Aangifte dierenmishandeling, het aanzetten van minderjarigen tot diefstal en het nalaten van zorg
Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, stichting Dierennood en Animal Rights hebben aangifte gedaan van overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren en het aanzetten van minderjarigen tot diefstal door de Kallemooi-commissie van Schiermonnikoog.

aangifte
Tegen de Kallemooi-commissie, de burgemeester van Schiermonnikoog en de eigenaar van de opgesloten haan doen dierenrechtenorganisaties aangifte | Foter.com

Elk jaar wordt op Schiermonnikoog met Pinksteren een levende haan drie dagen in een mand aan een 18 meter hoge mast gehangen, voor het feest Kallemooi.

Kallemooi is aanstaande, de haan moet weer in de mand

Doordat de haan op 8 juni door kinderen uit zijn hok geroofd is, is het niet meer dan aannemelijk dat het dier hierdoor doodsangst en veel stress heeft moeten doorstaan. Ook tegen burgemeester Ineke van Gent en de eigenaar van de haan is aangifte gedaan. Tegen Ineke van Gent is aangifte gedaan van dierenmishandeling omdat zij de evenementenvergunning heeft verleend terwijl zij er van op de hoogte was dat door dit evenement met de haan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren wordt overtreden.

Tegen de eigenaar van de haan is aangifte gedaan omdat hij verzaakt heeft goed voor het welzijn van zijn dier te zorgen. De eigenaar was op zondagochtend 9 juni er al van op de hoogte dat het zijn haan was die gestolen was en die in de mand opgesloten zat. Hij heeft nagelaten zijn haan terug te eisen en hem zo te bevrijden uit de benarde positie waar hij voor 3 dagen in gehouden wordt. Hierdoor schiet de eigenaar ernstig te kort in zijn wettelijke plicht om als houder goed voor het welzijn van zijn dier te zorgen.

#helpdehaan
#helpdehaan van Kallemooi, teken de petitie

De Kallemooi-commissie heeft met toestemming van burgemeester Ineke van Gent op zaterdagavond 8 juni 2019 voor het vermaak een haan eenzaam in een mand laten opsluiten ter opleuking van het Kallemooifeest, om deze drie dagen lang op 18 meter hoogte aan een mast te laten hangen. De haan is hierdoor zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast, waarmee de Wet dieren en het Besluit houders van dieren is overtreden. Dat de haan door de opsluiting onnodig veel angst en stress heeft moeten ervaren staat buiten kijf. Het feit dat een dierenarts dagelijks enkele malen de haan in de gaten houdt via een camera in de mand, is een maatregel die er slechts op gericht is om er zorg voor te dragen dat de haan er levend uit komt. Stress en angst heeft het dier er niet minder door. Ook het in een optocht van een groep kinderen dragen van de haan, nadat hij na drie dagen opsluiting uit de mand wordt gehaald, geeft het dier onnodige angst en stress. Sandra van de Werd geeft namens de dierenorganisaties aan:

“Het past niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken. Bovendien is het ook geheel onnodig, er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan.”

Het gaat de dierenorganisaties niet alleen om het welzijn van de haan, maar ook om het slechte voorbeeld wat hier aan mensen gegeven wordt: dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt. Dit is aanstootgevend en een aantasting van de zedelijkheid. De dierenorganisaties zullen blijven doorgaan met actie voeren tegen deze dierenmishandeling voor vermaak totdat het stopt.

Eerder hebben de dierenorganisaties op vrijdag en zaterdag de NVWA en de politie dringend verzocht om handhavend op te treden in verband met overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren en het aanzetten van minderjarigen tot diefstal. De dierenorganisaties vinden het stuitend dat de NVWA en de politie; de organisaties die handhavend horen op te treden wanneer dierenwelzijn in het geding is, de Wet dieren aan hun laars lappen en voor de zoveelste keer dierenleed publiekelijk zitten goed te keuren en weigeren te handhaven.

Karen’s blog: Kallemooi is in strijd met de wet en moet verboden worden

Persbericht Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood en Animal Rights