Vandaag begint Jom Kippoer, oftewel Grote Verzoendag. Het is één van de belangrijkste feestdagen in het jodendom. Voor tienduizenden kippen en hanen is het echter een hel: zij worden onverdoofd ritueel geslacht tijdens het Kaparot-ritueel.

Kaparot
Foto: screenshot video E.A.R.N. Expand Animal Rights Now/YouTube

Op de heilige dag Jom Kippoer beslist God volgens het Jodendom over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. In de tien dagen tussen Rosj Hasjana – het Joodse Nieuwjaar – en de Jom Kippoer wordt door chassidische (ultra orthodoxe) joden Kaparot (ook wel Kaporos, Kaporot, Kapparot, Kapporois of Kappores genoemd) gevierd: een ritueel waarbij levende kippen driemaal rond het hoofd worden bewogen en soms zelfs geslingerd, om de zonden van de persoon over te dragen op het dier. Tijdens deze spijtbetuiging voor alle zonden die in het afgelopen jaar door de mens begaan zijn, worden religieuze teksten uitgesproken en zeggen de deelnemers de zinnen:

“Dit is voor mij inwisselbaar, dit is mijn plaatsvervanger, dit is mijn verzoening – deze kip (voor een vrouw), of haan (voor een man), zal de dood ingaan en ik zal een lang en goed leven ingaan, in vrede…”

Dierenleed
Na deze handeling wordt het dier vervolgens ritueel, onverdoofd geslacht en schrijft de traditie voor dat de kip als voedsel aan de armen wordt gegeven. In de praktijk gebeurt dat laatste lang niet altijd. In Brooklyn in New York bijvoorbeeld, belanden nogal wat kippenlichamen bij het vuilnis in de straten. Juist hier wordt het ritueel met de levende dieren nog vaak beoefend, omdat hier de grootste groep chassidische joden buiten Israël leeft.

Kaparot
Onverdoofd geslacht | Foto: screenshot video E.A.R.N. Expand Animal Rights Now/YouTube

Het Kaparot-ritueel staat nergens formeel in het Oude Testament of de Talmoed vermeld. Toch zijn veel joden huiverig een einde te maken aan het ritueel, omdat het al meer dan 2000 jaar wordt uitgevoerd. In plaats van de kippen en hanen te gebruiken mogen de gelovigen ook geld geven aan goede doelen, wat de meeste joden ook doen. De ultra orthodoxe chassidische joden gebruiken echter altijd nog levende kippen.

Volgens rapporten worden er jaarlijks alleen al in New York zo’n 60.000 kippen gebruikt tijden het Kaparot-ritueel. Eigenlijk zijn het nog kuikens en komen ze uit megastallen; ze zijn pas zo’n vijf tot zes weken oud wanneer ze worden gebruikt voor het ritueel en uiteindelijk onverdoofd geslacht.

Protestgeluiden
Er zijn initiatieven om deze praktijk te beëindigen, zowel vanuit Joods als dierenwelzijnsperspectief. Een aantal mensen in Israël en daarbuiten verzet zich tegen deze oude ceremonie en in New York probeerde men het ritueel door de rechter te laten verbieden. Helaas zonder het gewenste resultaat. Volgens The New York Times juichte een chassidische (orthodoxe) man na de uitspraak:

“Deze uitspraak bewijst dat we niet kunnen worden aangeraakt.”

Feit is wel dat het moeilijk is om te vechten tegen een groep met grote politieke invloed, die beschermd wordt door godsdienstvrijheid. Ook wordt er tijdens en voor de feestdag veel geld uitgegeven. Beoefenaars van Kaparot betalen veel geld voor de kippen, de prijs van de dieren ligt deze dagen ook veel hoger dan normaal.

Dierenrechtenorganisatie Expand Animal Rights Now maakte deze video over het ultra-orthodoxe ritueel Kaparot. Gelukkig wisten activisten in Californië 63 kippen op tijd te redden:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

©Animals today  Monique van Dijk Armor