Beelden van onderzoeksgroep Ongehoord tonen varkens die worden geslagen, getrapt en met een taser opgejaagd. De onderzoekers plaatsten verborgen camera’s bij Beter Leven-stallen en een zogenaamde vee-verzamelplaats te Reusel. Hoewel veetransporten al jaren onder vuur liggen en al talloze verbeteringen aangekondigd werden door de sector zelf, het ministerie en de NVWA, blijkt uit de beelden dat dierenleed niet te voorkomen is zolang dieren op transport gezet worden.

varkens
Geweld bij opdrijven varkens voor transporten in Nederland | Video Ongehoord

In Reusel plaatste onderzoeksgroep Ongehoord een camera bij de verzamelplaats van Vee- en Varkenshandel C. van Roij. Hier worden dieren verzameld van verschillende fokkerijen, om daarna naar het slachthuis gebracht te worden. Hoewel de organisatie slechts enkele dagen filmde op de locatie, legden zij verschillende misstanden vast. Zo werd een ziek varken een nacht lang aan zijn lot overgelaten. De volgende ochtend werd het dier meermaals tegen het hoofd getrapt, om vervolgens geschoten te worden. Een andere zeug werd getrapt, getaserd op het hoofd en bij de staart opgetrokken. Verschillende keren was te zien dat biggetjes en moedervarkens werden getrapt en geslagen met stukken tuinslang.

Klappers en elektrische prikkers

In Nederland is er slechts éen keurmerk dat eisen stelt aan het transport. Dat is opvallend genoeg niet het (biologische) EKO-keurmerk, maar het veel lichtere Beter Leven keurmerk. Ongehoord laat daarom ook zien hoe varkens bij Beter Leven-boerderijen de vrachtwagen in gejaagd worden.

Bij een varkensbedrijf (2 Beter Leven-sterren) worden varkens geslagen met de hand en met plastic klappers, maar ook de zware opdrijfborden worden gebruikt om op de varkens in te slaan. Dat de klapper nog gebruikt wordt is opvallend. Bij Beter Leven-slachthuis Westfort werd deze namelijk in de ban gedaan, naar aanleiding van eerder onderzoek van Ongehoord. Op de beelden is bovendien te zien dat een varken met pootgebrek toch op transport wordt gezet, een overtreding van de wet. Geboemde stallen kwamen al vaker in opspraak in 2011 en 2021.

Bij een varkensbedrijf in Ysselstein (1 Beter Leven-ster) worden vleesvarkens opgejaagd met elektrische prikkers, wat verboden is, zowel door de wet als voor het keurmerk. Kort geleden liet Ongehoord al zien dat dit bedrijf zich niet aan het Beter Leven keurmerk hield in zijn stallen. De Dierenbescherming heeft tot nu toe nog geen sancties genomen.

Bekijk de beelden hier (let op, beelden zijn schokkend):

Varkens op transport van Ongehoord op Vimeo.

Geweld hoort erbij

Varkens worden bij het inladen en verladen geconfronteerd met stressvolle situaties: onbekende soortgenoten en mensen, een vreemde omgeving en lawaai, gladde ondergronden van laadbruggen en vrachtwagens. Van nature nemen varkens de tijd om nieuwe omgevingen voorzichtig te verkennen. Werknemers, veelal onder tijdsdruk, zoeken hun toevlucht tot geweld om het inladen te bespoedigen. Undercoverbeelden van Ongehoord bij varkensslachterij Westfort (2020), toonden aan dat ook het uitladen van varkens niet lukte zonder de dieren te slaan.

Zieke varkens op transport

Ondanks eerder aangekondigd “verscherpt toezicht” van NVWA, blijven varkenshouders zwakke, zieke en gewonde dieren op transport zetten naar verzamelplaatsen en slachterijen. Het is maar het topje van een ijsberg: jaarlijks worden 4,5 miljoen varkens ziek en sterven in varkensfokkerijen. Biggetjes worden dood of zwak geboren omdat hun moeders doorgefokt zijn om onnatuurlijke grote nesten te werpen. Veel moedervarkens lopen kreupel door de vervuilde vloeren en betonroosters waarop ze leven. 6 procent van de moeders sterft in de fokkerij, waarbij hartfalen en stress een veelvoorkomende oorzaak is, evenals orgaandraaiingen (maag, milt en darmen), wat ook in verband gebracht wordt met stress.

Johan Boonstra:

“Hoe vaak kun je het toezicht verscherpen, hoe vaak mag de sector met nieuwe richtlijnen komen, hoe veel overtredingen kunnen veehouders maken, voordat we zeggen dat het maar eens afgelopen moet zijn?”

Bron:

©AnimalsToday.nl