Drie Aziatische zwarte beren zijn gered van een berengalboerderij in Phung Thuong, Vietnam. De beren worden ook wel maanberen of kraagberen genoemd, of ‘galberen‘. De dieren zijn naar een nieuw reservaat van dierenwelzijnsorganisatie Animals Asia gebracht in het Bach Ma National Park. In dit prachtige natuurgebied kunnen de beren eindelijk genieten na jarenlang te zijn mishandeld.

Drie Aziatische zwarte beren gered uit beruchte galboerderijen Vietnam
Drie Aziatische zwarte beren gered uit beruchte galboerderijen Vietnam | Foto (kraagbeer): publiek domein

Om de redding van de beren te vieren, hebben ze de namen gekregen van drie bloemen die in de lente tot leven komen: Primrose, Snowdrop en Daffodil. Het begin van een nieuw seizoen en de natuurlijke geschenken die dat met zich meebrengt, staan voor nieuwe hoop. Niet alleen voor deze beren, maar voor alle beren die nog op galboerderijen in Vietnam leven. Vaak weigeren de eigenaren de beren af te staan, ook al is het aftappen al lang bij wet verboden.

Nog 90 andere beren in dorp

De reddingsactie werd grotendeels uitgevoerd door het Forest Protection Department (FPD), verantwoordelijk voor de bescherming van wilde dieren en de natuurlijke habitats in Vietnam. FPD werkt samen als partner van Animals Asia bij het actief beëindigen van de illegale berengalindustrie. De FPD hoopt dat deze redding andere boeren in het dorp – waar nog 90 beren leven – zal inspireren om hun beren over te dragen aan de zorg van Animals Asia.
.

AnimalsToday reportage: Hanoi, het gal van de beer (video)

Het gal van de beer

Berengal wordt al eeuwenlang in delen van Azië gebruikt als traditioneel medicijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat het bepaalde kwalen kan behandelen, zoals galstenen en leveraandoeningen. Maar er zijn genoeg goede of zelfs betere alternatieven te vinden in de medische wereld, dus deze industrie is totaal overbodig.

Vroeger werden beren in het wild gedood vanwege hun gal. Maar sinds de jaren tachtig realiseerden mensen zich dat ze meer gal uit levende beren konden halen en zo explodeerde de teelt van berengal. Het winnen van gal is sinds 2005 illegaal in Vietnam, maar boeren houden de dieren als ‘huisdier’, wat als dekmantel wordt gebruikt voor illegale berengalboerderijen.
.

Karen’s blog: China promoot berengal als behandeling tegen coronavirus

Dagelijks aftappen

Phung Thuong is een beruchte plek in Vietnam waar berengal wordt ‘geproduceerd’ en waar de overgrote meerderheid van de beren in berenboerderijen leeft. De beren worden op een wrede manier misbruikt voor het winnen van gal en in kleine roosterkooien gehouden, waarin ze amper kunnen bewegen. Ze krijgen nauwelijks te eten of te drinken en worden slecht behandeld. De huid van de beer wordt opengesneden en er wordt een buisje in de galbaas geplaatst. Dagelijks wordt het gal door een zeer pijnlijke manier van het dier afgetapt. Zo blijft het dier zijn hele leven lijden.

Het gebruik van berengal is verankerd in de cultuur en geschiedenis van Vietnam, vooral in Phung Thuong. Dit is een van de redenen waarom Animals Asia zich vooral richt op het terugdringen van de vraag door alternatieven te promoten. Ook wordt er samengewerkt met scholen om te praten over de gevoeligheid van de beren en het belang van het behoud van de soort. Aziatische zwarte beren zijn inheems in Vietnam. Helaas staan ze op de rand van lokaal uitsterven door de illegale handel in wilde dieren en stroperij.
.

Einde berengal-industrie in Vietnam door nieuw berenreservaat

Opvang voor galberen

Het reservaat in Bach Ma heeft een oppervlakte van 12 hectare en is gebouwd om de overgebleven galberen in het land op te kunnen vangen, zodat er een eind gemaakt kan worden aan deze wrede industrie. Animals Asia strijdt hier al jarenlang voor. In 2017 heeft de Vietnamese regering een overeenkomst ondertekend waarin is vastgelegd dat in 2022 alle berengal-boerderijen gesloten zouden worden. De overgebleven beren zouden dan worden opgevangen door Animals Asia. Helaas is dit doel nog niet bereikt en lijden er dagelijks nog teveel beren door de galindustrie.

Bron:

#GNvdD: Negen Aziatische zwarte beren gered uit galboerderijen Vietnam

©AnimalsToday.nl Jane Sauer