Indonesië is van plan de gevangenisstraffen voor het stropen en illegaal verhandelen van bedreigde dieren te verviervoudigen. Maximumstraffen liggen nu op 5 jaar gevangenisstraf, maar zullen onder de nieuwe wet verhoogd worden naar 20 jaar. Zal dit het stropen in Indonesië dramatisch doen afnemen?

Indonesië
Sumatraanse orang-oetan | Foto: publiek domein

Tachrir Fathoni, een hoge ambtenaar bij het ministerie van bos en milieu, die zich inzet om de wet aangenomen te krijgen:

“We willen strengere rechtshandhaving, we willen dat mensen die de wet overtreden met hogere straffen worden geconfronteerd.”

Indonesië is met dieren als tijgers, neushoorns en orang-oetans een van de landen met de grootste biodiversiteit te wereld. Vele dieren zijn echter met uitsterven bedreigd. Verlies van leefgebied door de ongebreidelde houtkap heeft hierin een grote rol gespeeld, maar bedreigde diersoorten zijn ook vaak het slachtoffer van stropers. Vooral in China is er vraag naar bijvoorbeeld neushoornhoorn en lichaamsdelen van tijgers, voor de traditionele Chinese medicijnen.

Kritiek
Er is veel kritiek op de huidige wet, die uit 1990 dateert. Straffen zouden niet hoog genoeg zijn. Daar wil het ministerie van bos en milieu nu verandering in brengen. Het wetsvoorstel zal de komende maanden worden ingediend. De hoop is dat de nieuwe wet volgend jaar in werking gesteld zal worden.

Het Wereld Natuur Fonds juicht de wetswijziging toe, maar waarschuwt dat dit het probleem niet zal oplossen, wanneer geen strengere handhaving zal komen. In delen van het land laat de handhaving te wensen over en in Jakarta wordt de wet met voeten getreden. WWF Indonesia-woordvoerder Nyoman Iswarayoga:

“Nieuwe regels betekenen niet dat de wet wordt gehandhaafd. Betere toezicht, zaken intensiever onderzoeken en toezicht houden op hoe dieren worden verkocht zijn minstens zo belangrijk.”

Te lage straffen
De nieuwe wet zal ook niet automatisch betekenen dat er hogere gevangenisstraffen zullen worden opgelegd. Veroordelingen voor wildlife crime zijn uitzonderlijk in Indonesië en rechtbanken worden erom bekritiseerd dat ze het stropen en illegaal verhandelen van beschermde diersoorten niet serieus nemen en te lage straffen uitdelen.

Fatahoni verzekert dat er verbeteringen zullen komen in de handhaving, door een speciale politie-eenheid te creëren, die wildlife crime aan banden moet leggen. Hij erkent echter wel dat het een behoorlijke klus zal worden, omdat er steeds meer vraag is naar lichaamsdelen van bedreigde diersoorten. Fatahoni:

“Zolang er vraag naar is, zal het aanbod blijven komen.”

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor