Helaas is het zoeken naar het eerste kievitsei nog steeds een traditie in Nederland. Overal in het land zijn mensen naarstig op zoek naar dit eerste ei. Woensdagmiddag werd het gevonden in Delwijnen in Gelderland.

Kievit
Foto: ajmatthehiddenhouse via photopin cc

In de maand maart mogen alleen in Friesland maximaal 5695 eieren ook worden geraapt. In de rest van Nederland is dat inmiddels verboden. Grondwaterpeilverlaging, het gebruik van grote, niets ontziende landbouwmachines en verarming van voedselaanbod in weidegronden en vroeg in het seizoen maaien, maken het de kievit al moeilijk genoeg om te overleven. Vanaf 1996 is het aantal broedende kieviten in Friesland met 52% gedaald.

De Faunabescherming en diverse weidevogelbeschermers uit omringende provincies – en ook uit Friesland zelf – pleiten al jarenlang tegen de instandhouding van deze zoveelste aanslag op het bestaan van de kievit. De leden van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) beweren dat ze de kievit ‘alleen willen beschermen als ze ook eitjes mogen rapen’.

Het provinciaal maximum van 5695 geraapte kievitseieren is moeilijk te controleren. Vooral ook omdat het voor veel van deze hobbyisten van belang is ‘de eerste’ van de provincie of van de eigen gemeente te zijn. De strijd is dus hevig. Het eerste kievitsei wordt aangeboden aan de Commissaris van de Koningin. Daarnaast wordt ook in iedere gemeente in Friesland (en dat zijn er 27) het eerste gemeentelijke eitje aan de burgemeester aldaar aangeboden.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl