Stichting Red een Legkip gaat een klacht indienen bij de gemeente Asten over haar dieronvriendelijke besluit om alle 11.000 kippen, die afgelopen dinsdag in het Brabantse Heusden het slachtoffer werden van een tornado, te ruimen. Dit gebeurde volgens een woordvoerder van de gemeente Asten afgelopen donderdag in opdracht van de gemeente, omdat het dierenwelzijn bij hen voorop staat. De kippen zouden honger en dorst hebben.

tornado
Foto: Red een Legkip

Red een Legkip begrijpt niet waarom de gemeente niet naar een diervriendelijke oplossing heeft gezocht: met wat meer moeite had de gemeente tijdelijke voorzieningen kunnen treffen, waardoor de kippen water en voer konden krijgen en met hulp van dierenbeschermingsorganisaties had zij kunnen trachten te zorgen voor een goede herplaatsing van de dieren. Een bekend gegeven in de pluimveesector is bovendien dat veel boeren hun kippen in een versnelde rui laten gaan, door ze ook voor langere tijd geen water en eten te geven en hier wordt nooit tegen op getreden uit oogpunt van dierenwelzijn.

Een vrijwilliger van Red een Legkip heeft telefonisch en via sms getracht de boer te bereiken en hem voorgesteld een honderdtal kippen tegen betaling over te nemen voor herplaatsing. Helaas reageerde de boer niet op de sms-berichten. Ter plekke heeft de vrijwilliger nog vlak voordat de kippen geruimd zouden worden afgelopen donderdag (zie de foto’s) aan de gemeenteambtenaren die daar stonden gevraagd of zij de kippen tegen betaling kon overnemen, zodat zij nog een goed leven konden krijgen en zij legde hen uit dat de kippen niet voor consumptiedoeleinden zouden worden gebruikt. De gemeenteambtenaren wilden daar niets van horen, zij moest wegwezen en of er wat extra levens gered werden kon hen duidelijk niets schelen. Red een Legkip vindt het stuitend dat de gemeente nu tegen de pers durft te beweren dat zij dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan en op deze manier het rücksichtsloos doodmaken van 11.000 kippen zit goed te praten.

Persbericht Red een Legkip