Tonijn is een populaire vissoort en wordt vanwege de grote vraag overbevist. Na een voorzichtige verbetering in de blauwvintonijnpopulatie in de Middellandse Zee de afgelopen jaren, stijgen de visquota. De illegale visserij, vooral voor de kust van Italië, ondermijnt echter een gezond herstel van de populatie roofvissen.

tonijnpopulatie
Foto credit: TheAnimalDay.org via Compfight cc

90% illegaal gevangen tonijn
De tonijnstand is weliswaar iets verbeterd, maar nog steeds fragiel. De illegale visserij en handel in blauwvintonijn baart onderzoeksorganisatie The Pew Charitable Trusts zorgen. Vislimieten worden niet gerespecteerd en uit een analyse van Mediterranean Recovery Action (MedReAct), dat zich richt op het herstel van de ecosystemen in de Middellandse Zee, blijkt dat de hoeveelheid illegaal gevangen en onderschepte blauwvintonijn, hoger is dan de legale vangst van China, Albanië, Syrië, IJsland, Noorwegen of Taiwan. In werkelijkheid zal het aantal nog hoger liggen, want de cijfers in het rapport zijn gebaseerd op door de Italiaanse autoriteiten onderschepte vangsten waarvan verslag is gedaan in de media.

Een vertegenwoordiger van de visindustrie vertelde onlangs aan het nieuwsprogramma ‘Pressa Diretta’ dat maar liefst 90% van de blauwvintonijn die verkocht wordt in Italië illegaal gevangen is.

Technologie
Aangezien de autoriteiten van de landen aan de Middellandse Zee de oplichtingspraktijken onvoldoende kunnen voorkomen, is volgens The Pew Charitable Trusts een drietal hooggeplaatste voormalige functionarissen van de EU, Japan en de Verenigde Staten een geavanceerd en betaalbaar traceersysteem nodig om gevangen en verhandelde vis te volgen. Een voorbeeld hiervan is het ‘electronic bluefin catch documentation system’, eBCD. Dit systeem bestond al in papieren vorm en traceert de vissen als ze worden gevangen, vervoerd, in visfarms worden vetgemest en daarna worden verhandeld. Om fraude en illegale visserij en handel verder tegen te gaan voldeed de papieren documentatie echter niet, waarna een elektronische variant is ontwikkeld.

Tijdens het jaarlijkse overleg van de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), dat in november in Malta plaatsvindt, zal worden besloten of dit elektronische systeem wordt geïmplementeerd om de illegale handel in blauwvintonijn in het Middellands Zeegebied terug te dringen.

Populatie gekelderd door vissen op industriële schaal
Eeuwenlang werd tonijn in de Middellandse Zee gevangen op traditionele en kleinschalige wijze. Door de industrialisering in de visserij en het gebrek aan toezicht groeide de tonijnvangst echter fors, legaal en illegaal, naar zo’n 60.000 ton blauwtonijn per jaar. Door campagnes van milieu-organisaties werden quota aanzienlijk verlaagd en drijfnetten verboden. Maar de populatie is nog lang niet hersteld: fraude en illegale visserij zijn een ernstige bedreiging voor de visstand.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde