Eindelijk! Voor het eerst in de geschiedenis is een akkoord gesloten over een betere bescherming van de ernstig bedreigde sneeuwpanter, één der mooiste katachtigen op aarde.

Jonge sneeuwluipaard
Foto: Tambako the Jaguar / Foter / CC BY-ND

Kirgizië en elf andere landen in Centraal- en Zuid-Azië hebben samen met het WWF en andere natuurorganisaties de handen in elkaar geslagen om dit geweldige dier èn zijn leefomgeving te redden van de ondergang.

Illegale handel

In het bergachtige gebied is het moeilijk om het exacte aantal dieren te tellen, maar een schatting komt uit op ongeveer 7.000 dieren. Sneeuwpanters worden helaas veel gestroopt voor de illegale handel. Ook zijn zij vaak het slachtoffer van boeren, als vergelding voor een aanval op hun vee. Een ander probleem is de uitbreiding van steden en dorpen zodat de dieren steeds meer worden verdrongen uit hun leefgebied. Daarnaast speelt ook klimaatverandering hen parten. De boomgrens verschuift naar boven terwijl de sneeuwpanter afhankelijk is van zijn jachtrevier in het ijzige hooggebergte.

Bishkek Declaratie

De 12 landen en de natuurorganisaties hebben ten doel gesteld dat in 2020 twintig leefgebieden strict worden beschermd, de Bishkek Declaratie. In elk gebied leven ongeveer 100 volwassen sneeuwpanters. Dit zouden levensvatbare populaties moeten zijn zodat het voortbestaan van de soort gewaarborgd is.

Om de soort nog beter te beschermen tegen de bevolking wordt door het WWF gewerkt aan bewustwordingsprogramma’s op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Bron: WNF ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven