Edwin WiekSinds zeven dagen staat de wereld van Edwin Wiek, oprichter en directeur van het reservaat en opvangcentrum Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) en zijn medewerkers, volledig op zijn kop. Gewapende ambtenaren hebben op intimiderende wijze de meer dan honderd dieren uit het reservaat in Tha Mai Ruak bruut en hardhandig in beslag genomen.

Edwin Wiek is 23 jaar geleden vanuit Breda naar Hong Kong geëmigreerd. Daar werkte hij in de modebranche. Na een jaar vertrok hij naar Thailand, waar hij een eigen modezaak begon. Twaalf jaar geleden verkocht hij zijn zaak en begon hij het WFFT om bedreigde dieren te beschermen tegen stropers en illegale handel. In zijn opvangcentrum krijgen apen, tijgers, olifanten en beren een waardig bestaan nadat ze zijn gered uit handen van stropers en handelaren.

Edwin Wiek die, als het gaat om misdadige praktijken tegen dieren, al ruim 12 jaar als dierenactivist- en beschermer geen blad voor de mond neemt, heeft in het verleden harde en kritische uitspraken en publicaties gedaan tegen o.a. de lokale overheid. Zeer recent nog heeft Wiek samen met olifantenbeschermer Sangduen (Lek) Chailert een artikel gepubliceerd (ook richting de internationale pers) waarin zij de overheid beschuldigden van betrokkenheid bij illegale stroperij en handel in wilde dieren. Het Department of National Parks (DNP) zou op de hoogte zijn geweest van een recente slachting onder een groep olifanten in een Thais National Park.

Zo schreef Wiek ook kritisch over de jacht op babyolifanten waarin staat beschreven hoe jagers de olifantenmoeders eerst doodschieten en vervolgens de babyolifanten meenemen om aan olifantenkampen te verkopen waar zij worden gemarteld en allerlei trucs moeten leren om toeristen te vermaken. Volgens de Nederlander, die onvermoeibaar strijder is tegen de illegale handel in dieren in Thailand, schieten stropers bijna wekelijks olifanten af om hun jong op de zwarte markt te verhandelen en zijn volgens Wiek in feite de toeristen verantwoordelijk voor de dood van olifanten in de Nationale Parken. Olifantenkampen in Thailand hebben een groot gebrek aan jonge dieren, die ze kunnen trainen om toeristen te vermaken. In gevangenschap worden te weinig olifanten geboren om aan de vraag te voldoen. Een olifant tussen twee en vier jaar brengt doorgaans 900.000 THB op. Stropers schieten in een Nationaal Park de begeleidende en beschermende oudere beesten dood en brengen het kalf naar een plek waar een tussenpersoon 300.000 THB (ruim 7000 euro) voor het jonge dier neertelt. Dat vervolgens hardhandig en wreed wordt gedresseerd.

Dat de Thaise overheid al deze publicaties en uitlatingen Wiek niet in dank afnemen mag duidelijk zijn. Sterker nog, hoogstwaarschijnlijk hebben ze zelfs tot de huidige invallen geleid, die nu al zeven dagen duren en zijn die bedoeld hem de mond te snoeren. Het meest betreurenswaardige is wel dat de kans groot is dat de in beslag genomen dieren weer ten prooi zullen vallen aan handel en uitbuiting.

De invallen kregen de officiële insteek ‘controle’ en dan om na te gaan of het verblijf van de dieren in het reservaat wel legaal is. Omdat er in totaal 450 dieren in het reservaat verblijven was het in niet mogelijk, gezien de tijd die men hiervoor kreeg, om voor 103 dieren de papieren op de juiste manier gepresenteerd te krijgen. Wieks vrouw werd dan ook gearresteerd omdat de dieren op haar naam stonden en pas ’s nachts vrijgelaten. De Thaise autoriteiten namen verscheidene dieren in beslag. Dat ging er volgens Wiek bepaald niet zachtzinnig aan toe: “De beesten werden opgejaagd en met stokken geslagen.”

De volgende ochtend waren alsnog de papieren voor de overige 103 dieren ook gereed om te tonen”, verklaart Edwin Wiek.

Het feit dat gisteren wederom meer dan honderd agenten naar het reservaat kwamen om dieren uit het reservaat in beslag te nemen geeft wel aan dat de agenten klaarblijkelijk geen behoefte meer hebben om de gereed liggende documenten van Edwin  Wiek in te zien en te controleren. Misschien heeft de desinteresse te maken met het feit dat volgens Michel Maas, correspondent van de NOS, Edwin in Thailand controversieel is. “Hij is recht door zee en gaat overal hard tegenin,” vertelt Michel Maas. “Edwin Wiek heeft vaker voor de rechter gestaan. Hij werd niet veroordeeld omdat hij altijd zijn papieren goed op orde had. Hij werkt heel secuur.

Het is onacceptabel dat de Thaise overheid nu zo handelt. Het feit dat deze gebeurtenissen een traumatische impact hebben op de dieren, maakt de Thaise overheid sowieso niets uit. De medewerkers van WFFT kunnen niets anders doen dan hulpeloos en hartverscheurend toekijken hoe ‘hun’ dieren, die hun zorg en hulp zo hard, en nu meer dan ooit, nodig hebben, worden afgevoerd.

Om de verschrikkelijke acties van de inbeslagnames in beeld te brengen zijn er filmpjes gemaakt die door medewerkers van de opvang op YouTube (zie hier onder andere) zijn gezet. Op één filmpje is te zien dat een aap van boven uit een kooi naar beneden in een ton met water valt, buiten bewustzijn raakt en wordt afgevoerd. Het feit dat het voor de medewerkers niet zou zijn toegestaan om medische hulp te verlenen aan de dieren is uitermate triest en maakt dit extra wrang.

Via verschillende Thaise media probeert Edwin Wiek de aandacht te vestigen op de toestanden die plaatsvinden in zijn reservaat om ervoor te zorgen dat de klopjacht op dierenbeschermers en het onterecht plunderen van zijn dieren een halt wordt toegeroepen. Red deze dieren en help Edwin Wiek door hem te steunen en deze Petitie te tekenen.

Bron