Het is voor boswachter Otto Overdijk van Natuurmonumenten een mysterie waarom hij zo veel dode lepelaars aantreft in het Waddengebied. In korte tijd vond hij er 21, een zorgwekkende situatie.

Lepelaars
Lepelaar | Foto: Wikimedia Commons

Raadselachtig

Gewoonlijk vindt Overdijk een enkele dode lepelaar, bijvoorbeeld onder een hoogspanningskabel of langs de weg. Dan is de doodsoorzaak duidelijk. Maar aan de onlangs aangetroffen vogels is niets te zien, daarom denkt hij aan een ziekte of gif.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Omdat onbekend is waaraan de lepelaars overleden zijn, laat hij onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Ook roept hij mensen op contact op te nemen met Natuurmonumenten als zij een dode lepelaar vinden, zodat ook deze dieren kunnen worden onderzocht. Binnen enkele weken verwacht hij te weten of er gif in het spel is. Hoewel hij ook aan botulisme denkt, lijkt hem dit onwaarschijnlijk, vanwege het koude voorjaar. De boswachter acht de kans klein dat het om ondervoeding gaat:

‘De dieren zijn niet vermagerd. Er is niets aan ze te zien.’

Er leven ongeveer 4000 volwassen lepelaars in Nederland.

Bron: Waddenzee.nl ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde