Op Werelddierendag, zaterdag 4 oktober, kan iedereen die begaan is met het lot van bedreigde dieren deelnemen aan de Global March for Elephants, Rhinos and Lions in Amsterdam. De hoofdstad is daarmee een van de 115 wereldsteden die een krachtig geluid zal laten horen tegen de slachting van en illegale handel in de ernstig bedreigde olifanten, neushoorns en leeuwen. Doel is een vreedzame oproep tot actie en bevordering van de bewustwording dat deze majestueuze en belangrijke dieren op de rand van uitsterven staan.

Afrikaanse olifanten
Foto via CITES Facebook

Ook in steden als New York, San Francisco, Sydney, Montreal, Rio de Janeiro, London, Rome, Johannesburg, Hong Kong en Tokyo zullen in totaal vele duizenden mensen de straat op gaan voor wat het grootste internationale evenement ooit wordt om aandacht te vragen voor het snel verdwijnende wild. De vraag vanuit Oost-Azië (China, Vietnam, Thailand) naar ivoor, hoorn en beenderen blijft groeien, wat het uitsterven van olifanten, neushoorns en leeuwen steeds dichterbij brengt. Tenzij de wereld massaal in actie komt en nu laat horen dat dit voorkomen kan worden.

Ieder kwartier wordt er een olifant vermoord om zijn ivoor – dat zijn dagelijks zo’n honderd dieren en jaarlijks tussen de 35.000 en 50.000. Als organisaties en overheden niet snel effectieve stappen ondernemen zal de olifant binnen tien jaar uitgestorven zijn. Een schokkend gegeven dat algemeen bekend moet worden bij het brede publiek om draagvlak te creëren voor snelle actie.

Ook de neushoorn, waarvan er naar schatting nog maar 24.000 in Afrika en 3.500 in Azië in leven zijn, wordt ernstig bedreigd in hun bestaan. Iedere 24 uur worden er drie dieren bruut door stropers afgeslacht. Werden er over het jaar 2007 nog 13 dieren gestroopt in Afrika, afgelopen jaar waren dat er 1.004 met als gevolg dat de neushoorn net als de olifant over tien jaar uitgeroeid kan zijn.

Van de 200.000 leeuwen een eeuw geleden zijn er vandaag een krappe 20.000 dieren over in 20% van hun oorspronkelijke leefgebied. De – nog altijd deels legale – jacht en het zogenaamde ‘canned hunting’, waarbij toeristen in een afgezet gebied een leeuw mogen afschieten, vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de iconische Koning der Dieren.

Global March

Het verdwijnen van grote zoogdieren uit het ecosysteem, door toedoen van jacht, stroperij, illegale handel en andere menselijke activiteiten, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de mens en zijn leefmilieu. Flora en fauna zullen enorme veranderingen ondergaan. Het behouden van gezonde populaties is essentieel. Grote diersoorten maken bijvoorbeeld plaats voor kleinere dieren zoals knaagdieren, die veel vaker dragers zijn van ziekten die op de mens kunnen worden overgedragen.

De organisatie van de Global March in Amsterdam, die wordt gesteund door diverse dierenwelzijnsorganisaties, doet een dringende oproep om deel te nemen aan de mars. Aanmelden kan op de Facebook eventpage ‘GLOBAL MARCH FOR ELEPHANTS, RHINOS & LIONS – AMSTERDAM. Start is om 14.00u voor Amsterdam Centraal Station. Deelnemers wordt gevraagd dan zelf een rode band aan de bovenarm te dragen als blijk van hun warmte en liefde voor deze majestueuze dieren, maar tegelijk ook als blijk van afgrijzen tegen ongekend grote slachtingen en het aanstaande bereiken van het punt waarop redding niet meer mogelijk is.

Persbericht Bring the Elephant Home