eikelmuis in het voorjaar. Ze gebruiken overdag gemiddeld vijf verschillende slaapplaatsen. Ook blijkt dat er grote verschillen zijn tussen eikelmuizen. Sommigen komen nauwelijks van hun plek en anderen bestrijken meerdere bosjes. Eikelmuizen hebben een voorkeur voor bosranden en grote open plekken door omgevallen bomen. Deze open plekken zorgen voor lichtval op de bodem. Zo ontstaan er struiken met horizontale verbindingen en daar zitten eikelmuizen graag. Vooral als daar planten groeien met rijpe vruchten, zoals kers. Op kale verticale boomstammen zonder verdere begroeiing zijn eikelmuizen minder dol en die mijden ze.”

Meer dood hout en struiken

Met de resultaten van het onderzoek willen de Zoogdiervereniging, GaiaZOO, Dierenpark Amersfoort, ARTIS en Provincie Limburg goede input leveren voor het verbeteren van het leefgebied. Boswachter ecologie Stephan Huijgens van Staatsbosbeheer in Zuid-Limburg, is erg geïnteresseerd in de resultaten.

“Zo komen we er namelijk achter hoe we het beheer van de bossen kunnen optimaliseren voor de eikelmuis en daarvan profiteren ook veel andere dieren en planten in het Savelsbos. Niet alleen in Zuid-Limburg, maar in een groot deel van Europa gaat het slecht met de eikelmuis. Om te voorkomen dat het dier hier uitsterft, namen we al maatregelen. We zorgen dat er meer dood hout in de bossen ligt en zorgen voor meer struiken door hakhoutbeheer, want dat is wat de eikelmuis nodig heeft. En natuurlijk verlenen we graag medewerking aan onderzoek.”

Eikelmuisbeschermingsplan

De resultaten zijn ook belangrijk voor het eikelmuisbeschermingsplan van de Provincie Limburg. Eikelmuiscoördinator Anke Brouns die in opdracht van de Provincie Limburg zorgt voor habitatverbetering: “De komende vier jaar worden er maatregelen genomen in en om het leefgebied van de eikelmuis, waarbij de resultaten van het zenderonderzoek worden gebruikt.”  Eind december is het onderzoek klaar en worden de definitieve resultaten gedeeld. Houd hiervoor de website van de Zoogdiervereniging in de gaten.

Bron:

©AnimalsToday.nl