Finland, Zweden en Noorwegen willen de wolvenpopulaties drastisch verkleinen. Volgens natuurbeschermingsorganisaties gaat het afmaken van de wolven tegen de regels in en daarom doen ze een beroep op de EU om actie te ondernemen.

wolven
Finland, Zweden en Noorwegen maken wolven af | Foto: Pixabay

Deze winter sluit Finland zich bij Zweden en Noorwegen aan om wolven af te maken om de populatie onder controle te houden. In Zweden hebben jagers het grootste deel van hun jaarlijkse doelstelling al doodgeschoten. In totaal mogen daar 27 wolven doodgeschoten worden. In Finland is voor het eerst in zeven jaar toestemming gegeven voor het afmaken van 20 wolven. Ook in Noorwegen worden dit jaar wolven afgemaakt met als doel om een maximum van drie broedparen in het land in stand te houden. Daarvoor moeten 51 wolven worden afgemaakt; dat is 60 procent van de wolvenpopulatie.

Bescherming

Natuurbeschermers beschuldigen de Scandinavische landen van het creëren van een zeer vijandige omgeving voor wolven in West-Europa en het negeren van de EU-wetten die de soort beschermen. De wolf heeft de laatste jaren een comeback gemaakt, maar wordt in veel landen nog steeds met uitsterven bedreigd.

Afschuwelijke situatie

Siri Martinsen, hoofd van dierenrechtengroep Noah die de Noorse wolvenjacht aanvecht, zegt dat het een afschuwelijke situatie is:

“Het Noorse wolvenbeheer is uit de hand gelopen en wolven worden afgeschoten omdat sommige mensen ze niet mogen.”

In Noorwegen is vijf procent van het land aangewezen als wolvenbeschermingsgebied, waar de bescherming van de wolven prioriteit heeft. Desondanks zullen deze winter ook in dit gebied 25 wolven gedood worden, tenzij Noah, samen met WNF Noorwegen, de rechtszaak tegen dit besluit wint.

Politiek compromis

Ondanks dat Noorwegen geen lid van de EU is, zeggen dierenbeschermingsorganisaties dat het afmaken van de wolven in strijd is met het Verdrag van Bern over het behoud van wilde dieren en planten in Europa. De staatssecretaris van de Noorse minister van Klimaat en Milieu, Christian Anton Smedshaug, verklaarde dat “het op niveau houden van de Noorse wolvenpopulatie een politiek compromis is dat in 2016 door een meerderheid in het parlement bereikt is om zowel wolven als veeteelt in Noorwegen te houden”. Daarbij werd ook aangegeven dat wolven op wild jagen en hun aanwezigheid de lokale jacht kan beïnvloeden.

Italiaanse wolf
Foto: publiek domein

Jacht

Magnus Orrebrant, voorzitter van de NGO Svenska Rovdjursföreningen, zegt dat de sterke jachtorganisaties in de Scandinavische landen de politici ongerust maken. Er zijn geen boerderijen in de buurt van gebieden waar sommige roedels jagen en wolven hebben geen enkel probleem veroorzaakt. Deze gebieden zijn echter wel belangrijke plekken om te jagen op elanden en de jagers willen een grote elandenpopulatie. Ook hebben jagers bezwaar omdat wolven hun jachthonden doden die gebruikt worden om wild op te sporen.

Gezonde populatie

Volgens modellen van het Finse Natural Resources Institute zou een genetisch gezonde wolvenpopulatie meer dan vijfhonderd moeten bedragen. Zweden heeft aan de EU beloofd dat het absolute minimumaantal driehonderd wolven is. De huidige populatie wordt daar nu geschat op driehonderdvijfennegentig, maar tegen het einde van de winter kan dit aantal al onder de driehonderd liggen. Orrebrant geeft aan dat het minimumaantal van driehonderd wolven te laag is en ze dit bij de EU hebben aangegeven. Zweden beschikt over leefgebieden die meer dan duizend wolven zouden kunnen huisvesten.

Belangrijke rol

“Er moet een andere houding komen ten opzichte van wilde dieren. Het is belangrijk om te praten over de voordelen van de wolf – ze spelen een sleutelrol in een gezond ecosysteem, maar nieuws over wolven is vrij veel geconcentreerd op de negatieve kant”, zegt Sami Säynevirta van Luonto-Liitto, een Finse liefdadigheidsinstelling voor dieren in het wild.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop