Langs de A12 tussen Zevenaar en Duiven is een zwanennest illegaal verstoord voor de aanleg van een gasleiding. Dierenbeschermers van 1037 Against Animal Cruelty ontdekten woensdag dat het uitbaggeren van een brede sloot voorafgaand aan graafwerkzaamheden rakelings langs het nest heeft plaatsgevonden. Van de zwanen geen spoor, in het nest twee onderkoelde eieren.

A12
Broedende zwaan langs A12 op traject aanleg gasleiding | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Het verstoren van een nest met broedende vogels, in dit geval zwanen, is bij wet verboden. Dat geldt ook voor het omzagen van een boom waarin gebroed wordt. Aannemers en uitvoerders horen dat te weten. Met de verstoring is een strafbaar feit gepleegd en daarom is aangifte gedaan door 1037. De politie van Zevenaar gaat onderzoek doen. 1037 vertelt:

“We kwamen daar vaker langs met een voorgevoel van ‘als dat maar goed gaat’. Niet dus. We hebben er op 21 april onder meer foto’s gemaakt en gefilmd. Samen met de beelden van woensdag is er voldoende bewijs van de verstoring. De politie heeft de beelden opgevraagd voor het onderzoek.”

A12
21 april 2019, het nest wordt bebroed | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

‘Maanlandschap’ langs A12

De aanleg van nieuwe gasleidingen is volgens Rijkswaterstaat nodig in verband met het doortrekken en verbreden van de A15 en het verbreden van de A12. Daarvoor worden door de Gasunie drie nieuwe gasleidingen gelegd. Delen van de nieuwe snelweg staan gepland op het traject van bestaande gasleidingen, die daarom verplaatst moeten worden.

A12
21 april 2019, maanlandschap langs de A12 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

In augustus en september 2018 begonnen de voorbereidende werkzaamheden en inmiddels is de aanleg van de gasleidingen in een gevorderd stadium. De nieuwe leidingen zullen medio 2019 moeten functioneren en de oude dienen eind december uit de grond te zijn.

Weinig kans

De onderkoelde eieren uit het verstoorde nest zijn al verkleurd en verweerd door het lange broeden, zoals te zien op onderstaande foto:

A12
15 mei 2019, dit ei van was al koud, het andere nog niet helemaal | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Omdat de eieren al in een vergevorderd stadium zijn met vrijwel ontwikkelde jonge zwaantjes was Opvang Noach in Halle bereid om te proberen de eieren alsnog, met zorg en warmte, uit te laten komen. Maar de kansen daarop zijn nihil, aldus 1037:

“Ze zeiden meteen al dat de eieren waarschijnlijk te ver onderkoeld zijn. Alleen omdat we zeker weten dat ze al zo lang bebroed waren krijgen ze een kans. Maar zoals het er nu uitziet heeft de verstoring waarschijnlijk ook nog twee kuikens van het leven beroofd, die op het punt stonden om uit het ei te komen.”

A12
Opvang Noach wil toch proberen of de eieren nog uitkomen | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Zodra er meer bekend is over het lot van de eieren dan laten we dat weten.

Bewijsmateriaal

De beelden laten zien dat de verstorende werkzaamheden – voorafgaand aan het graven – op woensdag 15 mei hebben plaatsgevonden, pal naast het nest, waarna de zwanen niet meer terugkeerden en hun bijna volgroeide kuikens in het ei achterbleven.

Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Het beeld van 1037 dient als bewijsmateriaal in het politieonderzoek. Hieronder zie je samengevat wat ze aantroffen:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Altijd melden

Zie je dat een nest van broedende vogels is of wordt verstoord, meld dat dan bij de dierenpolitie via telefoonnummer 144. Maak ook altijd foto’s of filmpjes, want die kunnen dienen als bewijsmateriaal. Broeden er zwanen of andere vogels bij je in de buurt, hou dan alsjeblieft een oogje in het zeil.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel