Het doden van stieren bij stierengevechten in Mexico vindt op illegale wijze plaats. Het vlees van de vechtstieren wordt geconsumeerd, waardoor het doden aan bepaalde voorwaarden moet voldoen volgens de voedselveiligheidsregelgeving. Het stierenvechten voldoet niet aan deze regelgeving. 

stierengevechten
Het doden van stieren bij stierengevechten in Mexico is illegaal | Foto: Publiek domein

Mexicaanse advocaten van het Comité Anti Stierenvechten (CAS) en AnimaNaturalis ontdekten recentelijk dat het slachten van vechtstieren door de matadores (de stierenvechter die de stier doodt) illegaal is in heel Mexico. Dat komt doordat het in strijd is met twee artikelen van de federale wet voor Diergezondheid. Daarnaast gaat deze activiteit in tegen de Mexicaanse regels voor dodingsmethodes van gedomesticeerde en wilde dieren. Het slachten van vechtstieren tijdens een stierengevecht vormt geen uitzondering in deze norm.

Illegaal

Na het stierengevecht wordt de gedode vechtstier naar het slachthuis gebracht voor de verkoop van het vlees voor menselijke consumptie. De wijze waarop het slachten gebeurt is in strijd met artikel 23 van de wet door Diergezondheid. Daarnaast staat er dat het doden van een dier dat niet bestemd is voor consumptie, alleen is toegestaan wanneer het welzijn van het dier in het geding komt. Bij dierenleed door een ongeluk, ziekte of lichamelijk onvermogen mag zo’n dier gedood worden, het liefst na advies van een dierenarts. Dit is niet het geval bij stierengevechten.

Zowel artikel 23 als de regels voor dodingsmethodes van gedomesticeerde en wilde dieren moeten verplicht toegepast worden door de federale autoriteiten in zowel de staten als de gemeenten. SENASICA, de Mexicaanse dienst voor voedselveiligheid, is de instantie die moet toezien dat de regelgeving correct wordt toegepast. Voor iedere 6 geslachte vechtstieren staat er een boete van 500.00 dollar.

Acties

CAS en AnimaNaturalis verzochten het Directoraat-generaal voor diergezondheid inspecties uit te voeren bij diverse stierengevechten in Mexico. Deze hebben echter niet plaatsgevonden. Hierdoor bleef het illegaal slachten van meer dan tachtig stieren onbestraft. Daarnaast dienden ze het verzoek in om bovengenoemde stierengevechten te bestraffen. Ook aan dit verzoek is nog geen gehoor gegeven.

Op maandag 7 november protesteerden beide organisaties tegenover het gebouw van SENASICA, samen met organisaties uit verschillende stierenvechtlanden. Toen hebben CAS International en AnimaNaturalis een ontmoeting gehad met Juan Garay Gutiérrez, de directeur van SENASICA. Tijdens het gesprek ontkende hij niet dat de wet overtreden wordt tijdens de stierengevechten. Wel gaf hij aan dat het opleggen van sancties lastig is, wegens een gebrek aan personeel en budget.

De organisaties zullens juridische stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de regelgeving in Mexico wordt gevolgd.

Bron:

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer