Hoe diervriendelijk zijn de Nederlandse politieke partijen in Europa? Op die vraag geeft de vandaag gelanceerde Dierenkieswijzer een antwoord. Aan de hand van zestien stellingen over uiteenlopende dierenonderwerpen – van bont tot stierenvechten tot zwerfhonden – krijgen kiezers op www.dierenkieswijzer.nl inzicht in hoe de partijen over dieren denken. De Dierenkieswijzer is een initiatief van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties in Nederland.

dierenkieswijzer

De EU-verkiezingen van 22 mei zijn voor miljarden dieren van het allergrootste belang. Want veel van de regelgeving die hen (minimale) bescherming moet bieden, wordt gemaakt in Brussel. Zo bepaalt Europa hoeveel vierkante centimeter een plofkip krijgt om op te leven en dat legbatterijen in de hele EU zijn verboden. En bijna de helft van de hele EU-begroting gaat naar subsidies voor landbouw en visserij. Daarmee worden veel dieronvriendelijke praktijken in stand gehouden. Zo is berekend dat jaarlijks zo’n 130 miljoen euro Europees subsidiegeld terechtkomt bij de Spaanse stierenvechtindustrie.

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie:

‘Gezien de enorme invloed van Europa op het welzijn van dieren, is het van groot belang dat mensen ook aan de miljarden dieren denken als ze in het stemhokje staan. De Dierenkieswijzer biedt hen een praktisch instrument om een diervriendelijke stemkeuze te maken.’

Uit de Dierenkieswijzer blijkt dat de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid de meest diervriendelijke standpunten hebben, kort gevolgd door D66. De VVD is verreweg de meest dieronvriendelijke partij. De Dierenkieswijzer is te raadplegen via www.dierenkieswijzer.nl.

De Dierencoalitie
De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van negentien dierenwelzijnsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van ongeveer een half miljoen donateurs en leden. Ze bestaat uit:

AAP • Bont voor Dieren • CAS International (Comité Anti Stierenvechten) • Comité Dierennoodhulp • Compassion In World Farming Nederland • Dier en Recht • Hondenbescherming • IFAW (International Fund for Animal Welfare) • Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren• Nederlandse Vegetariërsbond • De Faunabescherming • Rechten voor al wat leeft • Varkens in Nood • VIER VOETERS •Vissenbescherming • Wilde Dieren De Tent Uit • World Animal Net • WSPA Nederland • Zeehondencrèche Pieterburen.

Persbericht Dierencoalitie