Vanaf 2020 mogen wilde dieren niet meer optreden in rondreizende circussen in Engeland. Het verbod is het resultaat van jarenlang campagnevoeren door dierenactivisten. De aankondiging van het verbod vond plaats tijds de evaluatie van de ´Welfare of Wild Animals in Travelling Circuses (England) Regulations 2012’. Deze regelgeving was een tussenstap naar het verbod van wilde dieren in circussen.

circussen
Engeland verbiedt wilde dieren in circussen| Foto: dirkjanranzijn Flickr via Compfight cc

De tijdelijke regelgeving verloopt op 19 januari 2020 en de overheid heeft niet de intentie om deze te vernieuwen omdat zij er vanuit gaat dat er tegen die tijd een verbod van kracht zal zijn.

Dierenactivisten hebben circussen lang beschuldigd van het slaan en uithongeren van dieren en het houden van de dieren in onhygiënische omstandigheden. Jan Creamer, voorzitter van Animal Defenders International is blij met het aangekondigde verbod:

“Na meer dan 20 jaar over de hele wereld actie te hebben gevoerd tegen circussen zijn we blij dat er nu een verbod komt. Circussen kunnen niet tegemoetkomen aan de behoeftes van de dieren die leven in smalle, mobiele hokken. Animal Defenders International heeft meerdere malen het leed van de dieren in circussen op camera vastgelegd. Wij feliciteren de Britse overheid dat deze verouderde regelgeving binnenkort tot het verleden behoort.”

Ook Ierland en Schotland hebben onlangs een verbod op wilde dieren in circussen aangekondigd en ook in Wales staan wilde dieren in circussen ter discussie. In Groot Brittannië hebben slechts twee circussen toestemming om met wilde dieren te werken – Circus Mondao en Peter Jolly’s Circus. Bij elkaar hebben deze twee circussen 19 dieren: zes rendieren, 4 zebra’s, drie kamelen, drie wasberen, een ara, een vos en een zebou.

Opiniepeilingen tonen keer op keer aan dat steeds meer dieren deze circussen met wilde dieren onacceptabel vinden. Het welzijn van wilde dieren kan niet worden gewaarborgd door rondreizende circussen, de hokken waarin ze leven komen niet tegemoet aan hun behoeftes en ook kunnen de circusdieren niet hun normale gedrag vertonen.  

Bron: Independent.co.uk ©AnimalsToday.nl Lianne Raat