Nieuwe uitgelekte undercoverbeelden tonen massale overtredingen van dierwelzijn aan bij het bedwelmen van varkens in Duitse slachthuizen. In groten getale roepen dierenrechtenactivisten en dierenartsen op tot afschaffing van het vergassen van de dieren met kooldioxide.

varkens
Dramatische wreedheid bij verdoven varkens in Duitse slachthuizen | Foto: publiek domein

Varkenshel

De beelden die zijn gemaakt door de dierenrechtengroepering SOKO Tierschutz en uitgelekt naar Report Mainz, tonen bizarre overtredingen van dierenwelzijn aan. Het filmmateriaal, dat is geschoten in de plaatselijke gemeenteslachterij te Kulmbach, vertoont schrijnende beelden van varkens die door paniek luidkeels schreeuwen en langdurig happen naar adem. Er zijn verschillende camera’s gemonteerd in de afgesloten cabine waar groepen varkens naar beneden worden gelift in een ruimte met het CO2-mengsel. Hier worden ze meer dan twee minuten blootgesteld aan het gas totdat de dieren bewusteloos raken. Hierna begint het slachtproces met de doodsteek in de halsslagader waardoor het varken doodbloedt. Een methode dat wordt verkocht als een prachtig en zachtaardig proces waarbij het vlees onbeschadigd raakt en de kwaliteit behouden blijft doordat het stressmoment kortstondig is. Stress voor het slachtproces veroorzaakt een lage pH-waarde dat bleek en waterig vlees (PSE) oplevert. In werkelijkheid is het een vreselijke doodstrijd waarbij de varkens lijden aan een vreselijke en langdurige verstikking.

Friedrich Mülln van SOKO Tierschutz vindt deze methode onaanvaardbaar:

“Dit is de standaardmethode voor het bedwelmen van varkens in Duitsland. Jaarlijks worden in ons land meer dan 40 miljoen varkens geslacht, dit betekent 40 miljoen keer doodsangst, paniek en strijd tot de bewusteloosheid intreedt.”

Dierenartsen die werkzaam zijn in dergelijke slachthuizen omschrijven de kooldioxideverdoving van varkens als ‘pure hel’. Volgens een anonieme dierenarts die werkzaam is in dergelijke grote slachthuizen en niet herkend wil worden omdat hij bang is om zijn baan te verliezen:

“Tijdens dit bedwelmingsproces stel ik vast dat de dieren een vreselijke doodstrijd voeren. Ze vechten voor hun leven en happen naar lucht omdat het zuurstof langzaam opraakt. De varkens raken in paniek en dat voor twee en een halve minuut omdat dit is toegestaan in ons land. Een pijnlijke verstikking en ze kunnen niet terugvechten als ze in de hals worden gestoken. Het is geen zachte slaap.”

Confrontatie slachthuizen

Dirk Grühn, manager van het slachthuis te Kulbach is geconfronteerd met de gemaakte beelden. Zijn reactie hierover:

“CO2-bedwelming op zich is een suboptimale bedwelmingsmethode. Het heeft voor- en nadelen. De nadelen zijn zeker deze defensieve reacties van de dieren in de afgesloten cabines. Dit gebeurt gemiddeld zo tussen de 20 en 30 seconden. Het is eigenlijk te lang. In sommige gevallen gaat het soms nog langer door. Deze methode is wettelijk toegestaan, hoewel het dierenwelzijn niet echt tot uitdrukking komt.”

Grühn geeft tenminste de misstanden toe. Ook zijn er beelden opgenomen op een slachtlocatie van Vion in Landshut. De holding Vion is een internationaal Foodbedrijf met productie- en slachtlocaties verspreid over Duitsland, Nederland en België. Volgens het rapport van Report Mainz worden de varkens niet goed bedwelmd. Het valt op dat veel dieren niet naar behoren worden vergast en met een penschietstoel – een instrument dat door middel van een slagpen in het voorhoofd van het dier penetreert en een drukgolf initieert waardoor het dier definitief wordt verdoofd – terwijl de varkens al aan het leegbloeden zijn. Wat zegt Vion hierover:

“Het verbluffende effect treedt op na twaalf tot zeventien seconden. Indien hijgen optreedt – en dit kan vaker worden waargenomen bij bedwelming door kooldioxide dan bij andere bedwelmingsmethoden – wordt aanbevolen om deze varkens uit voorzorg af te schieten. Dit werd op de beelden correct uitgevoerd door onze werknemer in de getoonde volgorde.”

Het kan in overeenstemming zijn met de regels, de foto’s laten duidelijk zien dat de varkens niet diep genoeg zijn verdoofd en helse pijnen ondergaan bij het slachten.

Varkens in Nood wint aanklacht tegen Vion over video slachtproces

CO-2 bedwelming dierenmishandeling

Deskundigen classificeren kooldioxidebedwelming als dierenmishandeling. Dierwelzijnsfunctionaris voor Baden-Württemberg, Julia Stubenbord, stelt:

“Als je tot 90 seconden in ademnood verkeert en doodsangsten uitstaat, dan is dat langdurig en aanzienlijk lijden.”

Volgens de Duitse dierenwelzijnswet zou de kooldioxidebedwelming eigenlijk verboden moeten worden omdat de varkens zonder redelijke reden langdurig pijn en leed wordt aangedaan. De Duitse wetgeving initieert zelfs een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar bij overtreding. Daartegenover staat een wettelijk geldende EU-slachtvordering die wel deze bedwelmingsmethode toestaat in Duitsland, maar ook in andere EU-lidstaten zoals Nederland en België. Barbara Felde van de Duitse juridische vereniging voor dierenbeschermingsrecht ziet dit als een grote tegenstrijdigheid. Ook zij noemt de methode ‘wettelijke wreedheid’ tegen dieren. Zij legt uit hoe deze tegenstrijdigheid kan worden opgelost:

“Allereerst zou de EU zelf de vordering inzake het slachten van dieren kunnen wijzigen en de CO2-verdoving eruit kunnen halen. Maar een lidstaat kan ook bij wijze van solo optreden en een nationaal verbod op deze bedwelmingsmethode in haar eigen wet opnemen.”

Momenteel is de EU-commissie momenteel bezig met de herziening van de Europese wetgeving inzake dierenbescherming. Het Duitse ministerie zal de zaak behandelen nadat eventuele wetswijzigingsvoorstellen zijn gedaan. In gewone taal: Het kan enige tijd duren voordat iets wordt gedaan. In Kulmbach wil men, ook gedwongen door het onderzoek, de kooldioxidebedwelming afschaffen. Het moet vervangen worden door middel van een helium houdend gasmengsel. Deze procedure is duurder, maar verondersteld wordt dat deze methode van inslapen van dieren in overeenstemming is met de dierenwelzijnswet volgens een wetenschappelijk gedocumenteerd experiment.

Verdoving CO2 gas: een verschrikkelijke gewaarwording (video)

In Nederland wordt de kooldioxidebedwelming ook volop toegepast in de slachterijen en worden jaarlijks ruim 16 miljoen varkens geslacht. Jaarlijks sterven meer dan 16 miljoen varkens aan een gruwelijke dood. Ondertussen verkondigt ieder slachthuis dat zij het dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan. Zeer tegenstrijdige, oneerlijke propaganda en het wordt hoogtijd om het slachtproces goed onder de loep te nemen. Omdat dit een groot stressmoment is voor varkens als ze letterlijk de slachtbank worden opgejaagd voor een gruwelijke dood.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman