Faunabeheer Flevoland heeft 82 beschermde grauwe ganzen afgeschoten zonder dat daarvoor een ontheffing was van de provincie. Dit is een misdrijf, maar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft Faunabeheer slechts ‘op de vingers getikt’, zo meldt Omroep Flevoland.

Faunabeheer Flevoland
Grauwe ganzen illegaal afgeschoten door Faunabeheer Flevoland | Foto: Pixabay

Grauwe ganzen zijn beschermde vogels en om die te mogen doden is een ontheffing nodig. Deze is vorig jaar echter niet verleend door de provincie, zo ontdekte Stichting Dierbaar Flevoland, waardoor Faunabeheer een misdrijf heeft begaan door de vogels alsnog af te schieten. Hoewel hierop een geldboete van maximaal 82.000 euro en zelfs een gevangenisstraf staat tot 6 jaar zal de Omgevingsdienst niet overgaan tot vervolging, omdat er ‘onvoldoende aanknopingspunten’ zouden zijn voor een strafrechtelijk onderzoek, aldus de Dienst.

Het afschot van ganzen vindt plaats omdat de vogels teveel schade zouden aanrichten aan de graslanden van boeren. Vorig jaar zou het landelijk gaan om een kostenpost van 18,8 miljoen euro.

Faunabeheer Flevoland
Grauwe gans | Foto: ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Niet in verhouding
Waarom er te weinig aanknopingspunten zijn voor vervolging is onduidelijk. Het precieze aantal illegaal afgeschoten grauwe ganzen is tenslotte bekend en ook dat Faunabeheer de vogels heeft gedood zonder ontheffing. Wel geeft Stichting Dierbaar Flevoland aan dat ze blij zijn dat Faunabeheer op de vingers is getikt. Maar dit komt slechts neer op een waarschuwing, en dat staat niet in verhouding tot wat de wet aangeeft qua mogelijke straf voor dit misdrijf. Dierbaar Flevoland zet zich in voor de bescherming van in het wild levende dieren en hun leefomgeving.

De provincie Flevoland heeft inmiddels een nieuwe ontheffing (pdf) afgegeven voor het afschieten van grauwe ganzen. Deze ontheffing is niet zomaar verleend voor willekeurig afschot, maar in de voorwaarden is opgenomen dat de ontheffing alleen gebruikt mag worden voor ondersteunend afschot in aanvulling op verjagingsacties. De ontheffing is geldig tot november volgend jaar.

Volgens de Omgevingsdienst is hierdoor de kans op herhaling van het misdrijf voorlopig afgewend. Maar omdat de ontheffing alleen verleend is voor ondersteunend afschot, dus slechts enkele dieren, is herhaling beslist niet op voorhand uitgesloten. Het afschot is niet bedoeld om de populatie ganzen drastisch in aantal te laten afnemen, en daarmee zal Faunabeheer terdege rekening moeten houden, onder toezicht van de Omgevingsdienst.

Bron: Omroep Flevoland ©AnimalsToday.nl Bart van Riel