“Her name is Green, she is alone in a world that doesn’t belong to her. She is a female orang-utan, victim of deforestation and resource exploitation.

This film is an emotional journey with Green’s final days. It is a visual ride presenting the treasures of rainforest biodiversity and the devastating impacts of logging and land claering for palm oil plantatations.”

Green the film

Green is een visuele aanklacht… Een aanklacht tegen de industrieën en bedrijven die achter de ontbossing voor palmolie, tropisch hardhout en papier zitten.

Om het regenwoud en al diens bewoners te redden, zal er een verandering plaats moeten vinden in de manier waarop wij consumeren… Hopelijk gebeurt dat. Van Green word je stil… Heel stil.

Bezoek de website en lees hier wat jij kunt doen.