De populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 met gemiddeld 69 procent gedaald. Dat blijkt uit een nieuw rapport van WWF en de Zoological Society of London. De omgang van de mens met de natuur is verantwoordelijk voor de afname van dierenpopulaties.

dierenpopulatie

Uit het tweejaarlijkse Living Planet rapport van WWF en de Zoological Society of London blijkt dat het slecht gaat met dieren van de oceanen tot aan de tropische regenwouden. Vier jaar geleden maten de wetenschappers nog een gemiddelde afname van 60 procent van dierenpopulaties. Nu is dat bijna 70 procent en noemen de auteurs van het rapport de aanhoudende achteruitgang een “code rood voor de planeet (en de mensheid).” De Living Planet Index gebruikt wereldwijde data van 32.000 populaties van 5230 diersoorten om veranderingen in kaart te brengen. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn wilde dierpopulaties het sterkst gedaald, met een daling van 94 procent in 48 jaar. Daarnaast zijn in Afrika populaties met gemiddeld 66 procent gedaald, in Azië en de Stille Oceaan met 55. En in Europa is een daling van 18 procent, maar dit gebied heeft ook minder biodiversiteit vergeleken met andere continenten.

Zesde massa-extinctie

Veel wetenschappers geloven dat we nu een zesde massa-extinctie meemaken. Oftewel, het grootste verlies aan leven op aarde sinds de tijd van de dinosauriërs, en dit wordt veroorzaakt door mensen. Bijna 2,5 procent van alle zoogdieren, vissen, reptielen, vogels en amfibieën zijn al uitgestorven volgens het rapport. Zoetwaterdieren zijn het hardst geraakt, met een gemiddelde achteruitgang van 83 procent. Dat komt vooral door verlies aan leefgebied en blokkades waardoor ze minder goed kunnen migreren.

Bij blokkades gaat het vaak om aangelegde infrastructuur en landbouwgrond. Zo blijft bijvoorbeeld maar 37 procent van de rivieren die langer dan 1000 km is, vrij stromend over hun hele lengte. En maar 10 procent van de beschermde gebieden op het land is met elkaar verbonden. Mike Barrett, uitvoerend directeur van wetenschap en natuurbehoud bij WWF-UK, zei: “Op mondiaal niveau wordt de achteruitgang die we zien voornamelijk veroorzaakt door het verlies en de versnippering van leefgebieden als gevolg van het wereldwijde landbouwsysteem.”

“Tipping point”

Tanya Steele, chief executive bij de Britse tak van WWF, zei: “Dit rapport vertelt ons dat de ergste achteruitgang plaatsvindt in de regio Latijns-Amerika, de thuisbasis van ’s werelds grootste regenwoud, de Amazone. De ontbossing neemt toe, waardoor dit unieke ecosysteem niet alleen wordt ontdaan van bomen, maar ook van de dieren in het wild die ervan afhankelijk zijn.” Ze noemt de Amazone een van onze belangrijkste bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering. Maar de wetenschappers die meewerkten aan het rapport waarschuwen dat we steeds dichter komen bij de “tipping point” van het Amazonegebied. Dit is het moment waarop het tropische regenwoud niet meer zal functioneren en de “longen van de aarde” zelfs CO2 zal uitstoten.

Exploitatie

Volgens het rapport is het exploiteren van land nog steeds de belangrijkste oorzaak van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. Het gaat hierbij voornamelijk om ontbossing, het gebruik van giftige landbouwchemicaliën en vervuiling. Maar ook hoe wij consumeren en slechte milieuwetten en -beheer spelen een belangrijke rol. Economisch gewin gaat vaak nog altijd boven de natuur, waardoor we momenteel zoveel ecologische hulpbronnen gebruiken alsof we op twee aardes leven.

“Ondanks de wetenschap, de catastrofale projecties, de gepassioneerde toespraken en beloften, de brandende bossen, ondergelopen landen, recordtemperaturen en ontheemde miljoenen, blijven wereldleiders achteroverleunen en kijken hoe onze wereld voor onze ogen brandt.”

COP-15

De wetenschappers dringen er bij wereldleiders op aan om een ​​ambitieus akkoord te bereiken tijdens de COP-15-top over biodiversiteit in Canada in december. Robin Freeman, onderdeel van Zoological Society of London, zei dat het duidelijk is dat de mensheid de fundamenten van het leven aan het uithollen is en dat er dringend actie moet worden ondernomen tijdens de top. “Om het tij te keren, gaat het niet alleen om instandhouding, het gaat om het veranderen van productie en consumptie.” Verder sporen de onderzoekers aan om de koolstofemissies sterk te verminderen om de opwarming van de aarde dit decennium te beperken tot minder dan 1,5 ° C om de verwoesting van de natuur te beperken. “Ondanks de wetenschap, de catastrofale projecties, de gepassioneerde toespraken en beloften, de brandende bossen, ondergelopen landen, recordtemperaturen en ontheemde miljoenen, blijven wereldleiders achteroverleunen en kijken hoe onze wereld voor onze ogen brandt”, zei Steele.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma