Volgens nieuw onderzoek zouden tropische bossen die beschadigd zijn door houtkap zich veel sneller kunnen herstellen met een simpele ingreep, namelijk het snoeien van lianen. Als de groei ervan in toom wordt gehouden, regenereert het woud tot zeven keer sneller. In wouden nemen de snelgroeiende lianen vaak meteen de beschikbare ruimte in als er bomen worden gekapt. Nieuwe zaailingen worden daarbij verdrongen en het herstel van het woud verloopt daardoor veel minder snel.

lianen
Regenwoud in het Amazonegebied | Foto: Pixabay

Wetenschappers in Groot Brittannië en Tanzania testten daarom of het beheer van lianen het herstel kan versnellen. Tijdens proeven in het Magombera woud in Tanzania werden de lianen twee maal per jaar gesnoeid. De resultaten bleken indrukwekkend. De biomassa van het woud groeide op die plekken tot 765 procent sneller aan, zonder dat de diversiteit van het woud werd aangetast.

Daardoor lijkt het snoeien van lianen een veel efficiëntere manier van bosherstel dan de aanplant van bomen, concluderen de onderzoekers. Het helpt de bomen sneller te groeien, het leidt tot een meer natuurlijke combinatie van verschillende soorten en uiteindelijk is het veel goedkoper. Dat is belangrijk nieuws in de strijd tegen de klimaatverandering, want snelgroeiende wouden nemen ook veel meer CO2 op.

De studie, in het African Journal of Ecology, verwijst ook naar proeven in Zuid Amerika en Zuidoost Azië. De bevindingen kunnen wereldwijd erg belangrijk zijn, want naar schatting 60 procent van de overblijvende tropische bossen zijn aangetast door houtkap. Naar schatting 5,4 miljoen vierkante kilometer is geschikt voor herstel.

Andrew Marshall van de Universiteit van York zegt het volgende:

“We pleiten er natuurlijk niet voor om alle lianen te verwijderen uit het woud, dat zou verschrikkelijk zijn. Lianen zijn een belangrijk onderdeel van de ecologie. Maar als we ze tijdelijk snoeien, groeien de bomen sneller, met meer nieuwe zaailingen die minder afsterven, waardoor de biomassa in het woud toeneemt.”

De onderzoekers willen nu nagaan voor welke boomsoorten de methode het beste werkt.

Bron: La Chispa ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer