Na veel onderzoek en voorbereiding is het eindelijk zo ver: Nederland heeft rond Bonaire en Saba een reservaat voor haaien en walvissen uitgeroepen. De uitzonderlijk rijke tropische onderwaternatuur onder water in Caribisch Nederland wordt daardoor een stuk beter beschermd. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft zich ingezet voor de reservaten door financiering van onderzoek die het belang van het gebied aantoont.

Tijgerhaai haaien
Tijgerhaai | Foto: Albert Kok) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
De oceaan rond de tropische Caribisch-Nederlandse eilanden herbergen een enorme rijkdom aan dier- en plantsoorten. Maar ze staan ook onder druk door onder meer grootschalig toerisme, vervuiling, scheepvaart en visserij. Zo is eenderde van de 33 haaien die rond Bonaire en Saba voorkomen bedreigd, waaronder de grauwe haai en de grootoogzeskieuwshaai.

Koraalduivel
Haaien zijn erg belangrijk voor een gezond ecosysteem. Zo jagen ze rond de Caribisch eilanden op koraalduivel, een vissensoort die oorspronkelijk niet in het gebied thuis hoort en inmiddels een ware plaag vormt rond de eilanden en een bedreiging vormt voor de koraalriffen.

De zee rond Saba en Bonaire is ook belangrijk voor dolfijnen en walvissen die er jaarlijks heentrekken om te foerageren, paaien, en te kalven. Er komen zijn ten minste 32 soorten zeezoogdieren voor in het Caribisch gebied. De meeste grote walvissen, zoals de bultrug, zijn bedreigd.

Dolfijnen
In de nieuwe reservaten worden specifieke maatregelen genomen tegen illegale visserij, bijvangst en om vervuiling en verstoring van de dieren door geluid van en aanvaringen met schepen te voorkomen. Ook is het vangen van dolfijnen en walvissen uiteraard verboden. De lokale natuur- en visserijorganisaties worden betrokken bij de bescherming.

Persbericht WNF