Eyes on Animals heeft alles in het werk gesteld om minstens 250 – veelal drachtige – geiten uit Nederland te helpen die dagenlang waren opgesloten in twee vrachtwagens aan de EU-grens tussen Bulgarije en Turkije. Het transport werd door de Turkse autoriteiten tegengehouden omdat er onduidelijkheden waren over de gezondheidsdocumenten en er niet goed is gelet op de exacte importeisen die Turkije stelt. Door bemiddeling heeft Turkije de trucks inmiddels doorgelaten. Maar de arme geiten zijn 130 uur op transport geweest: van IJsselstein in Nederland naar Turkije, nabij Ankara. Het zoveelste voorbeeld van de vreselijke lange-afstandsveehandel.

geiten vast
Foto: Eyes on Animals

Eyes on Animals-directeur Lesley Moffat:

“Eyes on Animals heeft de Nederlandse politiek en vee-industrie en de NVWA al vele malen gewaarschuwd dat lange-afstandstransporten van kwetsbare, levende dieren onverantwoord zijn. Vooral aan de EU-grensovergang van Bulgarije naar Turkije ontstaat extra veel dierenleed door lange wachttijden, wisselende importeisen, extreme weersomstandigheden en tekort aan water en voedsel. In deze grensstreek zijn al vele dieren doodgegaan in hun veewagen. Het huidige beleid van Nederland om juist in te zetten op méér export van levend vee naar verre landen is ethisch onaanvaardbaar.”

‘NVWA moet onderzoek instellen’
Eyes on Animals controleert sinds 2011 samen met zusterorganisatie Animal Welfare Foundation regelmatig lange-afstandstransporten die vanuit EU-landen naar Turkije en verder gelegen landen rijden. Eyes on Animals kreeg een tip dat een transport weliswaar de Bulgaarse EU-grenspost Kapitain Andreevo had mogen passeren maandagochtend 2 februari om 9.00 uur maar vervolgens het niemandsland tussen de Bulgaarse en Turkse grenspost niet mocht verlaten omdat het papierwerk niet in orde was. Dinsdag 3 februari is een Turkse EonA-medewerker direct naar de grens gereden om te proberen te helpen terwijl het EonA-team in Nederland contact zocht met de NVWA en het ministerie van Economische Zaken om erop aan te dringen om snel samen met Turkije een oplossing te zoeken voor deze geiten. Bovendien heeft Eyes on Animals de NVWA verzocht een onderzoek in te stellen naar de handelswijze van de exporteur Van Kooten (Montfoort) en transportbedrijf Van Dommelen. Moffat:

“Herhaling moet worden voorkomen; het papierwerk moet 100 procent in orde zijn en de importeisen moeten tot in de details worden nageleefd. Want de dieren betalen onmiddellijk de prijs als autoriteiten onregelmatigheden opmerken.”

geiten vast
Foto: Eyes on Animals

Tweede rustplek overgeslagen
Eyes on Animals beschikt over kopieën van de reisdocumenten: dit geitentransport ging vanuit IJsselstein op weg naar Gölbasi, Turkije (nabij Ankara): bijna 4000 km. Op het goedgekeurde reisplan staat dat Van Dommelen onderweg op twee plekken zou stoppen om de geiten uit te laden, eten en drinken te geven en te laten rusten: in Hongarije en Bulgarije. Echter: de transporteur heeft de tweede rustplek overgeslagen. Moffat:

“Weliswaar had de chauffeur toen, sinds de stop in Hongarije, de wettelijke maximumreisduur van 29 uur nog niet overschreden: maar de grenspost met Turkije is berucht om vertragingen en ze hadden in Turkije nog minstens 10 uur reistijd te gaan. In Turkije zijn geen verdere controleposten. Daarmee zetten de chauffeurs bewust het dierenwelzijn op het spel en maakten zij bewust misbruik van de minder strenge handhaving als zij eenmaal de EU-grens passeren.”

geiten vast
Foto: Eyes on Animals

Op woensdag 4 februari is opnieuw een Turkse medewerker van Eyes on Animals gaan kijken naar de toestand van de geiten die sinds vrijdagochtend 30 januari onderweg waren. Lesley Moffat:

“De truck was gelukkig niet te vol beladen en de chauffeurs hadden nog eten voor ze, maar naarmate de tijd verstreek werden de risico’s groter. De ammoniakdampen verergeren in de wagen omdat die niet kan worden schoongemaakt, en de geiten zijn hoogdrachtig waarmee het risico op bevalling groter werd en de lammetjes zijn uiterst kwetsbaar voor vertrapping. Eyes on Animals heeft al vaker bij de grens pasgeboren dieren moeten redden.”

Woensdag in de vroege avond kwam het verlossende bericht dat de Turkse autoriteiten, na contact met Nederland, toestemming kregen om door te rijden naar de eindbestemming: een reistijd van nog 10 uur voor de geiten.

geiten grens
Foto: screenshot video Eyes on Animals

De geschiedenis herhaalt zich
De geschiedenis herhaalt zich steeds weer, constateert Lesley Moffat:

“Teveel dieren worden het slachtoffer. Eyes on Animals is al vaker vrachtwagens met dieren – runderen, koeien, schapen- tegengekomen die aan de EU-grens met Turkije bevallen, sterven of dreigen te sterven door onzorgvuldige omgang met importeisen en ontbrekende voorzieningen. Zo stonden er oktober vorig jaar ook dagenlang drachtige buffalo’s vast (zie filmpje). We hebben daarover herhaaldelijk alarm geslagen bij de Nederlandse autoriteiten en bij de Europese Commissie.”

Naar aanleiding van dit laatste incident heeft Eyes on Animals de politici in de vaste Kamercommissie van Economische Zaken aangeschreven.

“Hoe vaak moeten dieren nog de dupe worden van onze exportambities?”

Bekijk hieronder de beelden die Eyes on Animals maakte van de geiten:

Bron: Eyes on Animals ©PiepVandaag.nl