De NVWA heeft dinsdag 57 verwaarloosde runderen en kalveren in beslag genomen bij een veehouder in de omgeving van Oss en Den Bosch. Naar verluidt stonden de dieren in een dikke laag mest, konden niet bij water en moeilijk bij hun voer. De veehouder stond al een tijd onder ‘verscherpt toezicht’, aldus de NVWA.

Runderen bij boer onder toezicht in beslag genomen
Runderen bij boer die onder onder toezicht stond in beslag genomen | Foto (illustratief): publiek domein

Om privacyredenen wordt niet ingegaan op de locatie van de inbeslagname, maar opvallend is dat deze boer al onder verscherpt toezicht stond. Over het waarom wordt door de toezichthouder ook niets prijsgegeven, maar gezien de ernst van de situatie waaruit de dieren dinsdag weggehaald zijn, was dat waarschijnlijk al eerder de aanleiding. Tijdens een inspectie werd de huidige situatie aangetroffen en is besloten om in te grijpen.

In de vervuilde stal werden naast een dikke laag mest ook diverse scherpe en uitstekende objecten gevonden waaraan de dieren zich konden verwonden. De boer is gearresteerd omdat hij de inspecteurs agressief bejegende. Tegen de veehouder is zowel een bestuursrechtelijk als een strafrechtelijk onderzoek gestart. Hij is inmiddels alweer vrijgelaten.

Onder toezicht

Uitgaande van een eerdere constatering op het gebied van de gebrekkige huisvesting, het tekort aan hygiëne, zorg, voedsel en water, is het schokkend hoe lang dergelijke misstanden kunnen voortbestaan en daders de kans krijgen om hun leven te beteren. In dit soort situaties dient het dierenwelzijn altijd zwaarder te wegen dan de belangen van de verdachte, lees: de bedrijfsvoering. Er had pro actief gehandeld moeten worden

De dieren zijn op een onbekende locatie ondergebracht en krijgen volgens de NVWA de noodzakelijke zorg. Wat ze hierna te wachten staat is nog onduidelijk.

Bron:

 

©AnimalsToday.nl