De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de stichting Varkens in Nood in het gelijk gesteld en geoordeeld dat slachterij Vion in een video over het slachtproces de consument essentiële informatie onthoudt en daardoor een onvolledig en te rooskleurig beeld schetst. Dit is in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Vion wordt gesommeerd niet meer op deze wijze reclame te maken.

slachtproces
Varkens in Nood wint aanklacht tegen Vion over video slachtproces| Foto: Compassion in World Farming via Compfight cc

Varkens in Nood vindt het een goede zaak dat Vion in een video het hele slachtproces laat zien, maar stelt dat dan ook alles getoond moet worden. Dus inclusief het verdoven van de varkens met CO2 gas, dat ernstige ademnood veroorzaakt. In de getoonde transparantievideo op de website van Vion werd dit gedeelte juist weggelaten. Tegen deze misleiding diende Varkens in Nood een klacht in bij de RCC, die de stichting in het gelijk stelt.

Vion heeft inmiddels de video van de website verwijderd. Varkens in Nood hoopt dat er een aangepaste versie voor terug komt, waarin beeldmateriaal van de verdoving is opgenomen.

Persbericht Varkens in Nood