Op 12 januari heeft House of Animals aandacht gevraagd voor het feit dat er hiaten zitten in de nieuwe Identificatie en registratie-wetgeving voor honden, waardoor het I&R-systeem op dit moment niet naar behoren werkt. De NVWA is hiervan door House of Animals op de hoogte gebracht, maar de toezichthouder beweert dat er niets aan de hand is.

registratiesysteem
Nieuw registratiesysteem honden zo lek als een mandje | Foto: Pixabay

In reactie aan House of Animals laat de NVWA weten:

“Tijdens dit onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Er werd dan ook geen overtreding vastgesteld.”

De NVWA heeft het met deze reactie bij het verkeerde eind. Tijdens een steekproef bij puppy’s verkocht door een van de grote handelaren in Nederland, is geconstateerd dat hondjes die in december werden geïmporteerd zonder tussenkomst van een dierenarts zijn geregistreerd. Dit is niet toegestaan en zou ook niet mogelijk moeten zijn. De nieuwe wetgeving zegt namelijk dat:

“De dierenarts van de handelaar/fokker het paspoort van de pup binnen twee weken moet koppelen aan het chipnummer en het UBN-nummer (uniek bedrijfsnummer) van de handelaar of fokker in een portaal.”

Exit malafide puppyhandelaar De Meiboom
Foto (illustratief): publiek domein

In de praktijk kan de koper van een puppy de hond registreren in een van de 10 commerciële databases die door de overheid zijn goedgekeurd. Het zou nu echter zo geregeld moeten zijn dat als het paspoort van een pup niet geregistreerd is door een dierenarts, de eigenaar de hond ook niet kan registreren. Het onderzoek van House of Animals laat echter zien dat de handelaar die zich niet aan de nieuwe voorschriften houdt hier gewoon mee wegkomt. De NVWA (h)erkent het niet als tekortkoming, noch als overtreding. Hierdoor blijft het mogelijk illegaal puppy’s te verkopen en te frauderen met de hondenpaspoorten. Karen Soeters van House of Animals:

“Het is ongelofelijk dat er zo veel geld aan een systeem is uitgegeven dat gewoon niet werkt. De illegale en frauduleuze handel in puppy’s wordt er niet minder door. Er is geen enkele handhaving en het lijkt erop dat de NVWA de wetgeving ook gewoon niet kent.”

Malafide hondenhandelaar We Love Puppies weer actief
Foto: screenshots advertentie malafide hondenhandelaar op Marktplaats

House of Animals doet al jaren meldingen bij de NVWA over economische delicten door hondenhandelaren. Stelselmatig wordt relevante wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in het algemeen, en de hondenhandel in het bijzonder overtreden. Zo is afgelopen jaren uit divers onderzoek gebleken dat geïmporteerde puppy’s niet beschikken over de juiste vaccinaties, dat er onjuiste informatie over de vaccinaties in de hiervoor verplichte documenten wordt neergezet en dat er onjuiste informatie over de vaccinaties aan de nieuwe eigenaren wordt verstrekt, met alle consequenties van dien voor de hond en zijn nieuwe eigenaar. De nieuwe wetgeving zou hier korte metten mee moeten maken, maar in de praktijk blijkt dat er niets is veranderd.


©AnimalsToday.nl | House of Animals


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.