Goed nieuws uit Duitsland: kort voor Kerst heeft het ministerie van landbouw het voornemen aangekondigd om welzijnseisen in te voeren voor kalkoenen in de vleesindustrie. Momenteel ontbreken deze dierenwelzijnsnormen op zowel nationaal als Europees niveau.

Duitsland wil welzijnseisen voor kalkoen
Duitsland wil welzijnseisen voor kalkoen | Foto: publiek domein

Het gaat hierbij om minimale gezondheidseisen: minder kalkoenen op elkaar in de hokken, een ander soort omgeving en het creëren van afleiding. Denk daarbij aan strobalen en springtafels. Ook zaken die meer voor de hand liggen, zoals daglicht en vrije uitloop. Deze veranderingen moeten problemen voorkomen zoals misvormingen van het skelet, verwondingen aan de borst en blaren op de poten. Daarnaast voorkomt het uitplukken van de eigen veren door stress en in sommige gevallen zelfs kannibalisme. Om dit tegen te gaan worden de snavels momenteel vaak gecoupeerd, afgebrand, iets wat al langer verboden is volgens de Dierenwelzijnswet, maar waar helaas onvoldoende op wordt gehandhaafd.

Duitsland wil welzijnseisen voor kalkoen
Kalkoen | Foto: publiek domein

Dat het invoeren van welzijnseisen voor kalkoenen niet alleen in Duitsland noodzakelijk is, maar ook in de rest van Europa, is de afgelopen jaren wel gebleken. Ook hier worden kalkoenen gehouden, onder hetzelfde gebrek aan welzijn. Onlangs schreven wij over 18.000 kalkoenen die werden vergast in Brabant vanwege de vogelgriep, nadat het de eigenaar opviel dat de ziekte was uitgebroken omdat er meer dieren stierven ‘dan normaal’ het geval was. Het zou om een ‘scharrelboerderij’ gaan, maar daarvan was al geen sprake meer door de ophokplicht.
.

18.000 kalkoenen vergast om vogelgriep

.
Ook in Engeland, buiten de EU, zijn de omstandigheden schrijnend. Daar leven de kalkoenen in overvolle stallen, waardoor ze agressief worden en elkaar gaan pikken. Ook hebben zij te maken met wreedheid van de veehouders, door wie zij meermaals geschopt worden.
.

‘Kerstkalkoenen’ geschopt in overvolle stallen VK

.
In Nederland is de Dierenwelzijnswet in mei vorig jaar verbeterd op initiatief van de Partij van de Dieren (PvdD). De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil deze nu verder uitbreiden aan de hand van de leidende principes voor dierenwelzijn van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Dit komt erop neer dat de intrinsieke waarde van dieren erkend moet worden, dat zij een goede voeding, leefomgeving en gezondheid verdienen, natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen en een ‘positieve emotionele toestand’ kunnen bereiken. Echter, hoewel dit is opgesteld op verzoek van de minister, zijn deze principes voornamelijk richtinggevend en niet bindend.

Hopelijk komt er door de plannen van het Duitse ministerie van landbouw verandering in deze situatie voor de kalkoenen, zowel in Duitsland als de rest van Europa.

Bronnen:

Achterste hanentenen mogen tot 2023 afgebrand worden

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap