De Louisiana zwarte beer (subgroep van de Amerikaanse zwarte beer) die in 1992 als bedreigd werd opgenomen onder de Endangered Species Act (Wet Bedreigde Diersoorten) in de verenigde Staten, wordt volgens het Amerikaanse “Fish and Wildlife Service” de aankomende honderd jaar niet met uitsterven bedreigd. Reden om de procedure om hem van de lijst met bedreigde diersoorten af te halen op te starten, zo bepaalde de organisatie. Dit gebeurt tien jaar eerder dan verwacht.

Louisiana zwarte beer
“Black Bears mating” by North American Bear Center – Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

De Louisiana zwarte beer is de inspiratiebron geweest voor de ‘Teddy Bear’, die weer vernoemd is naar oud President Theodore Roosevelt van de Verenigde Staten. Volgens de verhalen was Roosevelt op een jachttrip toen zijn gidsen een oude zwarte beer aan een boom bonden, zodat Roosevelt deze kon neerschieten, omdat het hem die dag niet lukte om een ander dier dood te schieten. Roosevelt weigerede echter de beer af te schieten, omdat dit onsportief zou zijn. Een spotprent van het voorval verscheen in de kranten en iemand werd hierdoor op het idee gebracht om een knuffelbeer te maken en hem ‘Teddy Bear’ te noemen.

De Amerikaanse overheid heeft laten weten dat de beer snel van de lijst met bedreigde diersoorten zal worden verwijderd. In een officieel persbericht laat zij weten:

“Toen de Louisiana zwarte beer in 1992 op de lijst van bedreigde diersoorten kwam te staan, kromp haar leefgebied, nam het overgebleven leefgebied in kwaliteit af en was er sprake van sterfte door menselijk toedoen. Vandaag de dag zijn de toen overgebleven populaties in omvang toegenomen en hebben zij stabiele groeicijfers. Ook zijn er populaties bijgekomen in Louisiana en Mississippi die zich voortplanten.”

Na het verwijderen van de lijst met bedreigde diersoorten zal het Amerikaanse “Fish and Wildlife Service” de populaties zwarte beren en haar leefgebieden blijven monitoren.

Niet iedereen vindt het verwijderen van de Louisiana zwarte beer van de lijst van bedreigde diersoorten een goed idee. De grootste zorg van Harold Schoeffler, voorzitter van de “Acadian Group of the Sierra Club”, is dat er niet genoeg beren zijn in een groot genoeg gebied om de verwijdering van de beer van de lijst te kunnen rechtvaardigen.

Ook andere organisaties maken zich zorgen om de zwarte beer, zoals de “Black Bear Conservation Coalition”. Volgens Paul Davidson hoeven we ons geen zorgen te maken om het aantal beren, want dat is groot genoeg. Hij uit zijn zorgen over hoe snel alles gaat en hoe de Amerikaanse overheid gaat bewijzen dat de doelen uit het ‘herstelplan’, dat in 1995 werd opgesteld voor de Louisiana zwarte beer, zijn gehaald. Toen Davidson enkele jaren geleden de discussie hierover op gang bracht, werd hem verteld om zich achter de agenda van de federale overheid te scharen. Deze agenda houdt in dat met het verwijderen van de Louisiana zwarte beer van de lijst er weer op deze diersoort gejaagd mag worden. Dus wellicht is het voornemen om de zwarte beer van de lijst met bedreigde diersoorten te verwijderen toch niet zo’n goed idee.

Bron: io9The Advocate ©PiepVandaag.nl Lianne Raat