Partij voor de Dieren: schrap viswedstrijd op Culturele Zondag

Partij voor de Dieren Utrecht heeft vernomen dat er op 12 oktober aanstaande in het kader van de Culturele Zondagen een viswedstrijd bij de Oudegracht wordt georganiseerd. De PvdD wil dat de viswedstrijd uit het programma wordt geschrapt.

In de ban van de man - Partij voor de Dieren Utrecht

Raadslid Eva van Esch:

“Deze Culturele Zondag staat in het teken van mannelijkheid. Volgens ons doen echte mannen dieren geen pijn. En dus hengelen ze niet.”

Thema van de Culturele Zondagen is ‘In de Ban van de Man’. Dat sportvisserij als iets ‘echt mannelijks’ wordt gezien en ook als zodanig wordt gepromoot is wat de Partij voor de Dieren betreft niet juist. Raadslid Eva van Esch:

“Het valt ons tegen dat de organisatie van de Culturele Zondagen als programmaonderdeel heeft gekozen voor een evenement dat dierenleed veroorzaakt. Ons inziens heeft dit niets met cultuur te maken.”

Lange tijd is verondersteld dat vissen geen gevoel hebben en daarom staan zij niet genoemd in de Dierenwelzijnswet. Er is echter nu wél wetenschappelijk bewijs[1] dat vissen zich bewust zijn van hun omgeving, stress kunnen ervaren en pijn lijden.

Van Esch:

“Met de kennis van nu zouden viswedstrijden al lang verboden moeten zijn. Aan wedstrijden met als doel zoveel mogelijk vissen bloot te stellen aan stress, pijn en de onmogelijkheid om te kunnen ademen moet een einde komen. Het feit dat kinderen al op jonge leeftijd wordt geleerd dat het prima is om dieren op een dergelijke manier te behandelen draagt absoluut niet bij aan de verbetering van het dierenwelzijn in Utrecht. Wij roepen de organisator van de Culturele Zondagen dan ook op de viswedstrijd uit het programma te schrappen.”

Begin september stelde Partij voor de Dieren Utrecht schriftelijke vragen over sportvisserij in de gemeente Utrecht. In de beantwoording gaf het college van B&W min of meer aan geen mening te hebben over sportvisserij. Dit is voor de PvdD aanleiding om verdere stappen te ondernemen om een einde te maken aan sportvisserij in heel Utrecht, te beginnen met het afschaffen van viswedstrijden.

[1] www.ru.nl/organphy/people/gert-flik

Persbericht Partij voor de Dieren Utrecht